EXPOSEM!!!

Hem après moltes coses, però ara és l’hora de compartir-ho amb la resta de la classe.

Hem estat uns dies assajant l’exposició oral, perquè volem que ens surti rodó i els nostres companys s’interessin per allò que els explicarem.

Abans de començar les exposicions orals, entre tots hem elaborat una base d’orientació per fer una bona exposició i els nostres companys/es podran valorar la feina que hem fet.

HEM APRÈS MOLTES COSES DE LA NOSTRA COMARCA!

Durant aquest dies hem treballat de valent: hem cercat informació, hem comparat dades, hem pres acords…

Per parelles hem buscat informació sobre els aspectes més rellevants dels  diferents pobles de la nostra comarca, per conèixer-los millor.

Alguns hem fet un Powerpoint, d’altres hem preferit fer-ho en cartolines per penjar-ho a la classe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ara ho hem d’explicar als companys/es!!

AVALUEM EL PROJECTE I PROPOSEM MILLORES!

Ens proposem avaluar mitjançant rúbriques: de la sortida, de la maqueta del Pi i construcció de pedra en sec, del treball escrit i de la presentació de l’EDULOC.

Exemple de rúbrica maqueta construcció de pedra en sec

CRITERI Expert (4) Avançat(3) Aprenent (2) Novell(1)
Coherència

 

La maqueta és igual a la construcció original de pedra en sec. La maqueta és pràcticament igual a la construcció original de pedra en sec. La maqueta mostra mancances respecte l’original. La maqueta no s’assembla gaire a l’original
Pulcritud i netedat La maqueta té totes les peces enganxades amb precisió i netedat. La maqueta té pràcticament totes les peces enganxades amb netedat. Algunes parts de la maqueta tenen defectes i algunes unions són poc polides. Hi ha defectes generalitzats i està malament muntat.
Nivell de detall Es poden apreciar un bon nombre de detalls de l’exterior. Es poden apreciar bastants detalls de l’exterior. Es poden apreciar alguns detalls de l’exterior. No s’aprecia cap detall de l’exterior.
Ús del material S’ha fet un ús adequat dels materials, minimitzant la despesa en tot moment. S’ha fet un ús adequat dels materials i s’ha minimitzat la despesa sovint. Es pot veure que sovint hi ha hagut intenció de minimitzar la despesa de materials tot i que no ha estat una prioritat. No s’ha tingut en compte l’estalvi de material ni s’ha fet un ús adequat del mateix.
Decoració i ambientació La maqueta té molts objectes que decoren de forma adient. La maqueta té bastants objectes que decoren de forma adient. La maqueta té pocs objectes de decoració. Els objectes de decoració són adients o no n’hi ha.

Com a propostes de millora hem pensat de compactar els ítems que volem avaluar en una sola rúbrica i incloure-hi un solucionari de les activitats.

Les nostres produccions!

La sortida al Pi de Montbrió ha anat com teníem previst. L’alumnat de cicles ha fet correctament el seu paper de monitors fent-nos de guia i dinamitzant la sortida. Les explicacions fetes a l’alumnat dels diferents elements patrimonials i naturals que hem trobat han donat coherència al projecte fent que el recorregut tingui un clar fil conductor.
Ara cal “amanir” la informació rebuda. Al llarg de l’itinerari ja hem començat a organitzar la informació emprant l’APP EDULOC. Hem anat recollint, redactant i acompanyant amb imatges cada punt destacat del recorregut. El resultat és la informació virtual redactada per l’alumnat de 1r d’ESO.
Una segona activitat molt engrescadora i que ha agradat molt l’alumnat ha estat la reproducció d’alguns d’aquells elements arquitectònics rurals que hem vist durant la sortida. La proposta era oberta i per això, cada grup, ha optat per la construcció d’una estructura determinada: espones, anjubs, forns…


Cada grup ha hagut de consensuar la construcció a fer, determinar i preveure els materials que necessitaria, seleccionar i recollir elements naturals durant el trajecte a fi de poder fer la construcció… A l’aula i al taller del centre s’ha fet la feina.
Aquests són els resultats.

Xeic! mo n’anem?

Comencem a fer camí. Arriba la setmana de crèdit del síntesi. Posem en pràctica tot allò que tenim planificat.

L’eix vertebrador del TDS és la sortida al Pi de Montbrió -pi centenari del terme de Flix- ja que totes les activitats del crèdit estan vinculades amb aquesta sortida.

TEMPORITZACIÓ:

 

Dilluns 19 de març

 

Presentació amb el PowerPoint.

Cliqueu aquí.

(Per visualitzar-ho haureu d’entrar amb el vostre correu de l’xtec).

Activitat 1: Rutina de pensament

Activitat 2: Activitats sobre la pedra en sec i Pi de Montbrió.

Activitat 3: Completar rutina de pensament.

Activitat 4: Logo, nom l’equip i responsables.

Explicació del programa EDULOC.

Activitat 5: Càlcul de distàncies.

 

Dimarts 20 de març

 

Sortida al Pi de Montbrió.

Activitat 6: EDULOC

Activitat 7: Activitat patrimonial

Activitat 8: Coneixement de la flora autóctona

Activitat 9: Història de la Balma del Pi de Montbrió

Activitat 10: Coneixem el Pi.

Dimecres 21 de març

 

Activitat 11: Geolocalització i descripció EDULOC.

Activitat 12: Realització maqueta en paper.

Activitat 13: Realització maqueta amb pedra en sec.

Dijous 22 de març

 

Activitat 14: Diari personal

Sortida al pou

Activitat 15: Dibuixem el pou

Divendres 23 de març Preparació d’exposicions

Exposicions orals.

Comencem!

