VOLEU SABER QUI SOM? L’ESCOLA TERESA MIQUEL I PÀMIES ES PRESENTA

L’Escola Teresa Miquel i Pàmies és una escola de dues línies ubicada entre dues grans   escoles concertades a la zona sud de Reus.

La gran diversitat d’alumnat implica que tots els mestres d’aquesta escola estiguem interessats en conèixer metodologies pedagògiques diverses per treballar d’una manera més motivadora, significativa i, en definitiva, més competencial.

Un dels punts forts de la nostra escola és que la participació en aquest tipus de formació es majoritària. Aquesta és l’explicació que el nostre equip impulsor està format gairebé per tots els mestres del claustre.

Aquest any, l’interés dels mestres ha estat consensuar el concepte de projecte i com portar-lo a la pràctica.

Si voleu saber més de la nostra escola, us convidem a que visiteu aquest enllaç:

http://www.escolateresamiquelipamies.cat

 

Qui som?

L’Institut Les Planes està situat a Santa Bàrbara (Montsià) i acull l’alumnat de la mateixa població i el de Freginals, La Galera, Godall, Masdenverge i Mas de Barberans. En tractar-se d’una zona rural, la major part de les famílies viu directa o indirectament del sector primari.

Els alumnes de 3r d’ESO, envoltats d’oliveres, tarongers, horts, entorns protegits com la Foia de Masdenverge, la serreta de Godall o els Ports, i d’espais naturals per a practicar l’esport, s’han plantejat si portem una vida saludable. Per això, durant el seu treball de síntesi intentaran donar respostes a aquesta qüestió i ho difondran mitjançant un programa de ràdio: FEM SALUT!

L’equip impulsor d’aquest projecte està format per:

Professors Àmbit
Secundí Acisclo Cientificotecnològic
Aureli Cervera
Irina Fabra
Joaquim Gas
Cinta Cid Social
Marian Heredia
Carme Barberà Lingüístic
Carme Lleixà
Marta Tena
Montse Reverter
Àngel Torres Matemàtic
Felip Dòria Digital
Mª José Rodes
Josep Lluís Vidal  Educació física

Grup Impulsor

El grup impulsor de l’escola Ramón y Cajal d’Ulldecona està composat per 13 persones, dues de les quals són les coordinadores. La majoria dels mestres del grup són d’educació infantil, tot i que n’hi ha de tots els cicles. De tots aquests mestres no tots som tutors, sinó que hi ha especialistes i coordinadors de cicle.

Dels mestres d’educació infantil i que a més a més són tutors, hi ha: Marisín Agasa, Ana Juan, Josep Verge i Mariate París. De cicle inicial hi ha Marta Ortiz, com a tutora, i Paul Morcillo com a especialista d’educació artística i TAC. De cicle mitjà hi ha Liliana Rodríguez, com a tutora. De cicle superior hi ha Jordi Badia, com a tutor, Rosana Vives i Celi Subirats, com a especialista de música i d’anglès respectivament. I aquesta última, a més, és la directora del centre.

I finalment, hi ha Yolanda Bataller com a educadora del centre.

Les coordinadores del grup impulsor som Yolanda Fernández, que a més a més, és tutora d’educació infantil i cap d’estudis, i Laura Buendia, com a especialista d’educació especial.

Al principi del curs, quan vam començar a formar part de la xarxa de competències bàsiques, el grup impulsor estava format majoritàriament per mestres d’educació infantil. Però a partir de reunions de claustre, hi va haver mestres d’altres cicles que també vam voler sumar-se a aquesta formació, fins al punt que hi ha almenys un mestre tutor de cada cicle.

A mesura que ha anat avançant el curs, hi ha hagut altres mestres que també es sumarien a formar part del grup impulsor però per situacions personals, no ho poden fer i no poden venir a les sessions presencials. Tot i així, estan disposats a fer canvis dins les seves aules. Aquests mestres estan acompanyats i assessorats pel personal que forma part del grup impulsor.

Amb tot això, volem afirmar que l’evolució i involucració del claustre és positiva.

 

 

 

Qui som?

Som l’equip impulsor de l’institut de Flix (Ribera d’Ebre). En formem part un grup de 8 companys/es de diferents àmbits: llengües, ciències, història, tecnologia educació física, orientació educativa i cicles formatius.

El nostre és un centre d’una zona rural que acull alumnat de set centres de primària dels pobles del voltant: Riba-roja d’Ebre, La Palma d’Ebre, La Torre de l’Espanyol, Vinebre i Ascó, a més de Flix. Actualment som al voltant de 220 alumnes de l’ESO (3 línies de 1r i 2n d’ESO i 2 línies de 3r i 4t d’ESO), a més d’alumnat de batxillerat i cicles formatius, això fa al voltant de 400 alumnes, i un claustre de 42 professors.

L’equip impulsor neix de la inquietud d’oferir alternatives diferents als mètodes convencionals d’aprenentatge per així mirar d’arribar a tot el nostre alumnat, sigui quina sigui el seu perfil.

Ens trobem davant d’un gran repte. El camí comença!

Els inicis

Durant aquest curs 17-18, part del claustre de l’Institut Manuel Sales i Ferré, està duent a terme, dintre de la Xarxa de Competències Bàsiques (XCB), una activitat de formació centrada en l’Aprenentatge Basat en Projectes (ABP).

