Presentació del producte final

El passat dilluns dia 4 de juny a la tarda va tenir lloc la reunió de mares i pares dels alumnes de 4t d’ESO que aniran al viatge de final de curs.

En aquesta reunió, es va aprofitar l’ocasió per presentar el material que els alumnes han creat a través del projecte de recerca. Al primer trimestre, quan encara no es sabia la destinació del viatge, en grups l’alumnat van simular una agència de viatges i van crear un lloc web amb diferents destinacions possibles i informació pràctica (preus, vols, llocs a visitar, etc). Els alumnes del segon trimestre van explicar la seva participació en la preparació d’activitats per al viatge de final de curs. Finalment, els del tercer trimestre també van ser partícips en aquesta reunió i van explicar la guia turística de Munic que han estat preparant durant tot el trimestre.

Us deixem amb una petita mostra de la reunió del proppassat dilluns dia 4:

Recta final!

Els alumnes del Projecte de Recerca de 4t estan arribant a la darrera part del projecte i han començat el producte final després d’haver estat treballant en diferents tasques de coneixement de la ciutat que visitaran a l’excursió de final de curs. Concretament, han començat a dissenyar la guia turística de Munic. D’entre totes les guies turístiques creades, l’alumnat haurà de triar quina és la millor guia per tal de ser publicada, presentada i repartida entre els pares dels alumnes que aniran al viatge de final de curs el dia de la xerrada.

 

En Biel opina…

L’assignatura de Projecte de Recerca que es duu a terme a l’IES Mig-Món durant un dels tres trimestres de 4t d’ESO, és una matèria molt diferent de les altres.

El fet d’haver de completar diferents tasques utilitzant diferents programes en línia i d’haver de fer una guia turística sobre el lloc on aniràs de viatge de final de curs són feines que a les altres classes no fas. Pel que fa a l’organització, l’assignatura està bastant ben estructurada i les activitats són variades, tot i que a vegades els terminis d’entrega de les tasques són massa justos perquè les activitats són llargues o pel sol fet que necessites fer una recerca “a fons” per la xarxa.

Personalment, totes les activitats m’han agradat però potser em va sorprendre una tasca en la qual mitjançant una aplicació en línia, havies de crear una gimcana per la zona de Munic per la qual prèviament havies fet una ruta turística.

Per aquesta feina, els professors van donar-nos a conèixer una aplicació anomenada “ActionBound” però no funcionava massa bé a l’hora de controlar els diferents grups d’alumnes que poden fer una gimcana. Per això, vaig fer una recerca a la xarxa i vaig trobar una altra aplicació, anomenada “Goose Chase”, que et permet controlar des d’un ordinador o mòbil l’activitat en temps real dels diferents participants de la prova, podent enviar missatges als administradors i sumar o restar puntuació.

En general, aquesta matèria fa que treballis en grup, de manera ordenada (o almenys ho intentis) i fent servir recursos diferents dels que faries servir en una altra assignatura. A més a més, et fa conèixer una ciutat de manera divertida i també la feina que hi ha al darrere d’organitzar un viatge per a un grup gran de persones.

Biel Pelfort i Bartuló

El professorat del PR et dona les gràcies, Biel!

L’animador sociocultural

En una de les tasques del projecte, cada grup de treball adopta el rol d’animador sociocultural i prepara activitats per a la resta de companys.
Vam acordar de dissenyar dues activitats lúdiques a realitzar durant el viatge de fi de curs o bé prèviament. Concretament, cada grup és l’encarregat de preparar un joc trivial de coneixement del país i una gimcana per un dels barris de Munic. Per ambdues activitats, l’alumnat treballa amb documents compartits al Google Drive i dues aplicacions específiques per a tals propòsits: Actionbound (gimcana) i Kahoot (joc de coneixement).
La setmana prèvia al viatge de fi de curs, l’alumnat jugarà als jocs trivial preparats pels altres grups en la sessió de tutoria. Pel que fa a la gimcana, es generarà un codi QR que serà inclòs en l’apartat d’entreteniment de la guia turística. Tots els codis QR de les diferents gimcanes així com informació generada en altres tasques són finalment compartits amb tots els grups per tal que les activitats dels diferents grups siguin tingudes en compte al producte final de cada grup.
Us deixem amb una captura de pantalla d’un fragment de gimcana creat amb Actionbound:

Fent una audioguia

Els alumnes de 4t d’ESO que formen part del projecte de recerca (PRIA) seran els guies turístics del seu viatge de final de curs. En aquesta tasca han de crear una audioguia, la qual serà utilitzada al llarg del viatge de finals de curs.

Cada grup és l’encarregat de crear una audioguia d’un barri de la ciutat de Munic amb els punts d’interès (PDI) més importants a visitar. En primer lloc, cada grup treballa amb un document compartit al Google Drive en el que han de recopilar informació sobre els PDIs i n’han de crear l’àudio. Una vegada fet això, amb l’app Izitravel confeccionaran el tour urbà. Aquesta guia es pot descarregar mitjançant un codi QR que serà inclós a la guia turística en format paper i/o digital que és el producte final d’aquest projecte.

Una vegada els alumnes es trobin a Munic, només hauran d’escanejar el codi QR amb els seus dispositius mòbils per tal de descarregar-se l’audioguia i gaudir dels monuments i llocs més emblemàtics.

Gimcana

Els alumnes de 4t d’ESO que formen part del projecte de recerca (PRIA) ja han començat a dissenyar la gimcana que duran a terme quan estiguin de viatge de final de curs a Munic.