Presentem el Treball de Síntesi a l’alumnat de 1r d’ESO per mitjà d’aquest PowerPoint. En aquesta presentació hi apareix:

 • Objectius del Treball de Síntesi
 • Seqüenciació i temporització de les activitats
 • Relació de continguts
 • Metodologia basada en l’aprenentage cooperatiu i significatiu
 • Productes a realitzar
 • Avaluació

Donem el dossier de treball a l’alumnat que conté activitats per treballar els continguts de manera transversal. Els alumnes s’organitzen en grups cooperatius i consensuen els rols de cada membre distribuint-se tasques.

El cicle de Gestió Administrativa compromès amb el Treball de Síntesi!

Enguany tenim novetats a l’hora de realitzar el Treball de Síntesi. Aquest curs 2017-18 comptem amb la col·laboració de l’alumnat del Cicle formatiu de Grau mitjà de Gestió Administrativa (Recursos turístics a la Ribera d’Ebre) que fan de monitors de l’alumnat de primer.

 Tasques que porten a terme els alumnes del cicle:

 • Creació d’un tutorial sobre l’aplicació EDULOC i explicació als alumnes. Amb aquesta aplicació l’alumnat de 1r d’ESO crea una ruta amb els punts d’interès relacionats amb la sortida vinculada al crèdit del Pi del Montbrió.
 • Dinamització de la sortida i explicació dels elements patrimonials relacionats amb la pedra en sec.
 • Acompanyament en la construcció de la maqueta de pedra en sec i la creació de la ruta amb EDULOC.

ENS REPARTIM LA FEINA

La primera pregunta del nostre projecte a resoldre és saber quins pobles formen part de la nostra comarca.

Hem buscat informació i ara ja sabem que en són 17. Doncs, a la feina!

Ens hem organitzat per parelles i cada parella ha escollit 2 pobles.

En gran grup hem decidit què és el que ens interessa saber de cada poble.

Nom del poble, habitants, superfície, història,…..

Com ho farem per trobar aquesta informació?

Entre tots hem pensat que la podem trobar:

_ Internet: webs ajuntaments, google…

_ A la biblioteca

_ Directament als ajuntaments: per telèfon, correu electrònic.

Decidim entre tots que enviarem un correu electrònic a tots els ajuntaments de la comarca. Com ho farem?

En redactem un entre tots que ens servirà de model. Som-hi!

De: e3001681@xtec.cat CEIP Lluís Viñas
Enviado el: viernes, 13 de abril de 2018 15:59
Para: ajuntament@moradebre.cat
Asunto: PROJECTE 5è Lluís Viñas

Benvolgut Sr. Alcalde/Alcaldessa,

Som els alumnes de 5è de l’escola Lluís Viñas. Li escrivim aquest correu perquè necessitem informació del vostre poble per fer un treball sobre la Ribera d’Ebre.

 Seria tan amable d’enviar-nos informació sobre el poble?

Moltes gràcies per la seva amabilitat.

Quan tinguem la informació, què en farem?

Han sortit dues propostes:

 • Presentació Powerpoint
 • Cartolines grans de diferents colors.

Hem decidit que cada parella triarà lliurement com fer-ho.

Comencem!!!

POSEM FIL A L’AGULLA

Ja hem començat el projecte! Cada alumne ha pensat una pregunta sobre què vol saber de la seva comarca. Hem anotat totes les que sorgien. Tot seguit, per grups de 4 hem anat agrupant les que eren semblants. Ho hem posat en comú en gran grup, ho hem anat comentant i perfilant i al final el resultat ha estat aquest:

QUÈ EN VOLEM SABER?

 • La fauna de la Ribera d’Ebre
 • La superfície que ocupa la comarca
 • La població que té la Ribera d’Ebre
 • Els ponts que hi ha a la Ribera d’Ebre
 • Com es vivia en l’antiguitat a la comarca
 • El riu Ebre: longitud, cabal…
 • La flora de la Ribera d’Ebre

Per on comencem?  Aleshores hem vist la necessitat de seguir un ordre. Ha quedat així:

QUÈ EN VOLEM SABER?

 • Els pobles que formen la comarca
 • La població que té la Ribera d’Ebre
 • La superfície que ocupa la comarca
 • El riu Ebre: longitud, cabal…
 • Els ponts que hi ha a la Ribera d’Ebre
 • Llocs turístics i d’interès de la comarca
 • La fauna de la Ribera d’Ebre
 • La flora de la Ribera d’Ebre
 • Dites dels diferents pobles
 • Com es vivia en l’antiguitat a la comarca
 • La indústrIa a la Ribera d’Ebre

Preparats per començar a resoldre la primera pregunta! Som-hi!

Qui som?

Som l’equip impulsor de l’institut de Flix (Ribera d’Ebre). En formem part un grup de 8 companys/es de diferents àmbits: llengües, ciències, història, tecnologia educació física, orientació educativa i cicles formatius.

El nostre és un centre d’una zona rural que acull alumnat de set centres de primària dels pobles del voltant: Riba-roja d’Ebre, La Palma d’Ebre, La Torre de l’Espanyol, Vinebre i Ascó, a més de Flix. Actualment som al voltant de 220 alumnes de l’ESO (3 línies de 1r i 2n d’ESO i 2 línies de 3r i 4t d’ESO), a més d’alumnat de batxillerat i cicles formatius, això fa al voltant de 400 alumnes, i un claustre de 42 professors.

L’equip impulsor neix de la inquietud d’oferir alternatives diferents als mètodes convencionals d’aprenentatge per així mirar d’arribar a tot el nostre alumnat, sigui quina sigui el seu perfil.

Ens trobem davant d’un gran repte. El camí comença!