La veu dels alumnes

Els nens han literalment VIBRAT amb el projecte i veure i viure que Francesco Tonucci i Juan Mata els corresponien i els responien ha estat la clau per mantenir aquesta il.lusió vers el projecte.

La millor prova d’això és la foto extreta d’un video que, malauradament pesa massa per penjar-lo sencer (o almenys no n’hem estat capaços) i correspon a les cares dels nens i nenes en rebre un video de resposta de Francesco Tonucci. Una imatge val més que mil paraules…

Avaluació

L’avaluació del projecte ha combinat diversos elements.

El factor més predominant però ha estat l’autoavaluació i la coavaluació. A partir d’aquestes dues eines s’ha potenciat molt la posterior regulació dels nens i dels petits grups de treball dels quals en formaven part.

Les exposicions també es van enfocar amb la doble visió d’explicar allò que s’està fent, però també com a eina de regulació i autoavalaució. “EXPLIQUEM QUÈ FEM PER SABER QUÈ HEM APRÈS”

Producte Final

El productes finals del projecte van ser diversos segons els interessos dels nens. Es van agrupar segons el tipus de viatge que volien organitzar.

Uns quants grups varen preparar el viatge a Roma per visitar Francesco Tonucci.

Uns altres grups varen preparar el viatge a Granada per conèixer a Juan Mata.

I finalment, uns quants grups van preparar la visita de Juan Mata i Francesco Tonucci a la seva vila (Sant Joan de Vilatorrada) fixant-hi allotjament, visites i activitats diverses.

Un cop aquests viatges van estar llestos, es van fer diverses exposicions per explicar-les als seus companys de 3r i als mestres de l’escola que van poder-hi assisitir.

Som-hi

L’implementació del projecte ha estat molt reccionar-hi ja que la tutora ha anat reconduint el projecte a partir de les diferents preguntes que als alumnes els anaven sorgint.

La tria del nom de la classe, i per tant del personatge central del curs d’aquesta classe, ja va ser aprofitat per la mestra sabent que Juan Mata havia estat professor d’ella a la universitat i per tant aquí hi podria treure’n suc.

Primer, la gran motivació dels nens era rebre resposta dels nens. Però després, veient la gran predisposició de Francesco Tonucci i la seva resposta tant ràpida i extensa els va motivar molt i el projecte ha anat creixent i anant cap a altres objectius més ambiciosos com ara visitar a Francesco Tonucci o Juan Mata i fins i tot convidar-lo a Sant Joan.

El procés d’implementació ens ha fet adonar de que, per dur a terme un projecte, els mestres implicats han de tenir molt clar que han de ser flexibles, tenir la visió oberta i plantejar uns objectius del projecte competencials, globals i interdisciplinar. Si no tens una visió globalitzada del dia a dia a l’aula i del treball amb els nens costarà molt tirar-ho endavant perquè costa molt de focalitzar i prioritzar elements.

Malgrat això, en el nostre cas, la tutora ho ha enfocat a les mil meravelles i tant els alumnes com ella han gaudit molt del projecte.

Aprenem a partir d’allò que realment volem saber sobre FRATO

Parlant de la metodologia utilitzada en la gran majoria de les sessions es tracta d’una metodologia oberta, on el mestre primer situa el moment, encamina els interessos dels alumnes que moltes vegades són tant entusiastes que perden una mica la direccionalitat d’allò que volen conèixer.

A nivell organitzatiu majoritàriament s’ha treballat en grups cooperatius i d’experts de tal manera que cada grup s’encarregava d’una part del projecte. Hi havia grups que s’encarregaven de muntar el viatge per conèixer Juan Mata (col.laborador de Tonucci de Granada) i altres organitzaven un viatge per anar a Itàlia a conèixer a Francesco Tonucci. També hi havia un grup d’experts que organitzava la possible visita de Tonucci al nostre municipi (Sant joan de Vilatorrada).

També s’han organitzat xerrades amb pares/mares i coneguts de l’escola relacionats amb el projecte (agència de viatges, revisor de tren…)

Si haguéssim de fer una síntesi de la metodologia i agrupacions més habitual serien els grups col.laboratius i la recerca, tractament de la informació per part del grup d’experts i desrpés posada en comú amb tot el grup per compartir el coneixement.

