Lacetània News – Avaluació

L’avaluació de l’assignatura de projectes ha estat formativa i contínua durant tot el curs. L’assignatura de projectes s’ha realitzat en el marc de les optatives ofertades a 2n d’ESO amb temporització quadrimestral.

En tot moment s’ha aplicat la reflexió i la millora dels productes entregats, d’aquesta manera l’alumnat ha estat conscient del seu procés d’aprenentatge i ha revisat, corregit i  tornat a entregar es tasques les vegades que s’ha considerat convenient per part del professorat.

També s’ha aplicat la coavaluació entre els membres del grup quan han exposat la seva revista davant dels companys.

La rúbrica ha estat un instrument d’avaluació i també un instrument de modelatge. Al principi de l’activitat proposada els alumnes ja disposaven de la rúbrica per saber els ítems avaluatius i exactament què havien de fer.

Lacetània News – Producte final

L’objectiu inicial del projecte de Lacetània News és analitzar la premsa escrita propera i realitzar una revista d’acord amb els models de revista vistos. El producte final ha estat fet un grups i cada grup a redactat la seva revisat amb les diferents seccions proposades.

Un altre producte final ha estat la realització d’un vídeo tutorial amb un text instructiu oral.

Lacetània News – Implementació

El treball per projectes a l’institut és el segon curs acadèmic que es duu a terme. L’any passat es va començar a implementar amb l’alumnat de 1r d’ESO. Per tant, els alumnes ja estan familiaritzats amb la metodologia de treball.

El primer quadrimestre es va plantejar un projecte de diferents entitats que lluiten contra l’estigma de la salut mental. Tenint en compte les dificultats emocionals dels alumnes i l’estigma i prejudicis que hi ha encara en molts sectors de la nostra societat cap a les malalties mentals, vam creure oportú realitzar aquest projecte amb el nostre alumnat.

El segon trimestre es va plantejar un projecte totalment diferent a l’anterior. El projecte «La nostra revista digital» consistia en l’anàlisi de la premsa escrita propera.

– Visionat de diaris en paper per tal de veure les diferents seccions que podem trobar en un diari informatiu.

-Investigació de les diferents tipologies textuals en un diari (carta al director, article d’opinió, reportatge,..)

-A partir d’aquí es van crear diferents grups d’experts. Cada grup es va centrar en una modalitat diferent del diari i van explicar als seus companys en què consistia aquella secció treballada en concret fent una exposició oral. (Per exemple: Cultura, Esports, La meva ciutat, El meu barri, El meu carrer, Publicitat, Notícies genèriques, Llocs d’interès, Oci,…)

– A continuació cada grup de treball va redactar la seva revista amb les diferents seccions que volien que tingués la seva revista. Així es treballaven les diferents tipologies textuals en tots els grups

– Fer un tutorial

Lacetània News – Metodologia

Qui? Els alumnes de 2n d’ESO de l’institut agrupats per les classes ordinàries. Els professors implicats són 5, en dues aules hi ha dos professors per aula per tal de garantir la màxima atenció al treball per projectes a l’alumnat.

Quan? Els dimecres de 11:30 a 13:30, tenint en compte que entre hora i hora hi ha un descans de 20 minuts que correspon a l’hora del 2n pati.

Com? La dinàmica general de projectes es basa en l’experimentació, descobriment, observació i la creació.

On? A les aules del centre

Per què? Hem de preparar alumnes pel futur i el treball per equip forma part de la nostra relació amb el món. Si volem alumnes competencials hem de treballar el treball competencial i cooperatiu a l’aula.

 

Institut Lacetània – Qui som?

L’Institut Lacetània és un centre de referència dins de Manresa, amb gairebé 50 anys d’història, que sempre s’ha caracteritzat per la voluntat d’estar al dia i renovar la seva pedagogia. És un institut gran amb un claustre de 120 professors que imparteix tots els nivells educatius: ESO, Batxillerat i cicles formatius de grau mitjà i superior. La integració dins de la Xarxa de Competències Bàsiques i el desenvolupament de l’ensenyament per projectes constitueix un objectiu de centre en el nostre institut i s’està desenvolupant en l’àmbit de l’ESO i els cicles formatius.

L’equip impulsor està format per un grup de 19 professors/es pluridisciplinar de tots els àmbits i àrees d’ensenyament. El grup de l’ESO, el formen un total de 12 persones. El departament amb un pes més gran dins d’aquest grup és el de llengües, ja que un dels objectius principals és el de la millora de la competència lingüística i comunicativa. Una altra aposta del nostre centre és el coneixement de les llengües estrangeres, per això, aquest any, s’ha engegat un projecte de francès a 1r d’ESO.

Som un equip novell, tot i que ja és el nostre segon any, que busquem renovar i millorar la tasca educativa començant per l’alumnat més jove, el de 1r d’ESO i 2n d’ESO. Com a centre combinem diferents mètodes de treball, l’ensenyament clàssic de tasca més individual i pautada amb un treball cooperatiu en el qual l’alumne traça el seu àmbit d’aprenentatge.

A 1r i 2n d’ESO seguim treballant per a poder consolidar i millorar l’experiència de l’any anterior.

El nostre objectiu principal és renovar la pedagogia i la metodologia d’ensenyament per poder-la adaptar a l’entorn canviant actual i a les necessitats del segle XXI. Tenint en compte aquesta relació amb un entorn globalitzat, hem detectat sis competències principals que són necessàries i en les quals ens volem centrar durant aquests projectes:

  • Competència lingüística i comunicativa
  • Competència matemàtica
  • Competència d’aprendre a aprendre
  • Competència digital
  • Competència estètica/artística
  • Competència personal

Les expectatives que tenim en aquest projecte és que l’alumnat millori el seu procés d’aprenentatge, una millora en la utilització de les TIC, en l’expressió oral i el treball cooperatiu. Cal destacar la importància dels valors que s’adquireixen i fomenten el treball cooperatiu. El nostre repte és que els alumnes acabin valorant el treball ben fet i la qualitat en l’execució de la feina per sobre de l’adquisició de coneixements.