Alphabetum Latinum

El nostre alfabet, com el de la majoria de llengües que coneixem, és l’alfabet llatí que prové de l’alfabet grec occidental, que alhora és una adaptació de l’alfabet fenici.

L’alfabet llatí de l’època clàssica consta de vint-i-tres lletres:

Majúscules Minúscules Pronúncia en llatí clàssic Nom
A a a a
B b b be
C c k (ka, ke, ki, ko, ku) ce
D d d de
E e e e
F f f ef
G g g (ga, gue, gui, go, gu) ge
H h muda o h aspirada ha
I i i i
K k k ka
L l l el
M m m em
N n n en
O o o o
P p p pe
Q q k qu
R r r er
S s s es
T t t te
V u u u
X x ks ix
Y y u francesa o ü alemanya hy
Z z z zeta
Observacions:

ll es pronuncien com dues eles
u després de  g i q es pronuncia sempre

Dígrafs:
ch k
ph p ( se sol pronunciar f)
th t

Després de visualitzar i d’escoltar amb molta atenció el vídeo, respon:

1. En llatí totes les lletres es pronuncien com en català. Quines diferències hi has trobat, però?

2. Si has escoltat amb atenció, t’has adonat que alguna lletra no es pronuncia en el vídeo seguint les indicacions de la taula? Quina? Com l’hem de pronunciar nosaltres?

3. Quines lletres del nostre alfabet has trobat a faltar? Quina explicació pots donar?

4. El llatí té accents gràfics? Té paraules agudes? Com podem saber la síl·laba tònica dels mots? (vid. Molinarium)

5. Com es pronuncien els diftongs eu, au i oe?

6. També has pogut observar que ens donen l’enunciat dels mots, en nominatiu i en genitiu. Posa’n algun exemple i especifica el cas nominatiu i tot seguit el genitiu amb totes les lletres.

7. Si els mots varien segons la funció sintàctica, en quin cas surten els mots en el vídeo si tots fan la funció sintàctica de subjecte?

8. Si ja has fet llatí, sabràs quins mots pertanyen a la 1a, 2a, 3a, 4a o 5a. Els pots classificar tenint en compte el seu genitiu?

Si fas grec, podràs dir-nos també:

Quines lletres majúscules de l’alfabet llatí coincideixen amb les lletres majúscules de l’alfabet grec? (Utilitza tanmateix el teclat grec de l’ordinador per escriure-les i entre parèntesi posa la minúscula i el nom de la lletra grega).

Per saber-ne més:

Observa l’evolució de l’alfabet llatí i comenta-la.

44 thoughts on “Alphabetum Latinum

 1. Paula Franco Semitiel

  Salve!

  L’alfabet llatí s’assembla molt al alfabet català. Me donat conte de que la lletra K surt 4 vegades en l’alfabet llatí, i substitueixen a les lletres: Q,X,C.

  En el nostre alfabet falten: J,W,

  la PH és la nostra F.

  Les paraules que són iguals en el nostre alfabet però que a l’hora de dir-ho no es pronuncien igual són: R(er),F(ef), M(em),N(en),S(es.

  He trobat una pàgina web on explica l’accentuació del llatí:

  El llatí te un sistema d’accentuació bastant senzill.
  -No tenien paraules agudes (monosilaps sí)
  -Si la paraula és llarga, l’accent va a la penúltima síl·laba.

  Síl·labes tancades:Són sempre llargues
  Síl·labes obertes:Seguides de vocals curtes.

  També hem de saber que en llatí no existeixen signes de puntuació!

  Si voleu saber més, clicant el link següent, podreu obtindre més informació sobre l’alfabet llatí i grec.

  http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/latin/esl112ca6.php

  En l’alfabet grec en majúscules, té algunes lletres que són iguals que en l’alfabet llatí:

  Α,Ζ,Χ,Ο,Η,Ρ,Ι,Υ,Κ,Μ,Ν,Β.

  Les altres són diferents:

  Θ,Π,Σ,Δ,Φ,Γ,Ξ,Λ,Ω,Ψ.

 2. irina

  1. En llatí totes les lletres es pronuncien com en català. Quines diferències hi has trobat, però?
  la ph es pronuncia f, la ch k i la th es pronuncia t.

  2. Si has escoltat amb atenció, t’has adonat que alguna lletra no es pronuncia en el vídeo seguint les indicacions de la taula? Quina? Com l’hem de pronunciar nosaltres?
  la c la pronuncien com els italians ch, i nosaltres la pronunciem ka, ke,ki,ko,ku

  3. Quines lletres del nostre alfabet has trobat a faltar? Quina explicació pots donar?
  la j i la w. La j no està ja que en llatí es una i consonàntica.

  4. El llatí té accents gràfics? Té paraules agudes? Com podem saber la síl·laba tònica dels mots? (vid. Molinarium)
  En llatí no hi ha accent gràfic. El llatí es pot dir que no té paraules agudes. Per saber-ne l’accentuació de les paraules de tres o més síl·labes, hem de conèixer la penúltima síl·laba. Si és llarga, la paraula és plana, si és breu, la paraula és esdrúixula.

