IMPLEMENTACIÓ

Al llarg de tot el temps del projecte, les sessions de treball varen servir per investigar allò que volien saber els alumnes sobre el tema, a més a més, de dur a terme un producte final, fruit d’aquesta investigació. A banda d’una presentació en format digital, a través d’eines col·laboratives de google, cada grup va escollir quina seria la forma de presentar el seu treball final.

D’aquesta manera, tots els alumnes varen poder escoltar i veure els treballs dels diferents grups, fer-los preguntes i reflexionar al voltant de tot el que havien après. Fruit de totes les presentacions varen poder veure maquetes d’edificacions romanes, escultures de déus, lapbooks amb informació classificada i resumida, etc.

PLANIFICACIÓ DEL PROJECTE

Davant d’un projecte de romans, el primer que es va plantejar l’equip de mestres va ser planificar una gimcana on, a través del joc i el treball en equip, els alumnes arribessin a muntar, peça a peça, un mapa de l’imperi romà.

Aquesta va ser l’activitat planificada pels mestres com a punt de partida del projecte. A partir d’aquí, després de la reflexió de tot el grup aula, a l’acabar la sessió i en resposta a les preguntes que havien hagut d’anar responent per resoldre la gimcana, els alumnes varen plantejar-se les qüestions que volien descobrir del món dels romans i segons  aquestes, es van fer els grups i les posteriors sessions de treball.

Les sessions posteriors a la gimcana van anar desenvolupant-se seguint el fil inicial d’allò que els diferents grups varen decidir que investigarien: els déus romans, l’exèrcit, els diferents tipus d’edificis, les tradicions i la societat romana..

En aquestes sessions, després d’un temps de treball en grup, cada dia acabàvem de la mateixa manera: amb una reflexió per grups i la posada en comú amb el gran grup. D’aquesta manera ens servia per veure d’on havíem partit i cap on es podia adreçar la següent sessió.

L’AVALUACIÓ EN ELS PROJECTES

L’avaluació ha estat formativa, s’ha anat realitzant al llarg de tot el projecte. S’han anat fent observacions sobre els diferents ítems per avaluar en una rúbrica elaborada per la mestra.

Les primeres hipòtesis que van formular els alumnes ens van servir de punt de partida i per veure quines eren les idees prèvies sobre el tema.

Al llarg del projecte, s’anaven reformulant les hipòtesis i es podia observar com anava canviant el pensament de cada alumne, com raonava el perquè de les seves respostes, en quina informació recolzava els seus arguments…

També al llarg del projecte es prenien notes de les seves intervencions, aportacions al grup, en el petit grup.. etc. i com reaccionaven davant les aportacions dels altres; així com la participació i interés al llarg del projecte.

El treball individual per escrit ens va ajudar molt per avaluar els coneixements de cada alumne respecte al tema central del projecte. Van haver diferents oportunitats d’avaluar de forma individual al llarg del procés.

La valoració final amb el grup va ser molt positiva. Els alumnes van dir que havien après molt i encara volien seguir aprenent més sobre el tema del projecte; destacant  que havien gaudit molt en la part experimental.

METODOLOGIA

Al llarg del projecte s’han fet servir diferents mètodes de treball. S’ha propiciat el treball grupal, el treball en petit grup, per parelles i també individual. El fet de treballar en diferents agrupaments ajuda a l’alumne a saber escoltar als altres i també saber argumentar les seves idees. El treball individual ens ajuda a veure en quin punt està cada alumne, els ajuda a reflexionar i adonar-se del seu propi procés d’aprenentatge.

La mestra escoltava les propostes i intervencions dels alumnes, i retornant  aquestes aportacions en forma de pregunta o dubte ens ajudava a mantenir viu l’interès del tema i a seguir investigant.

Per investigar també hem fet servir diferents vies i hem compartit  tot el que hem anat cercant: comprovant si era la mateixa informació, si algú aportava més dades, què ens semblava més interessant per continuar aprofundint…

Com en tots els projectes, tot i haver un tema principal, en aquest cas relacionat amb el coneixement  del medi natural i social, ens ha permès treballar moltes competències d’aquest àmbit però també de l’àmbit de llenguatge, matemàtic, d’aprendre a aprendre…

 

PODEM TROBAR UN PEIX PALLASSO AL RIU CARDENER?

Després de la sortida a l’Aquàrium, els nens i nenes de primer de l’Escola Puigberenguer, van tornar molt motivats i es van plantejar moltes preguntes. Com era complicat poder donar resposta a tantes inquietuds, vam centrar-nos en una d’elles: Podem trobar un peix pallasso al riu Cardener?

Els nens i nenes de la classe es van aventurar a fer les seves hipòtesis i a contestar la pregunta però havíem de confirmar-les. Vam buscar informació i vam compartir-la. A mesura que avançava el projecte, les seves respostes també anaven variant i argumentaven el perquè. Quan vam descobrir que no, ens vam plantejar si és possible que un peix d’aigua salada pugui viure en aigües dolces o un d’aigua dolça pugui viure en aigües salades. En petit grup vam debatre aquests supòsits i posteriorment vam fer una posada en comú. Vam pensar com comprovar-ho i vam realitzar un experiment, i així de forma molt directa, podien comprovar els efectes de l’osmosi en l’organisme dels peixos. Vam fer un registre de l’experiment, seguint el mètode científic.

Mentre investigàvem vam descobrir molta informació i curiositats sobre el peix pallasso: on viu i situar-ho en un mapa, com són aquestes aigües, la seva relació amb les anèmones, què menja, tipus de peix pallasso i diferències entre ells, colors del peix pallasso,  com es reprodueix…

Ens va agradar molt fer aquest projecte!!!! A continuació deixem unes fotografies sobre alguns moments de la seva realització:

VENI, VIDI, VICI – 5È DE PRIMÀRIA

Durant el mes de març, els nens i nenes de 5è  de l’Escola Puigberenguer han estat treballant el projecte dels Romans. Van començar amb una gimcana on van poder descobrir alguns aspectes relacionats amb el món romà. Partint d’aquí, es van fer els grups de treball per investigar tots els temes que els interessava descobrir.

Es van engrescar molt i cada grup va decidir com plasmar el resultat final d’aquesta investigació, a més de com fer l’exposició final.

De tot aquest treball, els alumnes varen aprendre els continguts d’una manera diferent, més engrescadora, on ells eren els protagonistes i on també van iniciar-se en la cooperació i l’autogestió.

 

2n any a la Xarxa de Competències Bàsiques

Des de l’Escola Puigberenguer de Manresa, novament i per segon any, continuem amb la voluntat d’endinsar-nos en el món dels projectes i per tal d’arribar més lluny en el nostre objectiu, ens adherim de nou a la Xarxa, on esperem compartir la nostra experiència i enriquir-la aprenent amb la dels altres.