Planificació del treball per projectes

Aquest curs hem fet una revisió de les graelles de treball i seguiment que utilitzàvem a les sessions del treball per internivells. Hem agafat els ítems del nou currículum i hem adaptat la programació d’internivells a les dimensions de l’àmbit de llengua catalana, i al mateix temps hem volgut que quedessin encara més plasmats als fulls del diari de les sessions els continguts emergents que anaven sorgint mentre es du a terme les sessions i les activitats.

Aquí us deixem una mostra de les noves graelles d’avaluació i del diari de grup

PROGRAMACIÓ INTERNIVELLS

DIARI DE GRUP

 

El teatre – Planificació

Aprofitant la gala de clausura del curs 2018-2019 i la visita al camp d’aprenentatge d’Empúries, es va acordar fer una escenificació de les matèries treballades durant el tercer trimestre amb una obra de teatre, especialment tota la cultura clàssica. Per aquest motiu, l’alumnat va començar a organitzar-se per dissenyar-la. En aquesta obra hi estarien representades  les diferents matèries: català, castellà, socials, tecnologia, educació física i anglès.

A l’institut es va treballar la part teòrica i la part pràctica, i finalment, el resultat del procés es va veure representat al Teatre de l’Amistat de Mollerussa per part de l’alumnat. Aquesta representació va ser oberta a les famílies.La part teòrica es va treballar a la franja horària corresponent a la matèria i la part pràctica a la franja horària corresponent als projectes.

 

Implementació

Per poder dissenyar el contingut de l’obra cada matèria va pensar quines aportacions faria i com les faria.

 • Àmbit social: Explicació de la cultura clàssica, en tots els àmbits.
 • Àmbit lingüístic: Representació de diferents mites, obres teatrals o fàbules.
 • Àmbit científicotecnològic: Des de biologia realització d’un vídeo explicant el seu projecte, i des de teconologia la construcció de l’attrezzo.
 • Àmbit matemàtic: aprofitar la gala per fer la final del concurs d’avions de paper que vam fer a l’últim trimestre per estudiar l’estadística.
 • Àmbit de l’Educació física i àmbit artístic: dissenyar unes coreografies.

A més a més, a tecnologia s’organitza el concurs del cartell de la Gala.

 

Metodologia

Els grups estan formats pels mateixos grups flexibles que tenim a l’horari, així ens agilitza la organització de les tasques. En aquests grups surten voluntàriament els narradors de l’obra que tenen la funció d’organitzar i enllaçar totes les representacions, tasca per cert, bastant complexa.

A partir d’aquí, cada matèria treballa la part teòrica a l’aula i a final de matí, dins les dues franges de projectes, es fa la part més pràctica on canvien d’espai i de professor/a, (assajar, construir, etc.). És en aquest espai on l’alumnat intercanvia idees, punts de vista, etc.

QUÈ AVALUEM?

EL PRODUCTE FINAL: PRESENTACIÓ ORAL

El producte final consisteix a explicar als ajuntaments corresponents (dels pobles de Torrefarrera, Rosselló, Alguaire i Benavent) la proposta treballada durant el projecte. En algun cas, l’alcalde o els regidors van venir al centre a sentir les propostes i en altres els nois i noies van anar als pobles a exposar-ho.

L’exposició oral havia d’anar acompanyada d’algun element com ara: pòster, vídeo, tríptic o maqueta.

 

ALTRES ELEMENTS D’VALUACIÓ

Quadern d’equip 

El quadern d’equip és una eina important per a l’organització del grup i per a l’aprenentatge del treball cooperatiu. 

Carpeta d’aprenentatge 

És un document individual, que s’ha de presentar el darrer dia del projecte, al professor/a que tinguin a l’aula.

Format de la carpeta: llibreta, fulls subjectats amb altres sistemes, etc. Es valora la cura i originalitat en la presentació.

Continguts:

 1. Índex
 2. Introducció: objectius i propostes individuals sobre el que m’agradaria aprendre
 3. Diari de treball personal – 
 4. Reflexió sobre els aprenentatges assolits i evidències de les aportacions personals al projecte
 5. Fotografies, dibuixos, gràfics, etc.
 6. Reflexió final i propostes de millor

 Rúbriques d’avaluació

 

El paper del professorat tutor de grup i organització

Cada professor/a que entra a l’aula té assignats 2 grups, els quals estan formats per 4 o 5 alumnes. La seva funció principal és guiar, animar i suggerir idees per tal d’aconseguir l’objectiu que s’han marcat. Cada dia revisa les tasques que es proposen i signa la conformitat del tauler àgil. 

 

 

 

 

Tasques i organització horària

El calendari per la realització del projecte és del 4 al 15 de febrer. Les quatre últimes hores del dia es dediquen al projecte, les dos primeres es fa l’horari normal de classes. Durant aquest dies hi ha diferents activitats per tal de donar una mica més de contingut al projecte.  Cada dia es dedica l’última hora del projecte per a fer una carpeta d’aprenentatge individual. L’horari del professorat es manté i s’ adapta al projecte dels alumnes. L’últim dia, cada grup presenta les seves propostes de millora per municipis a l’alcalde o representant assistent. La setmana següent alguns Ajuntaments demanen als alumnes que vagin a fer les seves presentacions al municipi, amb la presència dels regidors i públic en general.

 

Com ho hem fet?

