Com ens plantegem l’avaluació.

Al llarg del curs, les trobades amb l’equip impulsor ens han servit per anar valorant i revisant la nostra pràctica docent a tots els nivells.

Un dels punts on  hem observat que tenim més necessitat d’aturar-nos i compartir idees ha estat el de l’avaluació.

El què? el com ? el quan? el per què ?

El grup d’infantil hem reflexionat al voltant de :

-L’avaluació ens ajuda a regular,  a orientar el procés educatiu i la pròpia pràctica.

-L’hem de fer de forma continuada, ha d’estar integrada en tots els moments del procés d’ensenyament-aprenentatge dins i fora de l’aula.

-Ha de ser positiva, ha de partir de les capacitats dels infants.Hem d’oferir a tots ells la possibilitat de viure experiències d’èxit.

-L’observació i la documentació pedagògica formaran part del com avaluarem.

 

Vocabulari nou i preguntes interessants.

En un espai de la classe anem recollint el vocabulari nou  i les  preguntes interessants del procés. També hi deixem els llibres que ens van acompanyant i que són part activa de la investigació, a vegades arribats de la biblioteca de l’escola , d’altres de les famílies i fins i tot d’altres companys/es de l’escola que són sabedors de les nostres investigacions.

Bibliografia documentacio

Aquest és un punt de reunió i de pas dels infants, on s’estableixen diàlegs, dubtes, experiències i on poc a poc es va relacionant la nova informació amb els coneixements previs de cadascun d’ ells/es.

Compartim l’avaluació del projecte

Compartim la idea  que s’aprén millor quan els infants entenen allò que s’espera d’ells i participen en la presa de decisons, diseny de tasques,… i l’avaluació .  Per això, a l’hora d’avaluar, a més de les observacions, converses i  treballs incorporem la utilització de rúbriques autoavaluació que els ajudaran a ser concients de les dificultats i encerts que s’han trobat.

Aquestes rúbriques tot i ser molt senzilles inclouen aspectes com:

. La cerca d’informació.

.La presentació oral del treball.

.El treball en grup.

.El contingut del treball.

 

El nostre projecte es va enriquint

En la majoria de projectes que encetem a l’escola intentem implicar a les famílies. Una manera de fer-ho és a partir de les visites de familiars que són  entesos en algun aspecte. Amb aquestes activitats, els infants, enriqueixen  el  coneixement i també la curiositat de saber més coses, al mateix temps que  adquireix més significat el treball que s’està fent a l’escola.

En aquest projecte n’hem gaudit de tres:

  • L’apicultor  que entre moltes altres coses ens va portar les larves dels diferents tipus d’abelles la qual cosa ens va portar a endinsar-nos en la metamorfosi dels insectes.

El iaio de la Jana ens explica l’ofici d’apicultor

 

  • La mestressa de casa que ens va ensenyar a fer un postre típic del Nadal “Borraines amb mel”

https://agora.xtec.cat/escola-montsagre/general/fem-borraines-amb-mel-en-la-mare-de-la-senyoreta/

 

  • La tècnica de laboratori que ens va obrir la porta al món microscòpic .

Ens ha visitat la Llúcia

Tots aquests moments han estat viscuts amb molt entusiasme i ganes per part dels xiquets i xiquetes i han estat el punt de partida d’altres treballs que s’han anat incorporant de manera natural al nostre projecte inicial.

 

El dia a dia del procés.

Al llarg del procés l’infant n’és part activa, n’és el gran protagonista .

Les propostes es plantegen a nivell general, després cadascú se les fa seves.

La classe esdevé un gran laboratori on cada xiquet/a es va fent el seu propi itinerari, així cada  recorregut és únic, a l’igual que cada xiquet/a.

La nostra feina és anar-ho recollint amb fotos i acompanyar els diferents processos que es van generant.

S’estableix molt diàleg entre els alumnes i aquest és el principal procés que ells fan servir per autoregular els seus aprenentatges.Aprendre de l’altre i amb l’altre.

Gràcies a les lectures, visites d’experts i sortides hem anat completant el procés

d’investigacio i d’aprenetatge.

 

 

Reflexions de l’equip impulsor, canvi de mirada.

Al llarg de les trobades que hem anat tenint els membres de l’equip impulsor,la nostra manera de veure l’infant i la manera d’acompanyar-lo ens han fet replantejar moltes rutines i maneres de fer que trobàvem normals dins l’escola i l’aula.

Lectures, conferències, xerrades, debats…ens han acompanyat al llarg del camí encetat al setembre quan vam poder entrar a formar part de la xarxa 6 de Competències bàsiques .

 

L’ alumnat és el protagonista del procés d’aprenentatge i, com a tal, té un paper actiu plantejant hipòtesis, cercant informació, compartint i contrastant idees, arribant a conclusions i nous aprenentatges,…

El nostre paper ha de ser d’orientar i guiar, acompanyar als infants en el seu procés i aprendre a saber quan cal intervenir.

Uns reptes a curt i  llarg termini però que ja portem dins nostre i que ens han ajudat a iniciar un canvi al nostre centre, una nova mirada, un espai de reflexió, un temps de compartir.

 

La rotllana, espai per compartir.

El nostre procés es va iniciar a la rotllana i aquest és l’espai que nosaltres  fem servir de trobada per  compartir .

Mirades, complicitats, descobertes, vivències , processos, aprenentatges, dubtes i inquietuds, són paraules claus per intercanviar idees i coneixements entre els membres del grup.

Cada matí iniciem el dia retrobant-nos,dins o fora de l’aula, recordant l’ abans, el moment i el futur.

 

“La rotllana és l’escenari on aprenem a vincular-nos i a compartir les petites-grans coses de cada dia que formen part de la “vida” dels nens i nenes del grup. S’hi aboquen emocions, s’hi aprenen habilitats, s’hi mostren els progressos, s’hi projecta la creativitat, s’hi comparteixen les descobertes i s’hi fan créixer els aprenentatges i els diferents llenguatges dels infants.”

       

Propostes i tasques a fer( 2ª Part)

La segona part del projecte ha estat treballar un cicle de vida.

 

 

Els nens i nenes han pogut observar tot el procés de germinació d’una llavor des del seu punt de partida, el creixement de la planta, les diferents parts que la conformen i les necessitats fonamentals d’aquesta.  A més a més, l’experiència   ha estat una molt bona manera de treballar valors com la responsabilitat i la cooperació, ja que han hagut de tenir cura setmana rere setmana de la seva pròpia planta , així com d’ajudar als companys i companyes.

Volem constatar que no totes les llavors van germinar.Això va encetar un procés de reflexió molt interessant  sobre el perquè.

Anem omplint la nostra línia del temps

Tot allò que anem trobant per grups ho anem situant a la línia del temps i poc a poc va prenent forma.

Cadascú s’encarrega d’un petit tros, però quan fem un pas enrere i ens mirem la línia des de lluny, ens adonem del munt de coses que han passat abans de que arribéssim aquí.

Seguim ansiosos per conèixer els esdeveniments que fan que les etapes vagin canviant de nom, perquè d’entrada ja veiem que alguna cosa ha passat. Seguim investigant!

La nostra carpeta del Projecte

Per poder treballar tots a la vegada i tenir un recull de tot el que hem treballat, hem utilitzat el Drive. Així hem pogut crear un dossier virtual entre tots, compartint tot allò que anàvem trobant.

Ha estat una manera àgil d’anar treballant tots a la vegada i compartir amb els nostres companys de manera instantània els nostres progressos.