L’alimentació saludable

A Cicle Superior de l’Escola Ferreries de Tortosa hem realitzat un treball d’investigació relacionat amb l’alimentació saludable i la vinculació amb els residus que generem. S’ha partit del treball cooperatiu i s’han fet cerques d’informació. Els alumnes s’han plantejat preguntes i han fet reflexions a partir de diferents fonts d’informació i de la pròpia experiència.

Els continguts treballats principalment han estat:

  • Hàbits i estil de vida saludables.
  • Valoració crítica dels comportaments individuals que afecten la salut dels altres i la pròpia.
  • Principals riscos medioambientals: les deixalles i el reciclatge.

Al final hi ha hagut una argumentació escrita-gràfica en forma de mural i una exposició dels resultats obtinguts. Aquí en teniu una mostra.