QUI FA LES PEL.LÍCULES?

Ara toca investigar qui fa les  pel.lícules. Pensem que una sola persona no pot fer-ho perquè sabem que hi ha actors i directors.

Ens organitzem per grups i fem treball cooperatiu. A cada grup li toca investigar dos personatges que participa en fer les pel.lícules: director, productor, maquillador, decorador, muntatge, fotògraf, càmera, guionista, director de càsting…

Cada grup realitzarà les següents activitats:

-seleccionar la informació.

-Posar-la per escrit en una cartolina a mode de resum, per explicar-ho als companys.

Després realitzem una exposició del seu treball.

En aquest enllaç podeu veure més treballs realitzats. Ho han fet molt bé!!!

https://photos.app.goo.gl/7CWncpPfgpV5X3vw7

PROJECTE EL PLÀSTIC CICLE MITJÀ

Entre els continguts de medi de cicle mitjà comuns a 3r i a 4t trobem els següents:

·         Realització d’un treball d’investigació a partir del plantejament de qüestions i  problemes rellevants amb l’entorn, mitjançant el treball cooperatiu i l’ús de diferents fonts d’informació i de les tecnologies digitals.

·         Utilització de mecanismes de participació activa, la cooperació i el diàleg en la construcció de tasques comunes i en resolució de conflictes.

·         Comunicació de les informacions obtingudes utilitzant diferents llenguatges.

El projecte de Cicle Mitjà d’aquest curs ha anat encaminat a consolidar aquests continguts als dos cursos. Les activitats han estat realitzades en grups d’aprenentatge cooperatiu.

 A partir de la diagnosi de diferents problemàtiques properes a l’entorn dels alumnes vam partir de la següent premissa: el curs anterior el pati estava molt brut i vam arribar a la conclusió que majoria de residus eren plàstic. A partir d’aquest anàlisi els alumnes van veure la necessitat d’escollir aquest tema per a què EL PLÀSTIC fos l’element central del projecte.

A mesura que anàvem construint el projecte conjuntament, mestrs i alumnes, ens vam adonar que tots els àmbits hi teneien cabuda, per tant, els continguts, les activitats i els criteris d’avaluació són dels àmbits linguïstic (cerques d’informació, xerrades, presentacions, lectures…), aprendre a aprendre amb l’aprenentatge cooperatiu i el treball per equips, valors i la conscienciació per les 4 erres, digital amb l’us d’ordinadors i de tauletes, autonomia i iniciativa personal i educació física amb el reaprofitament del plàstic, matemàtic on hem treballat la capacitat, la massa i on hem pesat els residus de plàstic i fins i tot, hem netejat la platja de l’Aluet de plàstics durant l’estada de 4t. 

Posar tot el projecte del plàstic amb tants agents implicats i empreses properes al nostre entorn és complicat. Per això us remetem al nostre facebook perquè ho pugueu observar millor. Fins i tot soritm a la revista d’una empresa de plàstics de la ciutat.

FORES RECICLATGE A L'ESCOLA FERRERIES

Ahir vam dir adéu al contenidor de FORES RECICLATGE. L'alumnat de Cicle Mitjà hem après que cal reciclar per després poder recuperar. Gestionar els nostres residus és la clau per cuidar el nostre planeta. Aquesta visita d'experts s'emmarca dins el projecte " EL PLÀSTIC".

Publicada por Escola Ferreries en Jueves, 6 de diciembre de 2018

 

 

L’alimentació saludable

A Cicle Superior de l’Escola Ferreries de Tortosa hem realitzat un treball d’investigació relacionat amb l’alimentació saludable i la vinculació amb els residus que generem. S’ha partit del treball cooperatiu i s’han fet cerques d’informació. Els alumnes s’han plantejat preguntes i han fet reflexions a partir de diferents fonts d’informació i de la pròpia experiència.

Els continguts treballats principalment han estat:

  • Hàbits i estil de vida saludables.
  • Valoració crítica dels comportaments individuals que afecten la salut dels altres i la pròpia.
  • Principals riscos medioambientals: les deixalles i el reciclatge.

Al final hi ha hagut una argumentació escrita-gràfica en forma de mural i una exposició dels resultats obtinguts. Aquí en teniu una mostra.

CRÈDIT DE SÍNTESI DE 1r D’ESO: “ I FÒRUM DE CULTURA I MEDI AMBIENT DELS POBLES DE LA MEDITERRÀNIA”

PROPOSEM I ORIENTEM ! 

El professorat del grup impulsor responsable de desenvolupar el crèdit síntesi de 1r d’ESO,  va elaborar la proposta i un conjunt de pistes per si l’alumnat les necessitava al llarg del procés d’execució de la proposta.

