SOR LUCIA

El producte final del projecte de l’aula”Sor Lucía” és un dossier individual que cada alumne ha anat elaborant a mida que anava avançant el projecte i s’anaven resolent les preguntes plantejades en el semàfor.

Al final de curs es farà una trobada amb les famílies on els nens i les nenes els  explicaran el producte final del seu projecte.

SOR LUCIA

A mida que avançava el projecte hem anat plantejant activitats que han permès als alumnes regular el seu propi procès d’aprenentatge.

Un dels objectius que ens vàrem plantejar conjuntament amb els alumnes era avaluar el treball en equip.

Per fer-ho possible ens vam organitzar per grups i ens vam repartir les tasques de la campanya de recollida d’aliments.

Finalment vam fer una valoració conjunta la qual ens va permetre valorar el treball en equip. La mestra guiava la conversa oferint diàleg entre els alumnes.

  • Ens hem organitzat?
  • Us heu repartit les tasques?
  • Ens ha faltat alguna cosa?
  • Ha assolit cada grup el seu objectiu?

 

SOR LUCIA

Partint dels coneixements previs dels alumnes ens van sorgir moltes preguntes i per situar-nos vam crear el NOSTRE SEMÀFOR

Com podeu veure a la imatge el semàfor té tres parts:

-verd: són les preguntes que ells mateixos han pogut respondre.

-taronja: són les preguntes que els nens poden deduir la resposta però no saben del cert.

-vermell: són les preguntes que no saben la resposta i necessiten la protagonista per poder-les contestar.

Totes aquestes preguntes han generat activitats que contemplen diferents àrees del currículum.

Es va documentant el projecte a mida que anem avançant amb la finalitat d’aconseguir que l’alumne tingui un recull de tot el que s’ha fet.

Amb l’equip docent anem programant el projecte utilitzant un document guia fet des de l’equip impulsor i que ens ajuda a abordar el currículum, definir els objectius, els criteris avaluació i les activitats d’ensenyament aprenentatge.

SOR LUCIA

A partir del tema general d’escola hem introduït la recerca del projecte per donar resposta a tots els interrogants que anaven sorgint.

Com ens hem organitzat?

  • Les activitats van sorgint per anar resolent els seus interessos i les preguntes que ells es van plantejant.
  • Fem diferents agrupaments prioritzant parelles i petit grup. Els grups s’autogestionen segons l’interès dels alumnes i amb el vist i plau de la mestra.
  • La mestra guia el procés per arribar a l’objectiu final.
  • Seguim els interessos i motivacions dels alumnes hi ha hagut derivacions imprevistes:

-Ruta per Manresa.

 

 

 

-Recollida solidària d’aliments.

  • La rotllana serveix per reflexionar, compartir el procés que estem portant a terme, situar-nos i continuar avançant i plantejar nous reptes.

SOR LUCIA

A nivell d’escola, aquest curs, hem volgut donar una mirada especial a les dones sota el nom d’ELLES. Aquest és el projecte que es va iniciar a l’escola aquest curs i que cada aula, seguint els interessos i motivacions dels alumnes ha anat desenvolupant.

Els alumnes de 4tB, després de fer una pluja d’idees de les dones importants en diferents temps i àmbits van escollir la Sor Lucia perquè hi havia nens i nenes a l’aula que en tenien referència i creien que feia tasques importants. A partir d’aquí vam buscar informació i la vam posar en comú. D’aquí va sorgir una llista de preguntes, algunes de les quals es van poder respondre i altres més personals necessitàvem altres recursos. Entre tots vam acordar com podíem resoldre els dubtes.

SOR LUCIA

Som l’equip de Cicle Mitjà  de l’escola Sant Ignasi de Manresa.
Ja fa uns anys que treballem per projectes a l’escola, tenim unes franges concretes dins l’horari on el treball globalitzat pren protagonisme. Des de l’escola s’ha tingut en compte que el màxim possible d’hores hi hagi dos mestres dins l’aula per  aconseguir que la vida i el dia a dia a l’aula sigui un projecte viu, dinàmic i transferible.
Aquest és el segon curs que estem dins la xarxa de CB. Enguany tenim un nou repte, l’avaluació competencial dins dels projectes. A mida que anem avançant sorgeixen nous dubtes, quines activitats plantejarem per fomentar l’autoregulació dels alumnes, com organitzarem l’aula per potenciar el treball cooperatiu, com treballem l’aprendre a aprendre…
Fotografia