MESTRA, QUÈ HI DIU AQUÍ?

Un altre dels problemes típics als projectes d’infantil és la interpretació de la informació. La majoria de llibres, fotocòpies d’internet i altres fonts estàn escrites en lletra d’imprempta i amb llenguatge elevat per l’alumnat d’infantil.

 

Els alumnes solen fullejar els llibres, trobar alguna imatge relacionada amb la temàtica treballada però sempre acaba sent el docent el qui ha de destriar, adaptar el llenguatge i llegir les informacions vàlides per resoldre els nostres dubtes i inquietuds.

 

En conclusió, la metodologia del treball per projecte pels infants d’infantil suposa més aviat una iniciació a la investigació que no pas a una cerca d’informació pròpiament dita i més o menys autònoma.

MANIPULEM, EXPERIMENTEM, PERÒ..

A tall d’exemple, vam dur a terme una activitat que consistia en mesurar el salt del cangur –alçada i longitud- de diferents maneres (cinta mètrica, salts d’un alumne, infants estirats i asseguts…) així com sortir al parking de l’escola per comprovar quant cotxes podien saltar.

 

En definitiva, un cop acabada l’experimentació vam plasmar el resultat de l’activitat en una fitxa. Per tant, com a proposta de millora al problema plantejat a l’”HAURIEM DE FER FITXA A CADA DUBTE PLANTEJAT?”, creiem convenient plasmar-ho sobre paper ja que l’objectiu ja havia estat assolit.

Podeu veure la fitxa relacionada clicant AQUÍ.

HAURIEM DE FER FITXA A CADA DUBTE PLANTEJAT?

Evidenment  no. És propi d’infantil, i en un grup nombrós com és el cas, massa sovint utilitzem fitxes d’activitat per sintetizar un concepte après/idea investigada, tot i que hi hagi una experimentació prèvia.

 

Cal tenir en compte, però,  que la temàtica del projecte (Com salten els cangurs?)  i al no ser un tema del seu entorn proper les informacions són menys tangibles i /o accessibles físicament dificultant altres tipus d’actvitats que no siguin sobre paper.

Podeu veure la imatge clicant AQUÍ.

Els cangurs salten molt amunt?

Com a cada principi de projecte i només amb els coneixements previs dels alumnes, fem una pluja d’idees d’allò que sabem sobre els cangurs. Hi hauran afirmacions que seran certes i d’altres que descobrirem que no.

Llavors, a partir de la pregunta inicial (els cangurs salten molt amunt?) i de les idees prèvies, apareixen més inquietuds. Noves preguntes i nous reptes agrupats segons categories pròpies de la vida d’un animal (hàbitat, morfologia/trets físics, alimentació, reproducció i comportament).

Pensem, parlem, votem i decidim

Inicialment, l’única premissa que diem als alumnes a l’hora d’escollir projecte és que no es repeteixi una temàtica que hàgim treballat en cursos anteriors. A partir d’aquí es fa una primera pluja de propostes segons els seus interessos. En parlem i es descarten les temàtiques sobre les quals  hi ha poques inquietuds o pocs alumnes interessats.

En sessions posteriors, es van acotant les opcions fins quedar-ne entre 3 i 5. Quan ja hem decidit el temes finalistes passem a la fase de votacions: preparem les butlletes, la zona del vot secret i una urna. Seguidament, cada xiquet/a marca la seva opció i diposita el vot. Per finalitzar, realitzem l’escrutini i normalment l’expectativa i motivació són màximes.

En el cas d’enguany la classe de P4 realitza un “animal de l’altra banda del món” -Austràlia-  arran d’una conversa espontània a l’aula sobre els animals. Per ajudar-los a saber les opcions entre les qual podien triar, vàrem visualitzar diferents vídeos d’animals australians i en vam fer una primera tria de 6 (emú, ornitorrinc, cangur, coala, dingo i uombat) i votació a la pissarra com una declaració de preferències. Els menys votats, -emú i uombat- quedaren descartats per la butlleta final. Entre les quatre opcions restants es va a dur a terme la votació, resultant com a guanyador ‘Els cangurs salten molt amunt?’.

Nosaltres investiguem, però… com ho fem?

Des de fa vora uns 15 anys a Parvulari fem un treball d’investigació sobre un tema concret. Al respecte, la nostra experiència era pobra i ens basàvem o bé en projectes ja fets d’editorials o bé altres temàtiques escollides pels infants però força dirigides pel professorat. D’altra banda, en aquest període inicial,  el procés pròpiament dit d’investigació era escàs i quèiem constantment en fer activitats més pròpies  d’un centre d’interès (cançons, poemes, matemàtiques relacionades amb la temàtica,…)

Mica en mica, però, a partir bàsicament de reunions entre tot l’equip de Parvulari i la pròpia experiència de fer-ne any rere any, vam anar polint aspectes metodològics que inseriren directament a l’activitat  real dels infants fent-los cada cop més protagonistes dels seus aprenentatges.

No contents amb això vam decidir realitzar una formació /assessorament a nivell de centre  el curs 2009-2010. De fet, va ser a partir d’aquí quan ens vam plantejar realitzar una línia metodològica més seriosa i efectiva en relació amb els projectes d’investigació.

Els acords presos giraven al voltat tant a nivell organitzatiu (horaris, agrupaments, espais,…) com metodològics (tipus d’activitats, processament de les informacions, temàtiques):

  • Fem un projecte anual per nivell, com a mínim.
  • Realitzem la part prèvia (tria, què sabem, què volem saber, primer processament de la informació..) a finals del primer trimestre.
  • El desenvolupament del cos del projecte es fa durant el segon i bona part del tercer trimestre.
  • Englobem el projecte dintre de la programació anual en paral·lel amb els centre d’interès/unitats didàctiques.
  • Dediquem dues tardes cada setmana per la seva realització.
  • Intentem no repetir temàtiques generals (animals, oficis,…) durant els cursos d’infantil.
  • Cada dos anys, es realitza un projecte d’escola amb una temàtica globals dintre de la qual cada grup escull un tema concret que li és interessant (ex: animals en perill d’extinció, oficis tradicionals,…)

Conscients de que ens queda molt recorregut però també orgullosos de la feina que hem estat fent, anirem modulant els mecanismes que permetin millorar la nostra pràctica com la participació activa  dels alumnes (temes més propers, activitats més competencials,…)

Presentació Escola Jaume II

L’escola Jaume II es troba al municipi del Perelló, un petit poble de la comarca del Baix Ebre (al voltant de 3000 habitants). El nostre centre, és un centre petit (una línia amb alguns salts a EI i CM). Dels 21 docents que aquest curs som a l’escola, l’equip impulsor el formem 12 persones entre mestres d’infantil, primària i especialistes.

Des de fa molts anys es duen a terme projectes interdisciplinaris però, arran d’una formació rebuda fa 9 anys es van prendre acords de centre respecte al treball mitjançant aquesta metodologia. Un d’aquests acords va ser que com a mínim es realitzaria un projecte per nivell per curs i en anys alterns els projectes de tot el centre girarien al voltant d’una temàtica comuna (animals en perill d’extinció, pobles primitius, oficis tradicionals de la població,…). Aquest curs coincideix en treball de temàtica lliure.