ENS AVALUEM PER MILLORAR!

Tots els nivells han realitzat el seu projecte seguint els diferents acords que vam establir el grup impulsor en les nostres sessions de treball i que queden recollits en el document de centre “Fases per treballar els projectes”.

Una vegada realitzats tots els projectes és hora de fer-ne l’avaluació: valorar com ha anat, què ens ha semblat bé, què podem millorar, què cal canviar o modificar…

Per fer-ho ens hem trobat per nivells per analitzar i valorar mitjançant la rúbrica proposada per la Xarxa CB (Rúbrica docent: avaluació d’un treball per projectes) el projecte que ha realitzat cada grup.

Després hem compartit amb el cicle la nostra valoració/avaluació i hem analitzat i valorat els acords que havíem establert sobre els projectes i revisat el document-guia que havíem elaborat per treballar-los a l’escola. Cada mestre ha pogut donar la seva opinió, el seu punt de vista, les seves propostes…

Una vegada els diferents cicles n’han fet la valoració, ens hem trobat els membres del grup impulsor i hem compartit el que s’havia dit i proposat des dels diferents cicles. N’hem fet la valoració, avaluació general i després del diàleg hem establert algunes modificacions, nous acords i millores perquè els projectes del curs que ve encara ens surtin molt millors!

EL FRUIT DEL NOSTRE TREBALL … una guia de centre per treballar els projectes!

Després de sessions de treball, de reflexionar, de parlar, de debatre, de fer i refer, de modificar i canviar… vam arribar a consensuar LA NOSTRA GUIA DEL TREBALL PER PROJECTES!.

Una guia que els coordinadors de cicle amb l’ajuda dels diferents membres del grup impulsor van  donar a conèixer a la resta de companys/es.

Guia del Treball per Projectes a l’Educació Primària de l’Escola Mare de Déu de la Roca.

FASES DEL PROJECTE

A LA FEINA … les sessions de treball de l’Equip Impulsor!

Per tal d’optimitzar al màxim les sessions de treball del grup impulsor i treure’n el màxim profit cal…

 • Una bona planificació i organització de les sessions: què farem?, com ho farem? Com ens organitzarem?, quins materials i recursos utilitzarem?…
 • Crear un bon clima de treball: espai adequat, horari adient…
 • Tenir clars i ben definits els objectius del què volem assolir aquest curs (Pla de Treball) i els objectius de cada sessió.
 • Fomentar el treball en equip, la participació i el diàleg de tots els membres del grup impulsor.
 • Reflexionar sobre el nostre treball i establir diferents acords d’escola sobre els projectes.
 • Diversificar el tipus d’activitats que fem: presentacions més teòriques, visualització de vídeos, lectura de documentació diversa (individual/en petit grup/en gran grup), diàlegs-debats, jocs…
 • Fer extensiu el nostre treball a la resta del claustre.

Què fem en les sessions de treball?

Podeu veure algunes fotos de les nostres sessions de treball…

ENS POSEM EN MARXA… el nostre Pla de Treball!

Els Objectius principals que ens hem plantejat per aquest curs escolar a nivell de centre són:

 • Analitzar com planifiquem, realitzem i avaluem els projectes interdisciplinaris al centre.
 • Establir acords a nivell d’escola per tal d’unificar criteris i consensuar acords sobre els Projectes Interdisciplinaris que fem al centre.

Per fer-ho…

 • Analitzarem i reflexionarem en equip sobre el què fem i com ho fem.
 • Revisarem les característiques dels projectes, analitzarem i seguirem les orientacions que ens dóna el full de ruta de la Xarxa CB sobre “El treball per projectes”.
 • Establirem acords a nivell de centre sobre com treballarem: fases dels projectes, documentació complementària… per tal d’unificar criteris i millorar el treball per projectes que fem a l’escola.
 • Elaborarem una Guia de centre.
 • Realitzarem els projectes previstos seguint la guia i els acords establerts.
 • Avaluarem els projectes realitzats per tal d’establir les millores necessàries de cara al curs que ve.

 

L’EQUIP IMPULSOR … el motor de la Xarxa CB a l’escola!

Per tal que el centre engegui un procés formatiu i aquest procés suposi no només un desenvolupament individual com a docents sinó també una millora del centre com a col·lectiu necessitàvem un grup impulsor, un grup de mestres que amb il·lusió, entusiasme i ganes de treballar fos la peça clau, el motor per engegar aquest procés de canvis al centre.

Un grup que a partir de l’anàlisi del què fem, la reflexió, el compartir, el treball en equip i en xarxa fos capaç d’assumir un rol actiu en aquest procés de formació interna i fos també capaç d’arrossegar la resta del claustre en la mateixa direcció!

El grup el formem 14 mestres més les 2 coordinadores: 5 mestres d’educació infantil, 3 de cicle inicial, 3 de cicle mitjà i 3 de cicle superior. (Tots els coordinadors de cicle formem part del grup).

Les coordinadores del grup són la cap d’estudis i una tutora de cicle inicial.

I aquests som nosaltres ….

L’EQUIP IMPULSOR DEL CENTRE!

LA NOSTRA ESCOLA … l’Escola Mare de Déu de la Roca

L’Escola Mare de Déu de la Roca és un centre de dues línies, tot i que actualment tenim 3 cursos triplicats, situat a Mont-roig del Camp, un poble de la comarca del Baix Camp.

Aquest curs tenim 450 alumnes i una plantilla de 33 mestres, una educadora i una TEI. Des del curs passat comptem també amb una dotació SIEI.

Ens definim una escola catalana, democràtica, inclusiva, propera, vinculada amb l’entorn, oberta al món i a les noves tecnologies, connectada a la xarxa i que fomenta l’aprenentatge competencial del nostre alumnat.

Participem en diferents projectes i programes: Pla Educatiu d’Entorn, Escola Verda, Apadrinem el nostre patrimoni, Pla Català de l’Esport, ILEC, Ara Escric, Pla de consum de fruita a les escoles, Projecte de Reutilització de llibres de text…

Aquest és el nostre primer any a la Xarxa de Competències Bàsiques.

Ja fa anys que treballem de forma competencial prioritzant l’assoliment de les competències bàsiques dels alumnes, per tant la nostra participació a la xarxa CB va encaminada a la millora de la tasca docent com també dels resultats de l’alumnat mitjançant l’anàlisi, la reflexió i el compartir amb grup i en xarxa el què fem per millorar tots junts com escola.

Si ens voleu conèixer una mica més podeu visitar la nostra pàgina web…

escolamarededeudelaroca.cat