  5. Com es pronuncien els diftongs eu, au i oe? au es pronuncia au, ae es pronuncia ai, oe es pronuncia oi.

  6. També has pogut observar que ens donen l’enunciat dels mots, en nominatiu i en genitiu. Posa’n algun exemple i especifica el cas nominatiu i tot seguit el genitiu amb totes les lletres.
  nominatiu: es fa servir quan el substantiu és el subjecte o atribut de la sentència o frase. ex: Roma-Romae
  genitiu: indica el complement i característiques del nom. ex: Tarraco- Tarraconensis

  7. Si els mots varien segons la funció sintàctica, en quin cas surten els mots en el vídeo si tots fan la funció sintàctica de subjecte?

  8. Si ja has fet llatí, sabràs quins mots pertanyen a la 1a, 2a, 3a, 4a o 5a. Els pots classificar tenint en compte el seu genitiu?
  1a declinació: ovisae sing., ovisarum
  2a declinació:ovisi sing., ovisorum
  3a declinació:ovisis sing.,ovisum
  4a declinació: ovisus sing., ovisum
  5a declinació: ovisei sing., oviserum

  Quines lletres majúscules de l’alfabet llatí coincideixen amb les lletres majúscules de l’alfabet grec? (Utilitza tanmateix el teclat grec de l’ordinador per escriure-les i entre parèntesi posa la minúscula i el nom de la lletra grega). la alfa , la beta ,la èpsilon , la zeta , la eta , la iota, la capa, la mi, la ni, la òmicron, la ro, la tau, i la qui.

 3. Andrea Balart

  1. En llatí totes les lletres es pronuncien com en català. Quines diferències hi has trobat, però?
  la ph la pronunciem f, la ch la pronunciem k i la th es pronuncia t.
  2. Si has escoltat amb atenció, t’has adonat que alguna lletra no es pronuncia en el vídeo seguint les indicacions de la taula? Quina? Com l’hem de pronunciar nosaltres?
  la c la pronuncien ch, i nosaltres la pronunciem k.
  3. Quines lletres del nostre alfabet has trobat a faltar? Quina explicació pots donar?
  la j no està ja que en llatí es una i consonàntica.

  4. El llatí té accents gràfics? Té paraules agudes? Com podem saber la síl·laba tònica dels mots? (vid. Molinarium)
  El llatí no té accent gràfic. No té paraules agudes. Per saber-ne l’accentuació de les paraules tóniques de tres o més síl·labes, hem de saber la penúltima síl·laba. Si és llarga, la paraula és plana, si és breu, la paraula és esdrúixula.
  5. Com es pronuncien els diftongs eu, au i oe? au es pronuncia au, ae es pronuncia ai, oe es pronuncia oi.
  6. També has pogut observar que ens donen l’enunciat dels mots, en nominatiu i en genitiu. Posa’n algun exemple i especifica el cas nominatiu i tot seguit el genitiu amb totes les lletres.
  El nominatiu marca, generalment, el subjecte d’un verb o el seu atribut. ex: rosa-rosae
  El genitiu marca, generalment, el complement del nom d’un substantiu. Ex: infans- infantis
  7. Si els mots varien segons la funció sintàctica, en quin cas surten els mots en el vídeo si tots fan la funció sintàctica de subjecte?
  8. Si ja has fet llatí, sabràs quins mots pertanyen a la 1a, 2a, 3a, 4a o 5a. Els pots classificar tenint en compte el seu genitiu?
  1a declinació: rosae sing., rosarum
  2a declinació:rosi sing., rosorum
  3a declinació:rosis sing.,rosum
  4a declinació: rosus sing., rosum
  5a declinació:rosei sing., roserum
  Quines lletres majúscules de l’alfabet llatí coincideixen amb les lletres majúscules de l’alfabet grec? (Utilitza tanmateix el teclat grec de l’ordinador per escriure-les i entre parèntesi posa la minúscula i el nom de la lletra grega). la alfa , la beta ,la èpsilon , la zeta , la eta , la iota, la capa, la mi, la ni, la òmicron, la ro, la tau, i la qui.

 4. Maryam Alaoui

  Salve!

  1.
  He vist que moltes de les lletres no es pronuncien com s’escriuen, però tampoc veig gran diferència.

  2.
  Sí, m’he adonat que la lletra “h” en el video la pronunciaven, en cambi nosaltres no la pronunciem ja que és una consonant muda.

  3.
  He vist que faltaven les lletres: J,U,W.Però encara no sé el motiu per el cual no estan en el alfabet.

  4.
  No, el llatí no té accent gràfic, però totes les paraules tenen síl·laba tònica.

  5.
  Crec que en la pronuncia dels diftongs és semblant a la del català.

  6.
  Nominatiu: cornix genitiu: cornicis
  Nominatiu: upupa genitiu: upupae

  7.
  Surten quan es posa el nom de l’animal i seguidament el nom del soroll que fan.


  Coincideixen les lletres A/B/E/I/M/N/O
  En grec: Α(α, alfa) Β(β, beta) Ε(ε, èpsilon) Ι(ι, iota) Μ(μ, mi) Ν(ν, ni) Ο(ο,òmicron).

 5. laura.d

  Salvette!

  Hem sembla molt interessant la manera de aprendre l’alfabet en llatí a partir dels sons dels animals, crec que pot ser una bona manera per memoritzar-ho i saber la pronunciació millor.

