L’escola L’Assumpció us saluda!

Hola a tots i totes,

Ens presentem l’equip impulsor de l’escola L’Assumpció, un grup format per 13 mestres procedents de més o menys tots els cicles i gairebé totes les especialitats.

L’Assumpció és un centre de dues línies, tot i que enguany només tenim un P3, que dóna servei a gairebé 350 alumnes. És un dels tres centres que hi ha a la població de Deltebre. Us deixem l’enllaç de la nostra web per si ens voleu conèixer una mica més!

Formem part de la Xarxa perquè tenim moltes inquietuds i ganes d’aplicar millores a nivell metodològic i competencial, així com estendre una mica les iniciatives implementades a educació infantil (tallers internivells) cap a l’educació primària.

Enguany documentarem al blog un projecte titulat Ajudem a les tortugues!, que estan portant a terme els i les alumnes de 2n de primària. Paral·lelament, l’equip impulsor estem planificant i dissenyant un projecte a nivell d’escola, escollit pel propi alumnat, que aplicarem el proper curs. A aquest li hem donat el nom: Un pati diferent és possible!

Esperem aprendre i compartir molt amb tots vosaltres!

Bona feina! 🙂

Presentem els nostres projectes!

Hola companys i companyes,

la nostra escola ja fa temps que treballa per projectes a tots els cursos. Els alumnes escullen el projecte i els tutors i especialistes ens encarreguem de planificar i dissenyar les activitats que realitzaran els nostres alumnes.

Des de fa uns cursos estem renovant l’organització horària i metodològica de l’escola. Per aquest motiu el nostre equip impulsor compta amb més de dues terceres parts del claustre, sóm uns vint mestres involucrats el canvi cap a una escola nova. Podeu entrar a la nostra pàgina web per saber més coses de nosaltres. http://agora.xtec.cat/ceip-puigcavaller/

Aquest curs s’han realitzat molts projectes al centre però n’hem escollit tres, un de cada comunitat d’aprenentatge, per explicar com el van desenvolupant els nostres alumnes i quines reflexions i/o pràctiques pedagògiques ens inviten a realitzar cadascun d’ells.

A la comunitat dels petits els alumnes de P4 estan realitzant el projecte dels “Indis”.

A la dels mitjans, “La ciència”.

I a la dels grans “Fem un curtmetratge”.

Properament us anirem donant més detalls dels nostres projectes.

TREBALLANT PER PROJECTES DES D’ULLDECONA

A l’Institut Manuel Sales i Ferré d’Ulldecona ens hem il·lusionat aquest curs per aquesta metodologia de treball amb els alumnes, tot cercant els següents objectius:

  1. Iniciar un canvi metodològic basat en el treball globalitzat a través de projectes per tal de millorar l’aprenentatge dels alumnes.
  2. Documentar un projecte, per a poder revisar, compartir i analitzar el treball globalitzat dut a terme.
  3. Compartir els projectes realitzats amb la resta dels docents, amb les famílies i amb altres centres per tal d’afavorir el treball cooperatiu i en xarxa.

Som un equip impulsor de 22 persones i ens hem organitzat en 4 grups de treball, un per cada nivell d’ESO. Cada grup planifica, dissenya i implementa un projecte, els quals anirem documentant en aquest Bloc. Els projectes plantejats són els següents:

  • La volta al món amb 5 maletes, a 1r d’ESO.
  • La 2a Guerra Mundial – Gimcana Històrica, a 2n d’ESO.
  • Fem una campanya contra les addiccions?, a 3r d’ESO.
  • Sóc com sóc, a 4t d’ESO.

Alumnes Ulldecona

 

Presentació de l’Institut Mediterrània del Vendrell

Hola a tothom!

Estem contents de formar part de la Xarxa de Competències Bàsiques.

El nostre institut és força jove, aquest curs fa tretze anys i actualment impartim ESO i Batxillerat. És un centre de tres línies força acollidor i amb instal·lacions modernes i funcionals.

Durant aquest període hem anat adaptant la nostra manera de treballar a les necessitats dels nostres alumnes. Ha estat així que hem anat evolucionant i que hem arribat al punt actual que podríem definir com de transició.

Aquest curs hem començat a destinar una franja horària de dues hores a treballar per projectes, de la qual mitja hora és de lectura. Hem iniciat aquesta metodologia amb els alumnes de primer d’ESO durant aquest segon trimestre. Aquesta iniciativa ha estat tot un repte i ha implicat una aposta per la digitalització, ja que ha calgut comprar ordinadors i adaptar les aules i el centre per poder usar-los amb comoditat i efectivitat.

D’entrada vam fer un curs d’iniciació als chromebooks i fa un parell de setmanes els primers projectes pròpiament dits. Un és sobre Nicaragua i més concretament sobre els infants d’aquest país. L’altre es desenvolupa en el món dels faraons de l’antic Egipte. Són projectes que donen molt de joc i que ens permetran de fer activitats paral·leles que considerem molt interessants.

L’Equip impulsor som tots els professors que aquest curs fem 1r d’ESO.

Aquest projecte tracta del nostre poble i encara l’estem elaborant. El producte final serà un joc i estarà vinculat amb un treball de síntesi sobre marxandatge.

Tenim moltes expectatives posades en aquest projecte i amb la col·laboració amb la Xarxa.

 

PRESENTACIÓ ESCOLA SOLCUNIT

L’Escola Solcunit està situada al terme municipal de Cunit, al Baix Penedès. Som una escola de dues línies, amb uns 420 alumnes matriculats aquest curs i un claustre de 28 mestres de plantilla.

