COMPARTIM ALLÒ QUE HEM APRÈS

Un cop acabat la recerca per grups de treball exposem la informació dels diferents continents a través d’una presentació de diapositives del que sabem .

Hem pactat uns aspectes que calia investigar sobre els continents per saber com hauria de ser la cabana: la vegetació que hi havia, el clima, el relleu…

Es busca la informació en uns links i en llibres de consulta, els grups poden compartir informació.

Cada grup decideix de quina cabana vol fer la maqueta i es decideixen i reparteixen la feina de buscar els materials més autèntics possibles d’acord amb la característica del continent i cabana ( buscar palla per una cabana tuareg o fusta per una del Canadà…)

PRODUCTE FINAL: PARC TEMÀTIC DE MAQUETES

Els grups s’han organitzat per dur els materials de construcció i es fa un disseny previ inspirat en les fotografies i el que han après sobre el continent.

Hem agafat la referència de la mida d’alçada d’un clic de play mòbil per fer el treball de la proporció i introducció de l’escala com a concepte matemàtic. es mesura la porta de la classe la possible alçada d’un habitatge i la relació amb la nostra alçada i es trasllada la mida de la maqueta.

Cada dia el secretari del grup anota que falta fer de la cabana i si s’han de dur nous materials.

 

METODOLOGIA

La següent activitat va ser situar la cabana en un mapa mundi on hi havia marcades les zones climàtiques:  Els nens i nenes situaven les cabanes al mapa segons els tipus de materials de que estaven fetes i segons la resistència al fred i la pluja. Aquest últim punt va ser un tipus de classificació que van deduir ells mateixos en el debat fet anteriorment.

Els alumnes que van coincidir en la mateixa zona climàtica, van veure la necessitat de cercar informació sobre el lloc on havien situat les seves cabanes.

Així que vam organitzar una dinàmica per descobrir les característiques de cada zona climàtica.

Vam tornar a situar unes fotos de cabanes tipus, al mapa mundi, per deixar més palesa de la importància del clima i la vegetació en la construcció de les cabanes.

FASE INICIAL

Una vegada acabada la cabana de salze viu, vam plantejar a la classe si actualment hi havia cabanes i quina utilitat tenien. Després d’un petit debat, vam acordar que per entendre millor de quin tipus de cabana parlava cadascú, cada nen/a havia de fer un dibuix de la seva cabana i posteriorment fer una petita exposició oral per explicar-ne les característiques.

QUATRE CANYES I UN CORDILL

Som l’equip impulsor de l’escola Mare de Déu de Montserrat. És el primer any que formem part del projecte de Xarxa de Competències Bàsiques.Aquest any vam crear una nova comissió de treball al centre anomenada espais i materials. El seu objectiu és anar transformant el pati en un espai d’aprenentatge, així doncs, vam començar fent una votació amb tots els alumnes de l’escola sobre quines propostes de joc volien incloure al pati. L’opció guanyadora va ser la construcció d’una cabana.

El cicle superior va ser l’encarregat de dissenyar els plànols. Posteriorment, un artesà amb la tècnica del salze viu va construir la cabana amb l’ajuda dels nens. Aquesta activitat ha servit com a punt de partida per engegar aquest projecte que amb el títol de “quatre canyes i un cordill” ens ajudarà a situar una cabana en el seu entorn, segons el clima i la vegetació.

En aquest enllaç veureu el procés de construcció:

http://agora.xtec.cat/ceip-montserrat-suria/general/una-cabana-de-salze-viu/