 6. claudia cazaux cuberas

  1. En llatí totes les lletres es pronuncien com en català. Quines diferències hi has trobat, però? La c es pronuncia com una k, la v es pronuncia com una u i la y com una u francesa o alemanya.
  2. Si has escoltat amb atenció, t’has adonat que alguna lletra no es pronuncia en el vídeo seguint les indicacions de la taula? Si. Quina? La h. Com l’hem de pronunciar nosaltres? Muda o aspirada.
  3. Quines lletres del nostre alfabet has trobat a faltar? La j, la u i la w. Quina explicació pots donar?la j és una i consonàntica, la u és la v i la w no s’utilitzava.
  4. El llatí té accents gràfics? No. Té paraules agudes? No. Com podem saber la síl·laba tònica dels mots? Perquè mai és aguda.(vid. Molinarium)
  5. Com es pronuncien els diftongs eu, au i oe? Com sonen.
  6. També has pogut observar que ens donen l’enunciat dels mots, en nominatiu i en genitiu. Posa’n algun exemple i especifica el cas nominatiu i tot seguit el genitiu amb totes les lletres. Amicae nominatiu i amici genitiu. (Ho he corregit del missatge que he enviat abans)
  7. Si els mots varien segons la funció sintàctica, en quin cas surten els mots en el vídeo si tots fan la funció sintàctica de subjecte? Nominatiu.
  8. Si ja has fet llatí, sabràs quins mots pertanyen a la 1a, 2a, 3a, 4a o 5a. Els pots classificar tenint en compte el seu genitiu?

 7. Marta Bautista

  Salve!!

  1.- No totes les lletres en llatí es pronuncien com en català. Les diferencies són: Y, G i C.
  2.- ch- k, ph p ( se sol pronunciar f) i th- t.
  3.- He trobat a faltar la J i la W.
  4.- El llatí no té accents gràfics però té prosòdic (fonètic) que unes síl·labes es pronuncien amb més èmfasi que d’altres. I no té paraules agudes.
  5.- Els diftongs eu, au i oe és pronuncien igual.
  8.- 1a declinació: Pullus, -ae
  2a declinació: Pullus, -i
  3a declinació: Pullus, -is
  4a declinació: Pullus, -us
  5a declinació: Pullus, -ei

 8. alma bergel

  1. En llatí totes les lletres es pronuncien com en català. Quines diferències hi has trobat, però?
  2. Si has escoltat amb atenció, t’has adonat que alguna lletra no es pronuncia en el vídeo seguint les indicacions de la taula? Si Quina? C Com l’hem de pronunciar nosaltres? K
  3. Quines lletres del nostre alfabet has trobat a faltar? La J i la U Quina explicació pots donar? En el cas de la J feien servir una i consonàntica
  4. El llatí té accents gràfics? No, només prosòdic Té paraules agudes? Si Com podem saber la síl·laba tònica dels mots?
  5. Com es pronuncien els diftongs eu, au i oe? eu i au es pronuncia w i oe es pronuncia e:
  6. També has pogut observar que ens donen l’enunciat dels mots, en nominatiu i en genitiu. Posa’n algun exemple i especifica el cas nominatiu i tot seguit el genitiu amb totes les lletres.
  7. Si els mots varien segons la funció sintàctica, en quin cas surten els mots en el vídeo si tots fan la funció sintàctica de subjecte? Cas Nominatiu
  8. Si ja has fet llatí, sabràs quins mots pertanyen a la 1a, 2a, 3a, 4a o 5a. Els pots classificar tenint en compte el seu genitiu?
  Si fas grec, podràs dir-nos també:
  Quines lletres majúscules de l’alfabet llatí coincideixen amb les lletres majúscules de l’alfabet grec? A A B B E E H H I I K K M M N N O O P P T T X X

 9. sheila i elisa

  1.La y, que es pronuncia com a u, i la c, que sempre es pronuncia com la qu.
  2.La c en comptes de pronuncia com a k, la pronuncia com a ch.
  3.La j, la u, la w. Crec que pot ser perquè hagin aparegut desprès, a partir d’una lletra que representava dos sons diferents.
  4.El llatí no té accents. Si que té paraules agudes, però molt poques. Podem saber quina és la síl·laba tònica pel nombre de síl·labes que té o per si té una ratlla a sobre de la síl·laba tònica.
  5.Es pronuncien llargs.
  7.En el cas nominatiu.

 10. John

  1-
  ·La lletra “c”, a diferència del català, només es pronuncia com una “k” o una “ch”, mentre que en català pot arribar a pronunciar-se com una “s”.

  ·La “ll” només es pronuncia com una sola “l”, mentre que en català es pronuncia com una “i”.

  2-
  ·Hi ha moments en que la pronunciació de la “u” és diferent: O es pronuncia com una “iu” o una “u”. Nosaltres la pronunciaríem com una sola “u”.

  ·La taula esmenta que la lletra “c” s’ha de pronunciar com una “k”, quan el vídeo el prununcia com una “ch”.

  ·La “V” sona com la nostra “v” quan en la taula diu que s’ha de pronunciar com una “u”.