En la presentació del projecte, es planteja als alumnes una situació problemàtica oberta: han de preparar una proposta de millora pel seu municipi.  La demanda de proposta la fan els alcaldes i regidors dels municipis, en una xerrada en la que s’agrupa l’alumnat segons el poble de procedència amb els representants locals. Un cop acabat el projecte, l’alumnat ha de donar resposta a la demanda, igualment als alcaldes i regidors, en grups de 4.

El projecte es desenvolupa en dues fases: la fase prèvia (3 dies) i la fase de realització (10 dies). 

Durant la fase prèvia, al mes de desembre, el professorat dóna diferents idees sobre els Smart Villages i ofereix recursos i també algunes tècniques digitals als alumnes que els serviran per triar quina proposta volen fer i com l’exposaran per tal que resulti interessant i original. La tria s’organitza en funció del seu municipi de residència, ja que es tracta d’una petició de cada Ajuntament, i després trien entre les diferents regidories que s’ofereixen, aquest procés es realitza mitjançant un formulari que cada alumne omple de forma individual prioritzant les seves 3 primeres opcions. Un cop comença la fase de realització del projecte, han d’elaborar la presentació de la seva proposta als ajuntaments. Aquesta pot tenir diferents formats, vídeos, presentacions, webs, apps, …. Finalment, la proposta per municipi, que inclou totes les idees sorgides, es presenta el dia 15 de febrer i es lliura als representants dels ajuntaments.

Els equips de treball

Un cop l’equip docent va tenir les propostes, regidories i poblacions dels alumnes, van elaborar els equips de treball de manera que fossin el màxim d’heterogenis possibles i prescindint de la classificació habitual per grups A, B, C i D.

Els rols en el treball de grups

Cada membre de l’equip base ha d’exercir un càrrec. Per tant, hi ha d’haver un mínim de quatre càrrecs per equip. Si cal, perquè l’equip està format per més de quatre membres, se subdivideixen les tasques d’algun càrrec. (Per exemple, algú pot exercir el paper d'”observador”, una de les funcions assignades, en principi, al secretari de l’equip). Periòdicament, es revisen les tasques de cada càrrec, afegint-ne de noves, si cal, o traient- ne algunes. Els alumnes han d’exigir-se mútuament exercir amb responsabilitat les tasques pròpies del seu càrrec. D’això depèn, en part, l’èxit de l’equip i, per tant, la possibilitat de millorar la seva qualificació final. Cada grup té la següent taula al seu quadern d’equip amb les tasques de cada rol, aquestes es poden modificar i fins i tot ells poden decidir altres possibilitats.

Projecte Esp@vila

A l’Institut Joan Solà de Torrefarrera, amb l’alumnat de 2n d’ESO, enguany ens hem plantejat el projecte Esp@vila en el que els alumnes han de preparar una proposta de millora del seu poble, pel que fa a aspectes diversos com equipaments, serveis, creació d’apps per millorar les gestions municipals, energies, recollida d’escombraries, etc.  S’ha desenvolupat durant el segon trimestre i en aquest bloc hi compartirem les activitats realitzades amb l’alumnat, el treball del professorat i els instruments i dinàmiques d’avaluació. Volem destacar la col·laboració dels ajuntaments dels pobles del nostre alumnat i agrair la seva participació i implicació per fer possible el desenvolupament del projecte de manera més real i amb relació directa amb l’entorn proper i el dia a dia dels pobles del voltant del nostre centre. 

 

LA VEU DE L’ALUMNAT

L’alumnat ha anat manifestant la seva opinió al llarg del projecte i ho ha plasmat en cada tasca realitzada de la memòria del grup cooperatiu.

El recull de les seves aportacions és el següent:

COM ORGANITZEM ELS EQUIPS COOPERATIUS L’alumnat va valorar molt positivament l’activitat i ens van manifestar que el fet d’organitzar els equips cooperatius a partir de l’elecció de l’aliment que més els va agradar va ser un encert.
CARPETA DE L’EQUIP L’alumnat gaudeix elaborant la carpeta de l’equip donat que els aporta més sentiment de pertinença al grup cooperatiu i els agrada escollir un nom i un logotip per l’equip.
MASTERCLASS L’alumnat es va mostrar molt motivat i atent en l’elaboració dels dos plats, els va servir de mostra per escollir quina recepta farien per resoldre el repte proposat: elaborar nous plats a partir del seu ingredient principal.
LA RECEPTA A l’alumnat els va agradar elaborar la recepta a partir del vídeo de la Masterclass del xef Marçal donat que va ser una experiència pròpia positiva i significativa.
QUIN ÉS EL NOSTRE REPTE? L’alumnat va valorar positivament l’activitat donat que els va servir per situar-se i deixar clar les tasques a dur a terme.
EL NOSTRE ALIMENT PRINCIPAL L’alumnat es va mostrar menys motivat per dur a terme aquesta activitat donat que la recerca d‘informació és una tasca que realitzen en diferents àrees i projectes.
PANELLETS CREATIUS L’alumnat es va mostrar molt motivat en aquesta activitat donat que van deixar anar la seva imaginació i van gaudir en tot el procés.
LES NOSTRES PROPOSTES L’alumnat va gaudir molt en tot el procés i a més, van assajar les receptes a casa per tal de veure la viabilitat de poder-les elaborar el dia del Masterxef.
ASSAGEM LES RECEPTES DEL REPTE L’alumnat va comentar que els plats feien una olor molt bona i que s’ho van passar molt bé fent les pròpies receptes i valorant les dels altres.
MASTERXEF L’alumnat va manifestar que els va agradar molt aquesta activitat i que s’ho van passar molt bé.