Hem entrat enguany a formar part de la XCB amb un equip impulsor força nombrós format per vint-i-quatre mestres del claustre. El nostre gran objectiu al formar part de la xarxa és ampliar els espais de trobada, per aprendre entre tots, intercanviant experiències i reflexionant sobre la nostra pràctica docent, per tractar de millorar dia a dia.

Dins del nostre equip impulsor ens hem distribuït en quatre grups per a treballar sobre els projectes, i cada grup elaborarà un projecte diferent per a cada cicle educatiu. En aquest blog documentarem el projecte del cicle d’infantil. A infantil ja fa cursos que es treballa per projectes i el que tractarem de documentar és com podem millorar un d’aquests projectes, perquè serveixi per veure els nostres punts forts i punts febles i com podem orientar i aconseguir que aquesta metodologia esdevingui una oportunitat encaminada a oferir un aprenentatge més competencial al nostre alumnat.

Al següent enllaç podeu visitar la nostra pàgina web.

Som la ZER Montsià

La ZER Montsià la formen uns 200 alumnes i 30 mestres aproximadament dels pobles de Freginals, La Galera, Godall, Mas de Barberans i Masdenverge. Ens caracteritza l’agrupació multinivell, la ràtio reduïda, l’entorn natural i la proximitat de la comuniatt educativa com a totes les escoles rurals.

L’equip impulsor el formem 7 persones (mestres de les cinc escoles, i també itinerants). El treball per projectes a la ZER el trobem sobretot a l’etapa d’Educació Infantil i en el projecte interdisciplinar que estableix el currículum cada curs.

El projecte escollit per portar a terme és “La ràdio a la ZER Montsià”, i el caracteritza l’ús de les TAC i el fet de ser internivell i intercentre, perquè no només hi participen diferents nivells sinó que s’aplica a les cinc escoles conjuntament.

ESCOLA RAMÓN Y CAJAL

L’escola Ramón y Cajal es troba al municipi d’Ulldecona, a la comarca del Montsià. És l’única escola del poble, però dóna servei als xiquets i xiquetes del poble i dels 5 barris que el formen: La Miliana, les Ventalles, els Valentins, Sant Joan del Pas i el Barri Castell. Per tant tenim servei de transport.
En total som aproximadament uns 600 alumnes, però això va variant diàriament. El claustre el formem 44 mestres.
Actualment, és una escola de 3 línies, en la majoria dels nivells, menys en alguns que són 2 o fins i tot tenim dos nivells de 4 línies.
L’escola està formada per 4 edificis i els seus corresponents patis.

Us convidem a veure la nostra pàgina web: http://agora.xtec.cat/ceipulldecona/

Cal dir que des del curs passat, la nostra escola, fa jornada continuada, la qual cosa ens ha fet replantejar la manera de treballar. És per això que ens vam proposar formar part del grup de Xarxes de Competències Bàsiques.

El grup impulsor està format per 13 mestres de diferents cicles.

Presentació Escola Mestre Marcel·lí Domingo de Roquetes

Hola a tothom!

Som l’equip impulsor de l’Escola Mestre Marcel·lí Domingo. El formem 12 mestres, d’Educació Infantil i de tots els cicles de Primària.

La nostra escola es troba situada a Roquetes, població de 8200 habitants. Som una escola de 3 línies i 583 alumnes.

Documentarem el projecte “LEGO”, escollit per l’alumnat de 4t. La intenció és realitzar el treball durant els mesos de març i abril.

Des de fa uns anys que al centre es duen a terme projectes interdisciplinars, aproximadament un per curs i per nivell. Volem aprofundir més en les dinàmiques competencials dels projectes i fer un treball d’equip del professorat que ens ajudi a crear línia d’escola.

Salutacions:

Maribel Caballé                                   Antonio Domingo                               Arantxa Pitarch
Cinta Perez                                        Empar Garcia                                    Gerard Pallarés
Laura Lores                                        Marga Hierro                                      Marta Capera
Dorita Sànchez                                  Rosa Valls                                         Cinta Alegria

 

SOM L’ESCOLA MARIA GARCIA CABANES

Som l’escola Maria Garcia Cabanes de l’Aldea. Una escola d’una única línia amb uns 200 alumnes i un equip de mestres format per 17 persones. Com molts de vosaltres estem en un procés de canvi metodològic fruit de moltes hores de reflexió i de la demanda que transpirava l’alumnat.

L’equip impulsor de la nostra escola està format per 7 mestres dels 3 cicles d’educació primària.

El projecte que documentarem s’anomena “Vivim el circ” i es treballarà bàsicament durant el 3r trimestre, malgrat que s’ha començat a engegar a finals del 2n. És un projecte d’escola que es treballarà des de P3 fins a 6è, per tant, hi participa tot l’equip de mestres.

L’objectiu final és l’organització del festival de final de curs basat en el tema del circ. Els mestres han plantejat a les aules aquest repte i com a conseqüència es crea la necessitat de tenir informació sobre com es desenvolupa la vida en un circ i com són els espectacles que s’hi fan. És a través del viatge pel circ que s’aniran treballant els continguts dels diferents nivells, ja que es pretén que s’aprenguin coses sobre el circ per poder executar el producte final però que aquesta no sigui l’única finalitat.

La motivació i el treball cooperatiu seran els eixos que ens han d’ajudar a avançar.

Tenim molts dubtes, és clar, esperem que el pas per les trobades de la xarxa ens ajudin a resoldre’ls.