  3-
  ·Trobo a faltar les lletres “j,u i w”. La “j” no es troba, ja que antigament, la “i” es podia pronunciar com una consonant (el que seria per nosaltres la “j”) al mateix temps que la “u” també actuava a vegades com una consonant (la “v”). Aquesta dificultat fa que els humanistes del segle XV escriguin en alguns casos les lletres “j” i “v” en cada moment en el que la “i” o la “u” s’utilitzin com una consonant.

  4-
  ·D’accents gràfics iguals als que tenim al castellà o al català no n’he trobat, però el que sí que he vist són una espècie de línies horitzontals amb una funció similar que s’utilitzen en les síl·labes tòniques també (no en totes). Una síl·laba amb aquesta línia horitzontal és una síl·laba llarga.

  ·No n’he divisat cap mot amb la síl·laba tònica a final de mot; cap paraula aguda.

  ·La majoria són esdrúixoles i només són planes les que tenen la penúltima síl·laba llarga.

  5-
  ·El diftong “eu” es pot pronunciar “eu” o “ev”.

  ·El diftong “au” es pot pronunciar “au” o “av”.

  ·El diftong “oe” es pronuncia “e”.

  6-
  ·Exemples de nominatius: Cicada, upupa, auriga.

  ·Exemples de genitius: Ovis, canis, upupae.

  ·El cas genitiu es presenta a l’hora de especificar quina és la terminació de la paraula.

  ·El cas nominatiu fa la funció de subjecte, o bé d’atribut.

  7-
  ·En nominatiu

  8-
  ·1a: -ae
  ·2a: -i
  ·3a: -is
  ·4a: -us
  ·5a: -ei

  MAJÚSCULES COINCIDENTS DE L’ALFABET GREC:

  Α(alfa α), Β(beta β), Ε(èpsilon ε), Η(eta η), Ι(iota ι), Μ(mi μ), Ν(ni ν), Ο(òmicron ο), Ρ(ro ρ), Τ(tau τ), Χ(ji χ), Υ(ípsilon υ), Ζ(dseta ζ)

 11. Xènia Serra

  Respostes:

  1. Les diferéncia que he trobat amb la pronunciació de les lletres en català es: la c es pronuncia k, la y es pronuncia u (francesa o alemanya), la ch com una k, ph es pronuncia f, la ll es com una l•l, i la u es pronuncia sempre després de g i q.

  2.La lletra que no es pronuncia en el vídeo seguint les indicacions de la taula és la lletra C ja que la pronuncia com ch i nosaltres l’hem de pronunciar com una k.

  3. Les lletres que no apareixen en l’alfabet llatí són: la j, la v i la w. Aquestes lletres no apareixen ja que en aquella època no les utilitzaven en el seu vocabulari.

  4. El llatí no te accent gràfic sino que te accent prosòdic i no acostuma a haver-hi paraules agudes. Podem saber la sil•laba tònica dels mots segons si la sil•laba és llarga o breu.

  5.

  6.

  7. En el nominatiu.

  Grec:
  Les lletres majúscules que coincideixen amb l’alfabet grec són:
  Α (α alfa) Β (β beta) Ε (ε épsilon) Η (η eta) Ι (ι iota) Κ (κ kappa) Μ (μ mi) Ν (ν ni) Ο (ο omicron) Ρ (ρ ro) Τ (τ tau) Χ (χ qui) Υ (υ ípsilon) Ζ (ζ dseta)

 12. Naim

  1. En llatí totes les lletres es pronuncien com en català. Quines diferències hi has trobat, però?

  Es pronuncien totes igual excepte la C que es pronuncia com una K, també hi ha canvis a la H que es una H sorda i la Y que es pronuncia com un U francesa

  2. Si has escoltat amb atenció, t’has adonat que alguna lletra no es pronuncia en el vídeo seguint les indicacions de la taula? Quina? Com l’hem de pronunciar nosaltres?

  La lletra que no es pronuncia igual es la C que en el video es pronuncia ‘che’ tot i que nosaltres tenim que pronunciar K

  3. Quines lletres del nostre alfabet has trobat a faltar? Quina explicació pots donar?

  Les lletres que es troben a faltar són: la J que en l’alfabet llatí és la I que es pronuncia com una J nostre, tambè la U que es la V amb llatí i la W que no es troba en l’abecedari llatí.

  4. El llatí té accents gràfics? Té paraules agudes? Com podem saber la síl·laba tònica dels mots?

  El llatí no té accent gràfics ni tampoc paraules agudes, gairabé totes les paraules amb tres o més sil·labes en llatí són esdruixoles i les que tenen dos són planes només són agudes las paraules monosil·labes.

  5. Com es pronuncien els diftongs ae, au i oe?

  Ae es pronuncia ai, au es pronuncia com en català au, i oe es pronuncia oi

  6. També has pogut observar que ens donen l’enunciat dels mots, en nominatiu i en genitiu. Posa’n algun exemple i especifica el cas nominatiu i tot seguit el genitiu amb totes les lletres.

  7. Si els mots varien segons la funció sintàctica, en quin cas surten els mots en el vídeo si tots fan la funció sintàctica de subjecte?

  8. Si ja has fet llatí, sabràs quins mots pertanyen a la 1a, 2a, 3a, 4a o 5a. Els pots classificar tenint en compte el seu genitiu?

