Reptes 3: Com avalular? La volta al món en 5 maletes

 Respecte a com avaluar, en un principi pareixia fàcil decidir aquesta part. Si teníem clars els objectius, cada professor valoraria la seua part i tot llest. Però les aparences enganyen. El nostre objectiu principal, al qual se supeditaven tots els dels continguts específics, era aprendre a treballar de forma conjunta i per projectes, i aquesta l’avaluació per matèries no semblava la més coherent.

Finalment es va acordar que es treballaria de forma conjunta i que la nota d’un alumne al projecte seria la mateixa a totes les assignatures, independentment de si havia destacat més o menys en una o en una altra de les àrees. Per tal de no avaluar només el producte final, es deixaria a l’abast dels alumnes unes taules de seguiment del treball (rúbrica), on individualment i com a grup, valorarien el treball desenvolupat per cadascú. El producte final els alumnes s’hauria de presentar oralment als companys i es valoraria mitjançant una rúbrica (que també se’ls facilitaria a l’inici per orientar-los).

Reptes 2. La volta al món en 5 maletes

         Decidits els objectius i continguts a treballar des de les diferents matèries, el repte fou acordar com guiar-los perquè aconseguiren el que volíem, alhora que els deixàvem treballar lliurement i investigar (objectius bàsics en tot projecte). Al principi es va proposar establir un ordre de sessions i d’aspectes a treballar en cada sessió, i que els alumnes ho treballaren independentment de l’especialitat del professorat que estigués a l’aula. Això presentava la dificultat de cóm un professor sense molts coneixements sobre una matèria concreta podria guiar els alumnes si li tocava estar a una sessió d’una altra matèria.

                Llavors es va estar treballant un temps amb la idea que cada professor donés els continguts de la seua àrea, a les seues hores, però sentíem que en el fons, això trencava amb l’esperit interdisciplinari del projecte. Finalment, vam decidir elaborar una carta de presentació del viatge, que els alumnes rebrien dins d’una ampolla (Missatge en un ampolla) i que els donaria les indicacions bàsiques per començar el projecte independentment del professor/guia que estés en cadascuna de les sessions. Durant la primera setmana els professors aportarien, durant les seues hores, les instruccions i continguts (pistes) més concrets necessaris per treballar la seua àrea. Mentre que, la segona setmana es treballaria per sessions, durant les quals, els alumnes determinarien què volen treballar en cada sessió, al marge del professor/guia que estigui en cadascuna de les sessions.

Reptes 1: La volta al món en 5 maletes

El següent pas, després de tenir clares les hores disponibles, era debatre els tres aspectes principals: determinar els objectius i continguts de les diferents assignatures que es volien treballar, com portar-los a terme i com avaluar-los. En aquest article ens centrarem en el primer aspecte, deixant la resta per propers articles.

Per tindre clars els objectius i continguts de cadascuna de les àrees implicades al treball vam fer un document de drive on els professors de les diferents àrees podien anar omplint la seua part, de forma que fora més fàcil després la posada en comú. A continuació es mostren les taules corresponents als objectius i criteris d’avaluació.

Introduint el projecte: 1r ESO. La volta al món en 5 maletes

Per començar a familiaritzar als alumnes amb el tema del projecte i motivar-lo, al grup intensiu de millora es va fer un miniprojecte a partir de la lectura del llibre “un verano en Borneo” en el qual van organitzar una estada de 5 dies a Borneo, buscant informació de com anar, on estar, què veure… tots els resultats de la recerca es van reflectir en el següent mural. Els alumnes d’aquest programa, amb el mural, van passar per les diferents aules de primer d’ESO, fent entre tots l’exposició del seu treball.

Comencem a planificar: 1r ESO. La volta al món en 5 maletes.

El primer pas va ser l’elecció del tema, tenint en compte les assignatures dels membres del grup, ja que vam decidir que, al ser alumnes de 1r d’ESO el projecte havia de ser una mica dirigit. Per tal de fer això vam fer una pluja d’idees (brainstorming), de la qual van sortir per exemple: cultures que integren el nostre poble, com fer un programa de televisió, i els tresors de la foia, geocerca; decidint finalment fer un viatge a diferents llocs del planeta “en cinc maletes”.

L’equip de treball 1r ESO “La volta al món en 5 maletes”

Som un equip interdisciplinari que treballa a 1r d’ESO impartint les matèries de música, matemátiques, naturals, llengua castellana, catalana i anglesa. Vam començar amb molta il·lusió, per poder desenvolupar noves metodologies d’aprenentatge, innovadores i competencials, la qual cosa es reflecteix en un ambient de treball divertit i productiu.