Tag Archives: Gramàtica

Els participis en grec com en anglès

Estudiar el participi (morfologia i sintaxi) a classe de Grec sempre és una tasca titànica; però el participi, juntament amb l’aorist, formen l’eix vertebrador de la llengua grega i, per tant, dels exàmens de selectivitat de grec. Algun any han arribat a sortir fins a cinc participis en un text d’unes vint paraules!

És curiós. Els nostres alumnes de batxillerat (o almenys els meus) no saben identificar ni el participi en català (me’n vaig adonar en fer uns exercicis del pas del llatí al català!).

Acaba de sortir el tercer número de la revista Methodos i he pogut recuperar una participació dels meus professors universitaris, Pau Gilabert i Natàlia Palomar, en què a El participi en grec clàssic i en anglès: l’ús didàctic d’esquemes equivalents proposen utilitzar l’equivalent de l’anglès en la docència del participi grec ja que l’equivalència de les funcions atributiva, apositiva i predicativa del participi, així com el seu valor absolut, tant en grec clàssic com en anglès, és total.

Amb aquest recurs didàctic valuós, no perdo l’esperança que els nostres alumnes han d’acabar aprenent el participi grec.

Ho comprovem tot fent aquest kahoot!

participi

L’ablatiu absolut més numismàtic!

No és la primera vegada que estudiem a El Fil de les Clàssiques l’ablatiu absolut amb les monedes, però crec que us cal observar amb atenció aquestes monedes romanes i comentar quina construcció sintàctica tenen en comú, en què consisteix, per què la trobem en les monedes, quines construccions d’ablatiu absolut heu detectat i quines són les seves traduccions possibles:

Feu memòria i recordeu construccions d’ablatiu absolut en llatí (us pot ajudar a fer memòria!); tot seguit, feu recerca i si trobeu més monedes amb una construcció d’ablatiu absolut, deixeu en comentari l’enllaç.

Alphabetum Latinum

El nostre alfabet, com el de la majoria de llengües que coneixem, és l’alfabet llatí que prové de l’alfabet grec occidental, que alhora és una adaptació de l’alfabet fenici.

L’alfabet llatí de l’època clàssica consta de vint-i-tres lletres:

Majúscules Minúscules Pronúncia en llatí clàssic Nom
A a a a
B b b be
C c k (ka, ke, ki, ko, ku) ce
D d d de
E e e e
F f f ef
G g g (ga, gue, gui, go, gu) ge
H h muda o h aspirada ha
I i i i
K k k ka
L l l el
M m m em
N n n en
O o o o
P p p pe
Q q k qu
R r r er
S s s es
T t t te
V u u u
X x ks ix
Y y u francesa o ü alemanya hy
Z z z zeta
Observacions:

ll es pronuncien com dues eles
u després de  g i q es pronuncia sempre

Dígrafs:
ch k
ph p ( se sol pronunciar f)
th t

Després de visualitzar i d’escoltar amb molta atenció el vídeo, respon:

1. En llatí totes les lletres es pronuncien com en català. Quines diferències hi has trobat, però?

2. Si has escoltat amb atenció, t’has adonat que alguna lletra no es pronuncia en el vídeo seguint les indicacions de la taula? Quina? Com l’hem de pronunciar nosaltres?

3. Quines lletres del nostre alfabet has trobat a faltar? Quina explicació pots donar?

4. El llatí té accents gràfics? Té paraules agudes? Com podem saber la síl·laba tònica dels mots? (vid. Molinarium)

5. Com es pronuncien els diftongs eu, au i oe?

6. També has pogut observar que ens donen l’enunciat dels mots, en nominatiu i en genitiu. Posa’n algun exemple i especifica el cas nominatiu i tot seguit el genitiu amb totes les lletres.

7. Si els mots varien segons la funció sintàctica, en quin cas surten els mots en el vídeo si tots fan la funció sintàctica de subjecte?

8. Si ja has fet llatí, sabràs quins mots pertanyen a la 1a, 2a, 3a, 4a o 5a. Els pots classificar tenint en compte el seu genitiu?

Si fas grec, podràs dir-nos també:

Quines lletres majúscules de l’alfabet llatí coincideixen amb les lletres majúscules de l’alfabet grec? (Utilitza tanmateix el teclat grec de l’ordinador per escriure-les i entre parèntesi posa la minúscula i el nom de la lletra grega).

Per saber-ne més:

Observa l’evolució de l’alfabet llatí i comenta-la.

Un enigma amb monedes romanes

Avui us plantejo un enigma amb monedes romanes, ja sabeu que també ens han ajudat a estudiar els llatinismes, la història, els déus, les sigles PP… .

Observeu bé aquestes monedes i deduïu quina estructura gramatical típicament llatina tenen en comú: com es diu, en què consisteix, escriviu els diferents exemples de les monedes i la seva traducció.