  1era declinació(ae):cicada,upupa,aurïga,rana
  2na declinació(i):lupus,ursus,pullus,cuculus,graculus, asinus,tabanus
  3era declinació(is)cornix,ovis,infans,anser,müs,anas, feles,canis,serpens,bubo,lepus
  4rta declinació(us):ventus
  5ena declinació(ei):

 13. F. Xavier Gras

  1. La “c” la pronuncia com “ch”, i la “p” com la “f” o “ph”

  2.El gos, que no se encara quina lletra explica. La “P” no la fa igual i la “X” no es la mateixa que en català.

  3. Falten la be baixa (V), la jota (J), i la doble be baixa (W). L’explicació que jo trobo es que no les tenien per no tenir tant de merder i potser no els hi feien falta.

  4. El Llatí no te accents gràfics pero si paraules agudes, la síl·laba tónica la trobem en la “i” o la “u”.

  7. En Nominatiu.

  9. Les lletres de l’alfabet que s’assemblen son: La “A” (Alfa), la “B” (Beta), la “E” (épsilon), la “Z” (dseta), la “H” (eta), la “M” i la “N” (mi i ni), la “O” (ómicron), la “T” (tau), la “P” (ro), i la “X” (ji).

  Axó de el teclat grec de l’ordinador no se com fer-ho i no o he completat del tot.

  Les demés preguntes les he intentat fer, però no ho he aconseguit, i al no fer Llatí l’any passat, estic en inferioritat i no en tenia la més remota idea.

 14. Roger.U

  1. la lletra “c” es pronuncia k
  2. La lletra “c” ell ho pronuncia che i en català es pronuncia k.
  3. La lletra “J” no està i la lletra “u” en majúscula és una “V” i no hi ha V.
  4. No hi ha accents gràfics són prosòdics.Té paraules agudes. Bàsicament per la quantitat de la penúltima síl•laba.
  5. -Eu, au: Es pronuncien les dues vocals amb el seu so propi però en una sola emissió de veu.
  – Oe: s’emet en un sol so i es pronuncia e.
  7. En Nominatiu.
  8. 1a: -ae/ 2a: -i/ 3a: -is/ 4a: -us/ 5a: -ei

  Grec*: La A(alfa),B(beta),E(epsilon),H(eta),I(iota),K(kappa),M(mi),N(ni),O(omicron),P(ro),T(tau),X(ji)

 15. Martaa Verde

  Salve!
  1. En llatí totes les lletres es pronuncien com en català. Quines diferències hi has trobat, però?
  Al català la lletra c amb les vocals (e,i) zona com una s/z en canvi a llatí es pronuncia com una k.
  La g també es diferent, zona sempre com ga, gue,gui,go,gu.
  La j es la i consonántica.
  No existeix la v.
  La y es pronuncia com una u francesa.

  2. Si has escoltat amb atenció, t’has adonat que alguna lletra no es pronuncia en el vídeo seguint les indicacions de la taula? Quina? Com l’hem de pronunciar nosaltres?
  La c ell la diu com amb ch i no es així es pronuncia com una k.

  3. Quines lletres del nostre alfabet has trobat a faltar? Quina explicació pots donar?
  He trobat a faltar la v, en llatí no hi ha, es pronuncia u.
  La j en llatí tampoc existeix, fan servir la i.
  La w tampoc està en l’alfabet llatí

  4. El llatí té accents gràfics? Té paraules agudes? Com podem saber la síl·laba tònica dels mots? (vid. Molinarium)
  No existeixen les paraules agudes en llatí.
  Hi ha accents pero per marcar la síl·laba tònica.
  Si es de dos síl·labes es plana.
  Quan la paraula té tres o més síl·labes es plana si la penúltima sil·laba: conté una vocal llarga(ā,ē,ī,ō,ū,…)/ conté un diftong / o es una paraula acabada en consonant.
  Si la paraula té tres o més sil·labes i no cumpleix ninguna de les condicions esmentades anteriorment és esdrúixula.

  5. Com es pronuncien els diftongs eu, au i oe?
  Tal qual.

  6. També has pogut observar que ens donen l’enunciat dels mots, en nominatiu i en genitiu. Posa’n algun exemple i especifica el cas nominatiu i tot seguit el genitiu amb totes les lletres.
  cicada, cicadae.
  anser, anseris.
  ursus, ursi.
  pullus, pulli.

  7. Si els mots varien segons la funció sintàctica, en quin cas surten els mots en el vídeo si tots fan la funció sintàctica de subjecte?
  En nominatiu.