Els participants en aquesta proposta formativa ens hem dividit en grups de treball assignats a cada nivell de l’ESO. En el nostre cas, el grup format pels professors Ignasi Tal, Mª Carme Vericat, Cristina Lluch, Pere Conesa, Ricard Reverter i Enric Salt ens centrarem en desenvolupar i implementar un projecte per als alumnes de 3r d’ESO.

Com a objectius generals, que considerem adient abastir amb els nostres alumnes, estan:

  • Saber destriar la informació pertinent sobre el tema escollit.
  • Exposar de manera raonada les idees més rellevants.
  • Presentar la informació de manera acurada i ordenada.
  • Respectar  els diferents punts de vista que es plantegin i saber treballar en equip.
  • Saber interelacionar els coneixements dels diferents àmbits per obtenir el producte final.

Els pirates: la veu dels alumnes

Tots els alumnes de P5 hem començat a treballar “els pirates”. Som tres grups que corresponen a pirates rojos, verds i blaus. Al llarg de tot el cicle d’educació infantil han anat sorgint inquietuds per part de l’alumnat que han anat portant a l’estudi del tema. Per això, entre tots, hem decidit estudiar-los.

Hem partit d’una activitat de motivació en la qual, a l’entrada a l’aula ens hem trobat una ampolla amb un missatge i un mapa. Amb aquest mapa hem sortit al pati per poder trobar el tresor.

A continuació, hem treballat les dos activitats inicials de què sabem? i què volem saber?

 

Gimcana Històrica

Iniciem el projecte¡¡¡¡
El nostre projecte “Gimcana històrica“ té com a fil conductor la Segona Guerra Mundial i el producte final és l’ elaboració de la gimcana de final de curs. Aquest projecte serà desenvolupat per l’alumnat de 2n d’ESO.
El professorat implicat en aquest projecte, després de debatre diferents opcions, vam decidir que seria l’alumnat qui triaria el tema i vam marcar les pautes de com fer-ho de manera coordinada. El mateix dia i a la mateixa hora, dos professors/es vam estar en cada grup de 2n d’ESO, són tres grups en total. Vam explicar a l’alumnat que anàvem a iniciar un nou projecte de treball però que encara no sabíem de què tractaria ja que el tema havien de triar-lo ells i elles.
Vam organitzar la classe en grups de tres o quatre persones, segons les seves preferències.

 

Vam indicar que havien d’ escollir un tema, defensar-ho davant la classe, i posteriorment votarien per a triar dos temes. Explicàrem que els altres dos grups de segon estaven fent el mateix, de manera que cada grup triaria dos temes. Així doncs, el 2n A va triar la Segona Guerra Mundial i el Grow rock festival, el 2n B va triar l’adolescència i el sexe, i el 2n C va triar criminologia i dibuixos animats. Finalment, cada classe va votar aquests últims temes i va sorgir la Segona Guerra Mundial.

 

L’equip de treball 1r ESO “La volta al món en 5 maletes”

Som un equip interdisciplinari que treballa a 1r d’ESO impartint les matèries de música, matemátiques, naturals, llengua castellana, catalana i anglesa. Vam començar amb molta il·lusió, per poder desenvolupar noves metodologies d’aprenentatge, innovadores i competencials, la qual cosa es reflecteix en un ambient de treball divertit i productiu.

Institut-escola Daniel Mangrané: Projecte 3r de primària. Com es fan els dibuixos animats?

L’institut-Escola Daniel Mangrané som un centre públic de les Terres de l’Ebre situat al poble de Jesús (Tortosa). Som un centre de dues línies en la majoria de cursos. L’equip de projectes de 3r de primària està format per 5 mestres.

El tema del projecte ha estat escollit pel mateix alumnat a partir del plantejament de la GRAN PREGUNTA. Es tracta d’una pregunta que es planteja cada alumne sobre un tema o curiositat que és del seu interès. Ho comparteixen amb les famílies i la redacten.

L’alumnat presenta i defensa, mitjançant una exposició oral, la seva gran pregunta i la justifica davant els seus companys/es.

Posteriorment es fan unes votacions per escollir el projecte de la classe. Com hi ha dues classes, s’escullen dues propostes per classe (per separat), i després tot 3r tria la gran pregunta¸ que esdevindrà el tema del projecte. Per tant, el projecte es basa en els interessos de l’alumnat.

La pregunta que va ser més votada va ser: Com es fan els dibuixos animats? A partir d’aquí, comença el nostre projecte.

SOM L’ESCOLA SANT MIQUEL (Deltebre)

Som una escola pública d’Educació Infantil i Primària de dues línies completes. Està situada al municipi de Deltebre, al Baix Ebre.

Aquest és el primer any que formem part de la Xarxa de Competències Bàsiques. Estem molt il·lusionats/des per poder conèixer i compartir diferents experiències amb els professionals d’altres centres.

El nostre grup impulsor està format per 7 mestres, dels quals 4 són coordinadors dels diferents  cicles, una especialista d’anglès, una coordinadora lingüística i la cap d’estudis. Amb aquest repartiment volem donar una major difusió al claustre.

Des de fa uns anys que al nostre centre treballem un projecte per curs i nivell i veiem la necessitat d’aprofundir en aquest treball per aconseguir dinàmiques competencials, perquè els nostres alumnes aprenguin a pensar per ells mateixos, a investigar i a aprendre dels seus errors i dels seus encerts.

Creiem que formant part d’aquesta xarxa de competències bàsiques realitzarem un canvi a la nostra escola, un canvi per a la millora dels aprenentatges de tots els alumnes, un canvi per posar a la pràctica dinàmiques competencials, un canvi per augmentar el treball en equip…, en definitiva crear una línia d’escola.