Planificació

Parlant del projecte en si, i del treball per projectes a la nostra escola, el leit motiv del projecte està englobat en el PROJECTE INTERDISCIPLINARI de tota l’escola. Aquest curs 17-18 el projecte de l’escola es titula “Millorant el món” i tracta dels personatges rellevants de la història que han contribuït a millorar el món. En concret, la classe de 3rB s’anomena FRANCESCO TONUCCI i a partir de l’ansia dels alumnes per conèixer-lo el projecte va prenent forma.

La relació amb el títol del projecte és directíssima ja que és el propi nom de la classe, triat també pels alumnes, el que dóna nom també al projecte. Després de fixar el nom de la classe, els alumnes fan contacte via correu electrònic amb un col.laborador de Tonucci, Juan Mata, que és el responsable d’organitzar l’exposició de Tonucci a Granada de la qual els alumnes han treballat a classe com a notícia propera i relacionada amb el nom que havien triat. Juan Mata els escriu i per tant interactuen entre ells. Aquest fet, el d’adonar-se que hi ha retorn i que poden “FER” coses i decidir què fer porta als nens a entusiasmar-se i adonar-se que el que volen fer és acabar coneixent a aquest col.laborador i també mirar de conèixer a Tonucci.

Creiem que en aquest projecte en concret s’engloben els interessos dels alumnes ja que si bé és cert que el fet en si de triar el nom de la classe si que és guiat, cap a on redirigeixen el projecte cap a conèixer a aquests personatges i interactuar-hi és sens dubte el que els alumnes ansien i pel que n’estan entusiasmats. aquesta motivació és gegant i ens ha sorprés moltíssim als mestres que molts de nosaltres no haviem enfocat mai un treball interdisciplinari amb aquesta metodologia. Creiem i veiem que la clau de la motivació dels alumnes és que ells s’adonen que estan fent i aconseguint coses reals, que els responen i que no és una “simulació”. Flipen en veure que intercanvien correus amb el col.laborador de Tonucci (Juan Mata). i això els dóna ales per plantejar-se…”Podem visitar/conèixer a Juan Mata? Podem visitar a Francesco Tonucci?” i a plantejar-se i treballar com, quan, quant i de quina manera ho podrien aconseguir.

Un dels conceptes clau que va fer donar el gir genial a la planificació del projecte va ser, sens dubte, el fet de treballar la notícia de l’exposició de Tonucci a Granada organitzada per Juan Mata. Aquí es va produir la màgia del canvi.

La sessió Inicial va ser força “dirigida” ja que a l’escola tenim força establert que cal triar el nom a partir del tema general que és el Leit motiv de tota l’escola i en això calia que fos un personatge que hagués canviat el món. A partir d’aquí, la resta de la gestió de la 1a i 2a sessió va ser força oberta. Els alumnes, en petits grups, portaven informació de diferents personatges que els agradessin i després de fer-ne una petita explicació oral a la classe se’n va fer un llistat i els alumnes van votar i triar. També es van fer un primer plantejament del que volien saber sobre Tonucci.

Potser la part que creiem que no vam anticipar prou als alumnes és la part de què i com s’avaluaria.

Qui som?

Som l’Escola Ametllers i ens considerem una escola que es troba en un moment molt enriquidor de petits canvis a molts nivells que ens estan portant a assolir grans canvis que són la suma d’aquests petits canvis. També veiem que aquests canvis han de ser progressius, sense voler córrer massa i respectant les conviccions i els ritmes dels propis docents a l’hora d’implementar i executar aquests canvis.

Mirem de que tota aquesta roda tant complexa giri a paritr del debat, el concens i els punts de trobada entre nosaltres. Creiem que tampoc podem oblidar la responsabilitat que tenim envers les famílies i per tant poc a poc anirem canviant i creixent tots junts.

Pel que fa al intent d’anar entrant al món dels projectes, hem aprofitat la formació prèvia d’una de les tutores de 3r i ens endinsarem i mirarem d’anar documentant el projecte sobre el nom de la classe englobat al PROJECTE INTERDISCIPLINARI de tota l’escola. Aquest curs 17-18 el projecte de l’escola es titula “Millorant el món” i tracta dels personatges rellevants de la història que han contribuït a millorar el món. En concret, la classe de 3rB s’anomena FRANCESCO TONUCCI i a partir de l’ansia dels alumnes per conèixer-lo el projecte va prenent forma.

Els nanos estan entusiasmats i nosaltres també. Esperem estar a l’alçada!!!