  8. Si ja has fet llatí, sabràs quins mots pertanyen a la 1a, 2a, 3a, 4a o 5a. Els pots classificar tenint en compte el seu genitiu?
  Cornix,-icis: 3a
  Ovis,-is: 3a
  Cicada,-ae: 1a
  Upupa,-ae: 1a
  Infans,-ntis: 3a
  Ventus,-i: 2a
  Anser,-is: 3a
  Mus, muris: 3a
  Anas,-atis: 3a
  Lupus,-i: 2a
  Ursus,-i: 2a
  Feles,-is: 3A
  Auriga,-ae: 1a
  Pullus,-i: 2a
  Cuculus,-i: 2a
  Canis,-is: 3a
  Serpens,-entis: 3a
  Graculus,-i: 2a
  Bubo,-onis: 3a
  Lepus,leporis: 3a
  Rana,-ae: 1a
  Asinus,-i: 2a
  Tabanus,-i: 2a

  Si fas grec, podràs dir-nos també:

  Quines lletres majúscules de l’alfabet llatí coincideixen amb les lletres majúscules de l’alfabet grec? (Utilitza tanmateix el teclat grec de l’ordinador per escriure-les i entre parèntesi posa la minúscula i el nom de la lletra grega).
  A (alfa,α)
  B (beta,β)
  E (èpsilon,ε)
  I (iotta,i)
  K (cappa,κ)
  M (mi,μ)
  N (ni,ή)
  T (tau,t)
  Y (ípsilon,γ)

  Observa l’evolució de l’alfabet llatí i comenta-la.

 16. Victor Huete

  1. En llatí totes les lletres es pronuncien com en català. Quines diferències hi has trobat, però?

  He trobat difèrencia en la pronuncia de la c de cicada,-ae que en llati es prununcia com un ch mes o menys i la v de ventus flat es pronuncia com una f.

  2. Si has escoltat amb atenció, t’has adonat que alguna lletra no es pronuncia en el vídeo seguint les indicacions de la taula? Quina? Com l’hem de pronunciar nosaltres?

  La v que es pronuncia com una f i la c que es prununcia com ch.

  3. Quines lletres del nostre alfabet has trobat a faltar? Quina explicació pots donar?

  La J, la W, i la V.

  4. El llatí té accents gràfics? Té paraules agudes? Com podem saber la síl·laba tònica dels mots?

  No te accents, i poques paraules agudes
  La síl.laba tònica la podem sabes per que normalment son paraules esdruixoles, quan no ho son son planas.

  5. Com es pronuncien els diftongs eu, au i oe?

  oe es prununcia e: i au i eu es pronuncian las dues vocals amb el seu propi so pero en una sola emisio de veu.

  6. També has pogut observar que ens donen l’enunciat dels mots, en nominatiu i en genitiu. Posa’n algun exemple i especifica el cas nominatiu i tot seguit el genitiu amb totes les lletres.

  Exemple de nominatius, Cicada

  Exemples de genitius, Ovis

  7. Si els mots varien segons la funció sintàctica, en quin cas surten els mots en el vídeo si tots fan la funció sintàctica de subjecte?

  En Nominatiu

  8. Si ja has fet llatí, sabràs quins mots pertanyen a la 1a, 2a, 3a, 4a o 5a. Els pots classificar tenint en compte el seu genitiu?

 17. Nora Domingo i Victor Barranco

  Salve!

  1.En llatí totes les lletres es pronuncien com en català. Quines diferències hi has trobat, però?
  En aquest alfabet podem observa la semblança que hi ha entre les lletres del Català actual amb el Llatí. Podem veure que gaire bé totes son com les de ara a excepció de la lletra J que no la podem trobar ni la W, i amb la U passa el mateix ja que la V es pronuncia com si fos una U.

  2. Si has escoltat amb atenció, t’has adonat que alguna lletra no es pronuncia en el vídeo seguint les indicacions de la taula? Quina? Com l’hem de pronunciar nosaltres?
  Hi han dues lletres, dos casos en que es pronuncien diferent: el primer cas es la V que es pronuncia com una U, tal com he dit abans i el segon cas es la C que es pronuncia com una K.

  3. Quines lletres del nostre alfabet has trobat a faltar? Quina explicació pots donar?
  Hi falten les lletres: U,J i W. La única explicació que crec que es pot donar es que la U abans la tenien com la V, perquè la pronunciaven així. I la J abans en la antiguitat era la I. I per últim la W no li trobo explicació, suposo que va ser trobada en més a la actualitat.

  4. El llatí té accents gràfics? Té paraules agudes? Com podem saber la síl·laba tònica dels mots?

  En llatí clàssic no hi ha accent gràfic però sí prosòdic ja que unes síl·labes es pronuncien amb més força que d’altres.Excepte en els monosíl·labs i raríssims mots aguts, en llatí l’accent només s’escau en la penúltima o antepenúltima síl·laba: En llatí totes les vocals tenen dues realitzacions: breu o llarga. Malgrat que generalment no s’indica, si es vol anotar la quantitat vocàlica es pot fer amb uns diacrítics com per exemple: ă ā.

  5. Com es pronuncien els diftongs eu, au i oe?
  OE: OI
  AU: AV
  EU: eu és diftong en alguns monosíl·labs i en mots d’origen grec

  6. També has pogut observar que ens donen l’enunciat dels mots, en nominatiu i en genitiu. Posa’n algun exemple i especifica el cas nominatiu i tot seguit el genitiu amb totes les lletres.
  Cicada – Cicadae

  7.Si els mots varien segons la funció sintàctica, en quin cas surten els mots en el vídeo si tots fan la funció sintàctica de subjecte?
  Nominatiu.

  8.Si ja has fet llatí, sabràs quins mots pertanyen a la 1a, 2a, 3a, 4a o 5a. Els pots classificar tenint en compte el seu genitiu?

