Projecte de Vida

“Acabem aquest treball amb molt més coneixement sobre el que ens trobarem més endavant, sobre el que haurem de fer quan anem a buscar feina, el que hem de fer quan no passem per bons moments” Oriol, Noah, Rocio i Joan

 

“Hem vist la varietat de professions i carreres que tenim a la nostra disposició” Laia, Maria, Ruth, Aina i Alba

 

“Hem conegut noves vies d’accés a les feines que volem fer que desconeixíem, i també hem descobert feines en les quals no sabíem que podíem tenir-hi interès” Nidia, Anna, Núria, Ian i Chaimae.

 

“El treball amb companys que tenen els mateixos gustos acadèmics ha fet que el treball sigui més divertit i ràpid” Milena, Alba, Cristina i Àlex.

 

“L’únic inconvenient ha estat la manca de temps, pensem que hauria estat millor si haguéssim comptat amb un dia més” Ilias, Marta, Natàlia i Sara.

 

“Ha estat una experència cooperativa molt avantatjosa i ens ha ajudat a decidir-nos sobre el nostre projecte de futur” Laia, Marc, Andrea, Aika, Sofía i Zoe.

 

“Hem treballat aspectes com l’educació, la puntualitat, l’actitud i la seguretat” Ivan, Mireia, Xavi, Aroa i Guillem.

 

“Aquest treball ens ha ajudat molt a tenir més coneixements i tenir les coses més clares de cara a la decisió que hem de fer a final de curs” Aina, Nerea, Cristina, Ainhoa i Anastasia.

 

“Pensem que s’haurien de fer més coses d’aquest tipus” Èlia, Anne-  Sophie, Christian i Arnau.

Projecte de Vida

El producte final d’aquest projecte és la creació d’un videocurrículum per àmbits professionals. Aquest és un producte creatiu perquè els alumnes utilitzen el llenguatge audiovisual per fer-nos arribar el seu missatge.

El repte proposat està relacionat amb els seus interessos, té un punt de partida en el present i un enfocament futur. Els alumnes han vist que el producte final és de gran utilitat en el present i en el futur, i això fa que la motivació sigui molt elevada.

El producte final ha ajudat els alumnes a dur a terme un procés d’autoreflexió i autoconeixement de les preferències professionals i del que esperen obtenir en el seu futur laboral.

La presentació del producte final es fa en gran grup i es comparteixen amb tota la classe. El fet de poder-ho compartir fa que sigui més enriquidor, ja que visualitzen productes molt diversos que els fan reflexionar sobre la seva manera de treballar.

El blog creat per poder treballar és obert a tothom i això facilita que les famílies puguin consultar i veure el que s’ha fet al llarg del procés. Aquest producte final no pot ser una eina més en el procés d’orientació dels seus fills cap al futur acadèmic i professional.

Projecte de Vida

‘Projecte de vida’ parteix de la necessitat de que aquest treball suposi un aprenentatge significatiu i una descoberta de la pròpia vocació per part de l’alumnat. Aquest és  un projecte cooperatiu, encara que també combina treball en grup amb treball individual. El fet de treballar en grups amb el mateix perfil professional fa que aquests agrupaments es formin de manera natural. D’aquesta manera, l’alumnat va haver primerament d’establir el seu punt de partida de forma individual després d’analitzar els resultats de les enquestes d’orientació professional realitzades prèviament. Aquests resultats individuals han estat la base per crear els grups del projecte. Això ha implicat moviment d’aula i reagrupament d’alumnes dels diferents grups del nivell. Aquesta distribució ha afavorit la col·laboració de l’alumnat per dur a terme el conjunt de les activitats, tan individuals  com grupals per obtenir el producte final.

 

Per una banda,  cada alumne individualment ha  d’elaborar un currículum vitae, una carta de presentació, preparar una entrevista de feina i un itinerari del “Vull ser”(camí a seguir per arribar a la professió del futur escollida) a més de publicar comentaris al bloc del projecte referents a les xerrades i tallers realitzats al llarg del projecte. Com a treball de grup els participants han realitzat diverses activitats de visionat i anàlisi de vídeos i articles de diferents professions,  han preparat una entrevista a un professional relacionat amb el perfil del grup i, finalment, han elaborat, ideat, creat i presentat el que considerem producte final del projecte: el vídeocurrículum.

 

L’eix vertebrador d’aquest projecte ha estat un bloc creat a tals efectes.

