PRODUCTE FINAL

Mitjançant aquest projecte, hem aconseguit recuperar diferents jocs tradicionals i omplir el ventall de possibilitats de joc a l’hora d’esbarjo. D’aquesta manera, s’han reduit part dels conflictes que s’originaven entre els alumnes que no tenien adjudicada la pista de futbol en aquell moment. Hem aconseguit aprofitar al màxim tots els espais del pati i, amb la col·laboració de l’AMPA, s’han pintat nombrosos jocs: xarranca, tres en ratlla, twister, futbol-xapes, terra-mar-aire….Enguany, els nostres alumnes juguen i gaudeixen de tots els jocs i no només del futbol.

AVALUACIÓ

Durant el procés de treball cooperatiu, dediquem l’últim quart d’hora de les sessions a que cada grup reflexioni sobre la tasca feta, escoltant les diverses opinions dels membres i consensuant resultats per tal d’omplir la rúbrica que hem acordat prèviament amb els alumnes.

En la part de treball individual, cada alumne/a utilitza la carpeta d’aprenentatge. Abans d’entregar el treball a la mestra, pot comprovar si ha tingut presents tots els ítems establerts segons la tipologia de text emprada.

Per altra banda, cada alumne/a fa una exposició oral amb l’ajuda d’un suport digital explicant a la resta de companys el seu país i el joc corresponent.

Un cop finalitzat el projecte, cada alumne/a omplirà un full d’autoavaluació tant del procés com del resultat final englobant diferents competències.bloc avaluació

bloc avaluació Graella-autoavaluació-text-instructiu-2 RÚBRICA text instructiu

METODOLOGIA

Iniciem les activitats en grups cooperatius, buscant la informació més destacada de cada continent. Es crea el document compartit al drive per tal que cada membre de l’equip es responsabilitzi d’una part del redactat.  Entre tots revisen el document abans d’imprimir.

La segona part del treball és més individual (tot i que s’afavoreix la col·laboració del grup). Cada membre del grup tria un país, fa una petita recera d’informació bàsica: població, llengua, religió, moneda,… Busca i tria un joc tradicional o propi d’aquest país. Cada alumne fa el seu document word i el comparteix al drive amb el seu grup i amb el tutor/a.

Continuem amb  l’exposició oral davant del grup classe seguint el guió elaborat pels mateixos alumnes.

A parttir d’aquí hem vist la necessitat de jugar ja que ha estat una tasca molt interessant i divertida. Més endavant s’han engrescat per compartir aquests jocs amb altres nivells de l’escola.

COM ENS HEM ORGANITZAT

A partir del tema treballat a tota l’escola, els alumnes de cicle superior trien “Jocs tradicionals d’arreu del món”. Els nens i nenes es fan preguntes: A tot arreu juguem igual?  A què jugaven els nostres avis?  Els companys que arriben d’altres països ens aporten jocs diferents?…  A partir d’aquí els engresquem  a fer una recerca de jocs tradicionals d’arreu del món.

A la primera part del treball, ens distribuïm en sis grups de treball cooperatiu i cada grup tria un continent: Europa, Asia, Àfrica, Amèrica del Nord, Amèrica del Sud i Oceania. 

Posem a l’abast dels alumnes diferents recursos: atles, ordinadors, làmines de mapes…

Ara toca… descobrir algunes característiques dels continents!

Elaborem entre tots un petit guió amb les característiques que s’han trobat més interessants per conèixer i situar-nos en el continent escollit.

A la segona part, més individual, cada component del grup tria un país del seu continent per indagar sobre els jocs tradicionals.

Fa una recerca d’un joc triat per tal de fer la seva exposició.

 La tercera part del treball és l’exposició de   grup sobre el continent i la individual sobre   el país i el joc triat.

La quarta part consisteix en triar els jocs que es puguin fer al pati i elaborar un escrit a la direcció de l’escola demanant la possibilitat de poder-los pintar.

 

 

 

 

ESCOLA JONCADELLA

És el primer any que l’escola Joncadella forma part de la Xarxa de Competències Bàsiques. Som una escola de doble línia amb uns 410 alumnes i una plantilla, actualment, de 32 mestres.

L’orígen de l’escola data del 1965 al carrer del Sol. Una escola molt petita que de seguida esdevé insuficient. Molt ràpidament es duplica el nombre d’habitants i es fa necessària la creació de més places escolars. A l’abril de 1972 s’aprova l’edificació d’un nou grup escolar, de vuit aules, al carrer Escoles i comença a impartir  les classes al setembre de 1974. Ben aviat torna a quedar petit i el 1978 s’hi fa una ampliació amb un edifici de 6 aules més, conegut com “L’Aulari”.

Durant uns anys es dóna la paradoxa que la mateixa escola té dos noms diferents i dos edificis ben separats: Joncadella, la part antiga al carrer del Sol (on s’imparteix Educació Infantil) i Mare de Déu del Carme, la part nova al carrer Escoles (on s’imparteix Educació Primària). El curs 1991-1992 s’unifica el nom del dos edificis i passa a dir-se oficialment Joncadella, nom primigeni arrelat al municipi i a la comarca. Finalment el setembre del 2010 s’estrena l’actual edifici: un únic espai per a tota la comunitat educativa.

Cada curs escolar triem un tema de monogràfic o projecte interdisciplinari per tota l’escola. Aquest any hem triat:  Jocs i esports. El tema va ser proposat pels alumnes el curs anterior. Cada classe ha triat el seu nom en relació al tema i ha realitzat un projecte sobre el nom de la classe i ha decorat la porta de la classe amb el seu nom. Al llarg del segon trimestre es proposa un treball més per projecte interdisciplinari que pot ser individual o per grups cooperatius.  Cada nivell planifica l’organització del projecte i les exposicions orals dels alumnes, tenint en compte que volem que els alumnes investiguin, recerquin, redactin, treballin en equip… Per una altra banda des de l’àrea d’educació física s’han organitzat activitats més esportives com la sortida per nivells al congost i a l’Egiba de Manresa

Com a claustre de professors ens preocupa el joc dels nostres alumnes al pati a l’estona d’esbarjo: hi ha molts conflictes, el futbol pren una gran presència, hi ha poca varietat de jocs… Ens plantegem com a objectiu del nostre projecte dinamitzar i enriquir el seu joc al pati.

Com a mostra del nostre treball d’enguany presentarem el projecte de cicle superior. L’equip de cicle superior està format pels tutors de cinquè i sisè, les mestres d’educació física  i la mestra de música. Hem centrat tot el treball en ELS JOCS D’ARREU DEL MÓN.