  1a declinació: rosae,rosarum
  2a declinació: rosi,rosorum
  3a declinació: rosis,rosum
  4a declinació: rosus,rosum
  5a declinació: rosei,roserum

  Quines lletres majúscules de l’alfabet llatí coincideixen amb les lletres majúscules de l’alfabet grec? (Utilitza tanmateix el teclat grec de l’ordinador per escriure-les i entre parèntesi posa la minúscula i el nom de la lletra grega).
  A,B,E,I,K,M,N,T

 18. Sergio Fernández

  1. En llatí totes les lletres es pronuncien com en català. Quines diferències hi has trobat, però?
  En llatí les lletres diferents són la c, y la g.

  2. Si has escoltat amb atenció, t’has adonat que alguna lletra no es pronuncia en el vídeo seguint les indicacions de la taula? Quina? Com l’hem de pronunciar nosaltres?
  La lletra c ell la diu com amb ch i no es així es pronuncia com una ”k”
  3. Quines lletres del nostre alfabet has trobat a faltar? Quina explicació pots donar?
  la lletra ”j”.
  4. El llatí té accents gràfics? Té paraules agudes? Com podem saber la síl·laba tònica dels mots? (vid. Molinarium)
  El llatí no té accent gràfics ni tampoc paraules agudes, gairabé totes les paraules amb tres o més sil·labes en llatí són esdruixoles i les que tenen dos són planes només són agudes las paraules monosil·labes.

  5. Com es pronuncien els diftongs eu, au i oe?
  au es pronuncia au, ae es pronuncia ai, oe es pronuncia oi.

  6. També has pogut observar que ens donen l’enunciat dels mots, en nominatiu i en genitiu. Posa’n algun exemple i especifica el cas nominatiu i tot seguit el genitiu amb totes les lletres.
  Nominatiu: Roma-Romae.
  Genitiu: infans- infantis.

  7. Si els mots varien segons la funció sintàctica, en quin cas surten els mots en el vídeo si tots fan la funció sintàctica de subjecte?
  En nominatiu.
  8. Si ja has fet llatí, sabràs quins mots pertanyen a la 1a, 2a, 3a, 4a o 5a. Els pots classificar tenint en compte el seu genitiu?

 19. Yasmina Berkane Pais

  Salve!

  1.
  En llatí la “c” sempre es pronúncia com una k amb totes les vocals. La lletra “g” sempre es pronúncia (ga, gue, gui, go, gu). La “h” pot se muda o aspirada. I per últim la “y” la pronunciem com una u francesa o ü alemanya.

  2.
  En el video podem escoltat com la “c” la pronunciem com “ch”, aquesta pronunciació és italiana, nosaltres l’hem de pronuncia com una “k”.

  3.
  En català utilitzem un abecedari pràcticament igual que l’abecedari llatí. L’única diferencia és que en l’abecedari llatí no tenim ni la “j” que antigament era la mateixa lletra que la “i”, ni la “w”. Tampoc trobem la u, com la coneixem actualment, sinó que és una u consonàntica, en majúscula és “V” i en minúscula “u”.

  4.
  El llatí no té ni accents gràfics, ni paraules agudes (només monosíl·labs). La majoria de les paraules del llatí són esdrúixoles. Si tenen tres síl·labes sempre són esdrúixoles i si en tenen dos són planes.

  5.
  Eu: “eu”, “ev”
  Au: “au”, “av”
  Oe: “e”

  6.
  Nominatiu: Cicada, -ae. Pullus, -i. Magistra, -ae.
  Genitiu: Cicadae, pulli, magistrae.

  7.
  La funció sintàctica del subjecte és nominatiu.

  8.
  1a declinació(-ae)
  2a declinació(-i)
  3a declinació(-is)
  4a declinació(-us)
  5a declinació(ei)

 20. almabergel

  1. En llatí totes les lletres es pronuncien com en català. Quines diferències hi has trobat, però?
  la ph la pronunciem f, la ch la pronunciem k i la th es pronuncia t

  2. Si has escoltat amb atenció, t’has adonat que alguna lletra no es pronuncia en el vídeo seguint les indicacions de la taula? Si
  Quina? C
  Com l’hem de pronunciar nosaltres? K

  3. Quines lletres del nostre alfabet has trobat a faltar? La J la W i la U
  Quina explicació pots donar? En el cas de la J feien servir una i consonàntica i la V que pasa a una u consonàntica

  4. El llatí té accents gràfics? No, només prosòdic
  Té paraules agudes? Si els monosíl·labs
  Com podem saber la síl·laba tònica dels mots? Si tenen 3 síl·labes son esdrúixoles i si tenen 2 son planes.
  (També si no ho sabem podem anar al MOLINARIUM i ens ho dirá)

  5. Com es pronuncien els diftongs eu, au i oe? eu es pronuncia eu, au es pronuncia au i oe es pronuncia e:

  6. També has pogut observar que ens donen l’enunciat dels mots, en nominatiu i en genitiu. Posa’n algun exemple i especifica el cas nominatiu i tot seguit el genitiu amb totes les lletres. cicada,-ae upupa,-ae

  7. Si els mots varien segons la funció sintàctica, en quin cas surten els mots en el vídeo si tots fan la funció sintàctica de subjecte? Cas Nominatiu o genitiu