Mitjançant l’ús de noves tecnologies i els ordinadors de l’aula d’informàtica, cada grup prepara una gimcana per un barri de Munic. Amb el document compartit al Drive, els alumnes creen els diferents reptes i proves que hauran de superar la resta de companys quan es visiti cada districte de la ciutat.

Les proves són molt variades, així que també depenen de la creativitat de cada grup. Així doncs, hi ha proves de tot tipus: fer-se fotos en diferents punts de la ciutat, demanar als ciutadans de Munic sobre diferents punts d’interès de la ciutat i preguntes de cultura general, entre altres.

Metodologia del PR de 4t

Metodologia inicial del PR de 4t:

En aquest projecte, els alumnes es troben durant 3 sessions a la setmana, és a dir 3 hores setmanals que són 30 hores al llarg del trimestre. Els grups que es formen són de 4 persones, exclusivament de 5 per no excloure a ningú.

Pel que respecta als rols, veiem que els alumnes s’autogestionen i s’autoregulen, de manera que no cal assignar-los-hi rols ni obligar-los a fer tasques. Cada grup sap quins membres són els més competents i menys competents en les activitats planificades, pel que ràpidament saben qui es dedicarà a què per tal d’obtenir un producte final.

Cal recordar que en aquest projecte hi ha 4 tasques les quals són clau per obtenir un bon producte final, la guia turística del país que visitaran a final de curs. Les instruccions de les tasques les tenen compartides al núvol, mitjançant Google Drive. D’aquesta manera, els alumnes poden treballar simultàniament sense molestar-se els uns als altres. Cada tasca eś un document al núvol i cada grup té una data límit. Mentre els dos professors estem a l’aula, estem a completa disposició de l’alumnat exercint un rol secundari, pel qual els alumnes són els propis protagonistes i nosaltres hi som de suport per resoldre qualsevol dubte o inquietud.

Com ens planifiquem al PR de 4t

El projecte «PR de 4t» està dirigit a l’alumnat de 4t d’ESO de l’Institut Mig-Món, de Súria.

Els objectius d’aquest projecte són diversos:

  • conèixer el país/ciutat que es visitarà al viatge de final de curs

  • aprendre a treballar cooperativament i mostrar una actitud d’autonomia a l’hora de gestionar el treball i de responsabilitat en el treball en grup

  • aprendre a dissenyar activitats extracurriculars pels companys de curs relacionades amb la destinació del viatge

  • aprendre a utilitzar diferents eines TIC tant per la cerca, el tractament i anàlisi de la informació com la presentació del resultat final

  • aprendre a cercar i triar informació de diferents fonts per a diferents propòsits (crear una audioguia, un manual de supervivència, preparar un «first aid kit», fer una presentació de la ciutat, etc.)

  • adquirir autonomia personal per saber resoldre situacions problemàtiques

  • utilitzar la llengua catalana o anglesa per a les diferents activitats

Els alumnes es distribuiran en grups de quatre persones. Els grups treballen en diferents tasques per tal d’obtenir un producte final, el qual és la guia turística.

Aquest projecte no és de nova creació, sinó que s’ha realitzat a l’institut des de fa uns quants cursos. No obstant això, ens hem proposat de fer una renovació i de fer un canvi d’aires a tota la matèria en general. L’equip de treball de la Xarxa de Competències Bàsiques, però, ens hem proposat de renovar-lo i ampliar-lo, de manera que s’hi incloguin tasques que corresponguin a més àrees del coneixement. Fins ara, els continguts que es treballaven al projecte eren de l’àmbit social i de llengua estrangera. En l’actual revisió, l’enfoc del projecte és més competencial i inclou continguts de l’àmbit digital i d’història de l’art per fer-lo més interdisciplinari.

L’alumnat, a mida que vagi realitzant les tasques, haurà d’anar elaborant una guia turística on explicaran la ciutat de destí on inclouran la informació que han obtingut durant la recerca i realització de les tasques de manera classificada i mitjançant l’ús d’apps i de les noves tecnologies.

TDS i PR a l’INS Mig-Món

L’INS Mig-Món és l’únic centre de secundària de Súria i acull els alumnes d’aquesta mateixa localitat a més a més d’acollir els alumnes de Callús, Valls i Palà de Torruella, Salo i Sant Mateu de Bages. A dia d’avui assisteixen a l’INS uns 400 alumnes i uns 45 professors.

L’equip impulsor del nostre centre està format per 17 membres, els quals volem créixer i millorar pas a pas l’educació que oferim als nostres alumnes. Així doncs, tots creiem en un progrés, en una millora constant i en un canvi. Esperem poder-ho fer realitat.

Els projectes que hem escollit per millorar són dos. L’un és el treball de síntesi que realitzen els alumnes de 3r d’ESO. Pretenem millorar-lo i fer-ne una autovaloració per saber quins aspectes ens calen modificar per fer-lo més competencial. Sabem que ja és interdisciplinari però n’hem de modificar certs punts i treballar algunes mancances. El segon projecte escollit, i no per això menys important, és un projecte que es fa amb els alumnes de 4t d’ESO, conegut com PRIA. Aquest segon projecte ha estat modificat en la seva totalitat al llarg d’aquest curs, però encara ens queden moltes arestes per polir. És un projecte amb un producte final, el qual es podrà utilitzar al viatge de final de curs. No obstant això, encara tenim dubtes i ens sorgeixen algunes preguntes però amb esforç aconseguirem arrodonir aquest projecte i fer que els alumnes aprenguin amb més motivació.

Us anirem informant!