LA PROPOSTA.

El 2019 és any de quinquennals i l’ajuntament d’Ulldecona ha estat convidat a participar en el  I Fòrum de cultura i medi ambient dels pobles de la Mediterrània.

Es tracta d’una fira que es celebrarà  a l’illa de Malta els propers 28, 29 i 30 de juny de 2019 i en la qual una delegació d’Ulldecona hi haurà d’anar per presentar el nostre poble.

A l’oficina d’informació i turisme estan saturats de feina i han proposat que l’alumnat de 1r d’ESO de l’Institut elabori, per equips, diferents propostes per a presentar a l’esmentada fira.

De totes les propostes se n’escollirà una per classe per presentar als membres del consistori per tal que triïn quina delegació d’alumnes es desplaçarà a Malta. A més de l’exposició del projecte, també caldrà presentar un pressupost de la despesa que suposaria per a l’ajuntament que el vostre grup fos l’escollit ja que tindreu totes les despeses pagades (desplaçament, allotjament i manutenció a pensió completa), per donar a conèixer el nostre poble als assistents al I Fòrum de cultura i medi ambient dels pobles de la Mediterrània.

Si us encalleu en el camí de l’elaboració de la proposta, demaneu pista al tutor/a del grup, tenen un sobre de pistes

LES PISTES

1 Heu pensat en tot el patrimoni històric que tenim a Ulldecona? (edificis amb entitat històrica i/o cultural, jaciments arqueològics…)
2 No us oblideu d’esmentar les diferents entitats culturals (Orfeó, Banda de música, Centre cultural i recreatiu, La Passió…)
3 Remeneu la cartellera cultural del nostre poble a veure que us trobeu…
4 Investigueu sobre les tradicions i costums (balls, agrupacions, instruments…)
5 Tingueu en compte les vostres festes quinquennals (forma de decorar els carrers)
6 Sabeu de l’existència de la riquesa natural que ens envolta? (Riu Sénia, Serra del Montsià, La bassa de l’ermita, les oliveres mil·lenàries…).
7 Quina és la vegetació i la fauna que podem trobar al voltant d’Ulldecona?
8 Sabeu quines roques i minerals predominen al nostre territori?
9 Sabeu quines formes de relleu caracteritzen el terme municipal d’Ulldecona?
10 Coneixeu les mesures sobre protecció del medi ambient que es prenen al nostre poble? Col·laborem amb aquestes mesures? Anem cap a la sostenibilitat?
11 Sabeu quin sector econòmic destaca a Ulldecona ?
12 I del comerç, que en sabeu?
13 Només es practica futbol a Ulldecona? Hi ha altres opcions, en el nostre entorn natural, per poder realitzar activitat física ?

 

15 Sabeu què és la cuina tradicional? En sabeu cap plat o postres?
16 Mira els companys de l’aula, tots han nascut a Ulldecona? Podríeu parlar de la riquesa multicultural de la qual formeu part.
17 I els iaios i les iaies? Que ens poden ensenyar? Memòria històrica.
18 Com es pot arribar al poble? Principals comunicacions .
19 Hi ha companys que venen en bus al centre. No viuen a Ulldecona?
20 No oblideu comentar els diferents equipaments socials que tenim (centres Educatius, Sanitari…)
21 Tenim personatges famosos? (del present i del passat)
22 Heu calculat el pressupost del viatge?

 

 

CRÈDIT DE SÍNTESI DE 3r D’ESO: “1a FIRA DE TURISME INTERCOMARCAL DE STARTUPS”

MARQUEM PAUTES!

El professorat del grup impulsor, responsable de desenvolupar el crèdit síntesi de 3r d’ESO, va elaborar un conjunt de pautes que guiaren l’alumnat en l’execució de la seva proposta. Aquestes pautes són les següents:

ÉS IMPORTANT QUE:

o Feu una pluja d’idees i decidiu quina proposta turística creareu i com presentareu el producte final.

o Planifiqueu les tasques de la setmana (dia per dia).

o Aprofiteu les habilitats de tots els membres del grup.

o Reviseu la feina feta el dia anterior i ajusteu la planificació.

o Tots els membres del grup han de saber els acords presos i les tasques que realitzeu.

o Documenteu la feina diària en un vídeo i un conjunt de fotos, que haureu de penjar al vostre Google Sites (ALERTA AMB L’ORTOGRAFIA I L’EXPRESSIÓ ORAL I CORPORAL!!!!)

o Feu atenció a les rúbriques d’avaluació, són una pista molt valuosa i us serviran de guia.

o Perquè el grup funcioni, és important definir uns rols, de manera que cadascú conegui quines són les seues responsabilitats i les de la resta de membres. En això us ajudarà el/la tutor/a del grup abans de començar el treball.

o Cada matí, en començar el dia, haureu de revisar com ha anat el dia anterior (assistència, participació…) del grup i també planificar què fareu aquell dia. Empleneu els fulls de treball i assistència a l’apartat de rúbriques i pengeu-lo cada dia al Google Sites

o Si durant la setmana us quedeu en blanc i no sabeu per on anar, podeu consultar el decàleg.

