Planificació i treball del grup impulsor

Les trobades del grup impulsor s’han organitzat i planificat amb el mateix format que les trobades que hem realitzat les coordinadores a Tortosa. Hem fet les sessions dividides en tres parts: espai formació, espai compartim i espai organització. El material que hem fet servir per a cada espai ha estat el mateix que ens han facilitat a les trobades, a més a més, del material que hi ha penjat a l’Odissea. A l’espai formació fèiem un traspàs d’informació del què nosaltres havíem après allí i visualitzàvem vídeos o material que hem trobat a Internet. A l’espai compartim ens dividíem per grups i hem anat realitzant els passos del full de ruta. En aquest espai, el treball el fèiem en petits grups però tot seguit posàvem tots els punts de vista en comú. A l’espai organització, parlàvem del què havíem de fer per la propera sessió, del material que havíem de llegir o visualitzar.

Aquesta dinàmica ens ha funcionat molt bé, ja que nosaltres tot i conèixer aquesta metodologia de treball per projectes, hem pogut analitzar i valorar els possibles canvis que podíem fer al centre. A la nostra escola es treballava un projecte interdisciplinari per nivell però potser ens hem adonat que hi havia moltes mancances i aspectes a millorar.

Així que, aquest treball sistemàtic que hem realitzat abans de començar els projectes a evidenciar, ens ha anat molt bé per reflexionar i apostar pel canvi.

Grup Impulsor

El grup impulsor de l’escola Ramón y Cajal d’Ulldecona està composat per 13 persones, dues de les quals són les coordinadores. La majoria dels mestres del grup són d’educació infantil, tot i que n’hi ha de tots els cicles. De tots aquests mestres no tots som tutors, sinó que hi ha especialistes i coordinadors de cicle.

Dels mestres d’educació infantil i que a més a més són tutors, hi ha: Marisín Agasa, Ana Juan, Josep Verge i Mariate París. De cicle inicial hi ha Marta Ortiz, com a tutora, i Paul Morcillo com a especialista d’educació artística i TAC. De cicle mitjà hi ha Liliana Rodríguez, com a tutora. De cicle superior hi ha Jordi Badia, com a tutor, Rosana Vives i Celi Subirats, com a especialista de música i d’anglès respectivament. I aquesta última, a més, és la directora del centre.

I finalment, hi ha Yolanda Bataller com a educadora del centre.

Les coordinadores del grup impulsor som Yolanda Fernández, que a més a més, és tutora d’educació infantil i cap d’estudis, i Laura Buendia, com a especialista d’educació especial.

Al principi del curs, quan vam començar a formar part de la xarxa de competències bàsiques, el grup impulsor estava format majoritàriament per mestres d’educació infantil. Però a partir de reunions de claustre, hi va haver mestres d’altres cicles que també vam voler sumar-se a aquesta formació, fins al punt que hi ha almenys un mestre tutor de cada cicle.

A mesura que ha anat avançant el curs, hi ha hagut altres mestres que també es sumarien a formar part del grup impulsor però per situacions personals, no ho poden fer i no poden venir a les sessions presencials. Tot i així, estan disposats a fer canvis dins les seves aules. Aquests mestres estan acompanyats i assessorats pel personal que forma part del grup impulsor.

Amb tot això, volem afirmar que l’evolució i involucració del claustre és positiva.

 

 

 

ESCOLA RAMÓN Y CAJAL

L’escola Ramón y Cajal es troba al municipi d’Ulldecona, a la comarca del Montsià. És l’única escola del poble, però dóna servei als xiquets i xiquetes del poble i dels 5 barris que el formen: La Miliana, les Ventalles, els Valentins, Sant Joan del Pas i el Barri Castell. Per tant tenim servei de transport.
En total som aproximadament uns 600 alumnes, però això va variant diàriament. El claustre el formem 44 mestres.
Actualment, és una escola de 3 línies, en la majoria dels nivells, menys en alguns que són 2 o fins i tot tenim dos nivells de 4 línies.
L’escola està formada per 4 edificis i els seus corresponents patis.

Us convidem a veure la nostra pàgina web: http://agora.xtec.cat/ceipulldecona/

Cal dir que des del curs passat, la nostra escola, fa jornada continuada, la qual cosa ens ha fet replantejar la manera de treballar. És per això que ens vam proposar formar part del grup de Xarxes de Competències Bàsiques.

El grup impulsor està format per 13 mestres de diferents cicles.