PROJECTE DE VIDA

“Projecte de Vida” neix de la necessitat de donar resposta a les inquietuds de l’alumnat de quart d’ESO en el moment de finalitzar l’últim any de la seva etapa d’estudis obligatoris. Aquest és un moment clau de descoberta personal i de presa de decisions que condicionaran el seu futur a curt i llarg termini. És per aquesta raó que ‘Projecte de Vida’ complementa i enllaça amb el PAT del nivell entorn a orientació del segon trimestre. ‘Projecte de Vida’ s’inicia després d’haver engegat el gran tema d’orientació professional en diverses sessions setmanals de tutoria conjuntament amb l’equip de psicopedagogia del centre. Després de realitzar els diversos tests proposats pel departament d’ensenyament i havent analitzat els resultats acuradament, l’alumnat s’agrupa per perfils afins. Aquests grups seran els grups de treball de ‘Projecte de Vida’. Aquest projecte es treballa com a monogràfic intensiu durant quatre dies dins de la setmana de projectes del centre, anomenada ‘Setmana Cultural’.

El projecte s’inicia amb les preguntes:

  • Quin és el meu projecte de vida per al futur?
  • Què m’agradaria realment fer?
  • Quin camí he de seguir per arribar-hi?
  • Conec les meves qualitats i capacitats?
  • Quines possibilitats m’ofereix el sistema educatiu?
  • Com s’entra en el món laboral?

‘Projecte de Vida’ s’estructura i articula a partir d’un bloc on es comparteix tota la informació necessària per assolir els objectius proposats i on tots els grups hi participen activament al llarg de la setmana.

El producte final és l’elaboració d’un vídeo-currículum que recollirà i reflectirà els resultats de la recerca personal de tots els integrants de cada grup després d’uns dies de treball intensiu entorn a aquest gran tema personal.

PROJECTE DE VIDA

L’INS Cal Gravat és un centre públic amb 10 anys d’història que ofereix estudis d’ESO, Batxillerat de Ciències i Tecnologia, Humanitats i Ciències Socials, així com un FPB (programa de Formació Professional Bàsica) i una USEE.

Aquest curs 2017-18 hi ha matriculat al centre un total de 513 alumnes distribuïts en quatre grups de 1r d’ESO, cinc grups de 2n d’ESO, tres grups de 3r d’ESO, 3 grups de 4t d’ESO, 2 grups de 1r de Batxillerat, 2 grups de 2n de Batxillerat, 1 grup d’FPB i 1 grup d’USEE. El centre també disposa d’una Aula d’Acollida amb un total de 11 alumnes.

El centre es troba situat al barri de Cal Gravat, a la perifèria de Manresa. L’alumnat prové d’aquest barri i del barri de La Balconada, d’altres punts de la ciutat i de la població veïna de Sant Salvador de Guardiola.

L’equip impulsor està format per un grup de 13 professors i professores de diverses disciplines (Música, Educació Física, Ciències Naturals, Educació Visual i Plàstica, Matemàtiques, Llengua Anglesa, Llengua Alemanya, Llengua Catalana i Llengua Castellana).

Enguany és el segon curs que el centre forma part de la Xarxa de Competències Bàsiques. El centre es va acollir a la Xarxa com a resposta a la necessitat d’implementar noves metodologies a l’aula per tal d’afavorir el treball cooperatiu i, alhora, afavorir el desenvolupament de competències per part de l’alumnat.

El fet de tenir experiència en el treball per projectes ha ajudat l’equip impulsor a proposar millores pel curs 2017-18, tant a nivell organitzatiu de centre com a nivell metodològic a l’aula.

El nostre projecte va adreçat als alumnes de 4t d’ESO. Aquest nivell compta amb tres grups classe, dos adreçats als estudis de batxillerat i un altre encaminat als cicles formatius i al món laboral. D’aquests tres grups, a les matèries instrumentals de llengua catalana, llengua castellana, llengua anglesa i matemàtiques en surten quatre grups flexibles.

El Projecte de Vida respon a les necessitats dels nostres alumnes en aquest moment de la seva vida. És l’últim curs de l’etapa obligatòria i, a partir d’aquí, han de prendre decisions importants que condicionaran el seu futur. Aquest projecte pretén ajudar els alumnes a la presa de decisions pel que fa al seu futur proper acadèmic i laboral. Es donarà eines per fer aquesta descoberta personal. Es treballa aspectes pràctics i situacions reals que es trobaran els alumnes.

El projecte implica l’ús de les noves tecnologies, per exemple, un blog en el qual els alumnes hi participaran activament al llarg del projecte i on compartiran les seves experiències.

L’equip docent procurarà promoure espais i activitats que convidin a la reflexió personal entorn de les inquietuds personals de l’alumnat. Tot això, som conscients que no podem tenir tots els factors garantits per assolir un alt grau d’èxit en tot l’alumnat.