LA MEVA MANRESA 2 – METODOLOGIA

Dinàmica de treball: El treball per projectes es realitza en grups de 4 o 5 alumnes agrupats per interessos semblants. Dins de cada grup hi ha tres rols assignats, secretari, vocal i encarregat de material.

Les dinàmiques han estat plantejades per a realitzar activitats de resolució cooperativa, però sempre amb un guiatge per part del professorat que troben al Classroom i amb la intenció que els alumnes puguin descobrir coses noves de la ciutat on viuen.

Espai de treball: Els alumnes treballen a la seva aula de referència.

Avaluació: Un cop finalitzada la recerca i el treball cooperatiu, els alumnes presenten les tasques en format presentació, ja sigui una exposició oral, format vídeo o com en el cas del segon apartat, en format exposició al passadís del 1r.
La valoració del projecte es realitza mitjançant rúbriques d’avaluació, tant per part del professorat com per part dels alumnes amb rúbriques d’autoavaluació.

LA MEVA MANRESA 2 – IMPLEMENTACIÓ

El projecte està relacionat amb la ciutat on viuen els alumnes, per tant, partint del seu coneixement previ, els alumnes aprofundeixen sobre els temes en els quals mostren més interès.

El projecte es divideix en tres apartats, el primer fa referència a la ciutat en general, és a dir, es treballen temes com la història de la ciutat, els parcs, la fauna, els barris de la ciutat, etc., el segon a personatges manresans amb noms de carrer i el tercer fa referència a les entitats de la nostra ciutat.

En els dos primers blocs els alumnes s’agrupen en grups per interessos i en l’últim bloc els alumnes treballen individualment.

Les eines que s’utilitzen per a treballar són el Drive, on ells realitzen les tasques de referència assignades pels professors, el Classroom, cerquen la informació via internet, mails i en algun cas trucades telefòniques.

Les tasques queden totes documentades en el Classroom, documents compartits, Mymaps, presentacions (powerpoint) o exposades al centre.

LA MEVA MANRESA 2 – PLANIFICACIÓ

El projecte “La meva Manresa” parteix de la necessitat que aquest suposi un aprenentatge significatiu per part de l’alumnat.

“La meva Manresa” és un projecte totalment cooperatiu, per tant és un treball en grup on es poden trobar amb altres companys amb els mateixos interessos. Tot i que, el punt de partida dels alumnes és individual, ja que els alumnes són els que trien quin àmbit els motiva més (història, monuments, fauna, carrers, barris,…) o amb quin aspecte volen aprofundir, els alumnes comencen a treballar immediatament en grups de quatre o cinc amb l’objectiu d’afavorir aquest treball cooperatiu.

Durant el primer trimestre els alumnes han treballat sobre l’àmbit escollit, han buscat informació, han creat un Flipgrid, han fet una presentació, han creat Kahoots, …..Resultat d'imatges de la meva manresa

El segon trimestre, els alumnes han descobert quins personatges famosos nascuts a Manresa tenen un carrer, l’han situat al mapa (mymaps), han investigat el personatge, l’han dibuixat i han escrit en diferents idiomes la seva biografia  (codis QR). Durant aquest trimestre, s’ha realitzat “La Manresada”.

Resultat d'imatges de manresada

Resultat d'imatges de instagram manresada

LA MEVA MANRESA 2 – QUI SOM

L’INS Cal Gravat és un centre públic amb 10 anys d’història que ofereix estudis d’ESO, Batxillerat de Ciències i Tecnologia, Humanitats i Ciències Socials, així com un FPB (programa de Formació Professional Bàsica) i una USEE.

Aquest curs 2017-18 hi ha matriculat al centre un total de 513 alumnes distribuïts en quatre grups de 1r d’ESO, cinc grups de 2n d’ESO, tres grups de 3r d’ESO, 3 grups de 4t d’ESO, 2 grups de 1r de Batxillerat, 2 grups de 2n de Batxillerat, 1 grup d’FPB i 1 grup d’USEE. El centre també disposa d’una Aula d’Acollida amb un total de 11 alumnes.

El centre es troba situat al barri de Cal Gravat, a la perifèria de Manresa. L’alumnat prové d’aquest barri i del barri de La Balconada, d’altres punts de la ciutat i de la població veïna de Sant Salvador de Guardiola.

L’equip impulsor està format per un grup de 19 professors i professores de diverses disciplines (Música, Educació Física, Visual i Plàstica, Ciències Naturals, Matemàtiques, Llengua Anglesa, Llengua Alemanya, Llengua Catalana i Llengua Castellana).

Enguany és el segon curs que el centre forma part de la Xarxa de Competències Bàsiques. El centre es va acollir a la Xarxa com a resposta a la necessitat d’implementar noves metodologies a l’aula per tal d’afavorir el treball cooperatiu i, alhora, afavorir el desenvolupament de competències per part de l’alumnat.

El fet de tenir experiència en el treball per projectes ha ajudat l’equip impulsor a proposar millores pel curs 2018-19, tant a nivell organitzatiu de centre com a nivell metodològic a l’aula.

El curs 2016-17 es van implementar tres projectes a 1r d’ESO (“Som cívics”, “La meva Manresa” i “La Sèquia de la meva Manresa”), un projecte a tots els grups d’ESO (SOM PLURALS) i un projecte al grup de FPB (“Boc’n’rollat”).

El projecte “Som cívics” es va dur a terme durant una setmana (primer trimestre), el projecte “La meva Manresa” es va dur a terme durant el segon i tercer trimestres, el projecte “La Sèquia de la meva Manresa” es va dur a terme durant una setmana (tercer trimestre), el projecte SOM PLURALS es va dur a terme durant la Setmana Cultural i el projecte “Boc’n’rollat” es va dur a terme durant el segon i tercer trimestre.

Aquest curs 2017-18, l’equip impulsor de la Xarxa de Competències Bàsiques de primer d’ESO està format per cinc professors representants de l’àmbit social, àmbit artístic,àmbits lingüístic i àmbit cientificotecnològic.

El nostre objectiu és implementar nous coneixements en l’equip de docents implicats en el mateix nivell pel que fa al treball per projectes de manera oberta i així poder consolidar els projectes com un eix de treball del nostre institut.

El projecte “La meva Manresa” es va iniciar  el segon trimestre del curs 2016-17. Aquest any el projecte s’ha implementat des del començament del present curs 2017/18 amb l’objectiu que l’alumnat de primer sigui conscient i conegui la seva ciutat. Dins el projecte es participa en l’activitat “La Manresada” , la qual suposa “l’equador” entre les activitats relacionades amb la reflexió sobre la Manresa que coneixen els alumnes i les activitats relacionades amb la Manresa que començen a conèixer després de “La Manresada”.

Totes les activitats es realitzen  durant la franja de projectes, dues hores setmanals.