Coneixem la història del nostre territori

La classe de cinquè ha dedicat el projecte d’inici de curs a treballar la història del nostre territori, tenint en compte que el curs passat havia treballat la Prehistòria. És per això que van triar el nom de la classe “Els Ibers”.

Durant el projecte van fer activitats de tot tipus: situació en el marc de la història, visionat de vídeos sobre el tema treballat, investigació a través d’enigmes, cerca d’informació utilitzant diferents fonts (bibliogràfiques, webgràfiques, orals, materials…), situació en el mapa dels diferents descobriments ibers, representació a mida real d’una casa iber per treballar la superfície, representació de la mateixa a escala, visita a poblats ibers, manipulació i estudi d’estris i materials que feien servir i han perdurat, construcció de gerres ibers amb fang, elaboració d’un llibre amb tot el recull d’informació…

Ha sigut una experiència molt enriquidora i s’han quedat amb les ganes de continuar investigant sobre la història del seu poble!

https://agora.xtec.cat/escola-montsagre/general/som-els-ibers/

 

 

 

Crèdit de síntesi de 1r d’ESO i de 3r: d’ESO el repte de nous reptes.

IMPLEMENTACIÓ: INFORMEM I ENS POSEM EN MARXA! 

La setmana anterior al crèdit de síntesi es va convocar un claustre i es va informar del procés d’implementació del projecte a tot el professorat. Així mateix, l’alumnat de 1r i de 3r d’ESO va ser informat també, abans del dia d’inici del crèdit de síntesi, pel professorat corresponent.

La metodologia que hem fet servir és la del treball cooperatiu. Els grups-classe s’han organitzat en grups heterogenis de 4-5 alumnes que han tingut assignat una/un  tutora/tutor durant tot el projecte. A més, en cada classe hi ha hagut una professora o un professor que anava canviant cada hora, i han estat presents en tot moment les  professionals de suport educatiu que han donat suport a l’alumnat  amb necessitats educatives específiques.

El crèdit de síntesi es va dur a terme del 28 de maig al 3 de juny.  Els quatre dies de treball a classe van estar combinats amb algunes visites fora del centre, i el  5è dia es van fer les exposicions orals dels treballs.

Visita a l’oficina de Turisme d’Ulldecona

 

 

Sortida al YO-MO. Saló de la ciència i la tecnologia de Barcelona

Just a la meitat del nostre projecte, al més de febrer, vam fer una excursió al Yomo on els/les alumnes van poder experimentar la ciència i la tecnologia més sorprenent i impressionant en un recinte de 13.000 m2 – no només es van divertir, sinó que també van poder aplicar els seus coneixements de programació fins al moment i també descobrir una àmplia gamma de continguts en totes les àrees relacionades amb les disciplines STEAM.

Línea del temps

Per a poder contestar una de les preguntes inicials que es van fer els nostres alumnes vam elaborar una línea del temps al passadís de l’escola on hi vam anar ordenant tots els personatges que han aportat quelcom per la programació, des del s.XVII amb Leibniz i el seu mètode binari, passant per l’Ada Lovelace a l’Anglaterra del s. XIX, considerada la primera programadora de la història fet rellevant que aprofitarem per a treballar la perspectiva de gènere a l’aula; i arribant al s.XXI amb Steve Jobs, Bill Gates, etc. Posteriorment també vam ubicar-los en un mapa del món.

  

Program a person (algoritme)

Un algoritme és un conjunt finit d’instruccions o passos que serveixen per a executar una tasca o resoldre un problema. En la vida quotidiana, s’empren algorismes en multitud d’ocasions per a resoldre diversos problemes, com per exemple per posar una rentadora (conjunt d’instruccions enganxades a la tapa de la màquina), per tocar un instrument musical (partitures)

Nosaltres hem practicat el concepte d’algoritme, vivencialment, amb el nostre propi cos. Hem treballat la comunicació oral en l’àmbit de llengua estrangera anglès, fent servir unes targetes on se’ns indicava el que havíem de fer i prèviament a les sessions d’Speaking hem treballat el vocabulari necessari referent a desplaçar-se per la classe: “Turn right / left, go, stop”