Tag Archives: Participi

Els participis en grec com en anglès

Estudiar el participi (morfologia i sintaxi) a classe de Grec sempre és una tasca titànica; però el participi, juntament amb l’aorist, formen l’eix vertebrador de la llengua grega i, per tant, dels exàmens de selectivitat de grec. Algun any han arribat a sortir fins a cinc participis en un text d’unes vint paraules!

És curiós. Els nostres alumnes de batxillerat (o almenys els meus) no saben identificar ni el participi en català (me’n vaig adonar en fer uns exercicis del pas del llatí al català!).

Acaba de sortir el tercer número de la revista Methodos i he pogut recuperar una participació dels meus professors universitaris, Pau Gilabert i Natàlia Palomar, en què a El participi en grec clàssic i en anglès: l’ús didàctic d’esquemes equivalents proposen utilitzar l’equivalent de l’anglès en la docència del participi grec ja que l’equivalència de les funcions atributiva, apositiva i predicativa del participi, així com el seu valor absolut, tant en grec clàssic com en anglès, és total.

Amb aquest recurs didàctic valuós, no perdo l’esperança que els nostres alumnes han d’acabar aprenent el participi grec.

Ho comprovem tot fent aquest kahoot!

participi

Diadoúmenos i Apoxiómenos

A Història de l’art, estudieu el Diadumen o Diadoúmenos de Policlet; però des d’un punt de vista morfològic què és i com ho traduiríeu?

I què em dieu de l’Apoxiòmenos de Lisip?

Podeu visionar el següent vídeo del YouTube de Canal historia sobre l’evolució de l’escultura a Grècia i per les qüestions de més a dalt consulteu la pàgina 60  del llibre de Grec de segon:

[kml_flashembed movie="http://es.youtube.com/v/GQiYuCharEM" width="450" height="350" wmode="transparent" /]