  8. Si ja has fet llatí, sabràs quins mots pertanyen a la 1a, 2a, 3a, 4a o 5a. Els pots classificar tenint en compte el seu genitiu?
  Cornix,-icis: 3a
  Ovis,-is: 3a
  Cicada,-ae: 1a
  Upupa,-ae: 1a
  Infans,-ntis: 3a
  Ventus,-i: 2a
  Anser,-is: 3a
  Mus, muris: 3a
  Anas,-atis: 3a
  Lupus,-i: 2a
  Ursus,-i: 2a
  Feles,-is: 3A
  Auriga,-ae: 1a
  Pullus,-i: 2a
  Cuculus,-i: 2a
  Canis,-is: 3a
  Serpens,-entis: 3a
  Graculus,-i: 2a
  Bubo,-onis: 3a
  Lepus,leporis: 3a
  Rana,-ae: 1a
  Asinus,-i: 2a
  Tabanus,-i: 2a

  Si fas grec, podràs dir-nos també:
  Quines lletres majúscules de l’alfabet llatí coincideixen amb les lletres majúscules de l’alfabet grec?
  A (alfa,α), B (beta,β), E (èpsilon,ε), I (iotta,i), K (cappa,κ), M (mi,μ), N (ni,ή), T (tau,t), Y (ípsilon,γ)

 21. Andrea Balart

  Salve!
  1. La c es pronuncia k, la y es pronuncia com una u francesa. La ph la pronunciem f, la ch la pronunciem k i la th es pronuncia t. La ll es pronuncia l.

  3.
  la j no està ja que en llatí es una i consonàntica. La v es converteix en una u.

  5. Com es pronuncien els diftongs eu, au i oe? au es pronuncia au,eu es pronuncia eu , oe es pronuncia oe.

  6. ex: pullus-i
  pullus, pulli
  magistra-ae
  magistra-magistrae
  cicada,-ae
  cicada, cicadae

  7. En nominatiu

  8. Si ja has fet llatí, sabràs quins mots pertanyen a la 1a, 2a, 3a, 4a o 5a. Els pots classificar tenint en compte el seu genitiu?
  1a declinació: cicada-ae, upupa-ae, auriga-ae
  2a declinació:lupus-i,ursus-i
  3a declinació: cornix-icis, ovis-is, infans-ntis, anser-is, mus-uris
  4a declinació: ventus
  5a declinació:

  A (alfa,α)
  B (beta,β)
  E (èpsilon,ε)
  I (iotta,i)
  K (cappa,κ)
  M (mi,μ)
  N (ni,ή)
  T (tau,t)
  Y (ípsilon,γ
  Vale!

 22. claudia cazaux

  2. Si has escoltat amb atenció, t’has adonat que alguna lletra no es pronuncia en el vídeo seguint les indicacions de la taula? Quina? Com l’hem de pronunciar nosaltres?
  La c ell la diu com amb ch i no es així es pronuncia com una k.
  4. El llatí té accents gràfics? No. Té paraules agudes? No. Com podem saber la síl·laba tònica dels mots? Si es de dos síl·labes es plana.
  Quan la paraula té dos síl·labes és plana si la penúltima síl·laba conté una vocal llarga, conté un diftong o es una paraula acabada en consonant.
  Si la paraula té tres o més sil·labes i no compleix ninguna de les condicions anteriors és esdrúixola.
  6. També has pogut observar que ens donen l’enunciat dels mots, en nominatiu i en genitiu. Posa’n algun exemple i especifica el cas nominatiu i tot seguit el genitiu amb totes les lletres. Amica nominatiu i amicae genitiu.
  8. Si ja has fet llatí, sabràs quins mots pertanyen a la 1a, 2a, 3a, 4a o 5a. Els pots classificar tenint en compte el seu genitiu?
  Puella, -ae 1a
  Amicus, -i 2a
  Serpens,-entis 3a
  ventus, -us 4a
  pullus, -ei 5a

 23. Sheila i Xènia

  Sheila:
  1. la c es pronuncia com una k, la ll es pronuncia com una l·l i la ph com una f.

  Sheila i Xènia:
  2. La u pronuncia iu i la c pronuncia una ch i pronunciem una k.

  5. eu es pot pronunciar eu o ev.
  au es pot pronunciar au o av.
  oe es pot pronunciar e.
  6. cicada, cicadae
  pullus, pulli

 24. Marta Bautista

  Salve!!

  1.- No totes les lletres en llatí es pronuncien com en català. Les diferencies són: Y, G, C i la doble ll.

  2.- ch- k, ph p ( se sol pronunciar f), th- t i la U

  3.- He trobat a faltar la J, W, i la V.

  6.- cicada, cicadae / Roma, Romae / pullus, pulli.

  7.- En nominatiu.

  8.- 1a declinació: Auriga, -ae
  2a declinació: Pullus, -i
  3a declinació: Infans, -is
  4a declinació: Rosa, -us
  5a declinació: Rosa, -ei

 25. Yasmina Berkane Pais

  Salve!
  8.
  1a declinació (-ae): “Cicada, ae”, “upupa, -ae”, “auriga, -ae”, “rana, -ae”.

  2a declinació (-i): “Lupus, -i”, “Ursus, -i”, “pullus, -i”, “cuculus, -i”, “graculus, -i”, “asinus, -i”, “tabanus, -i”

  3a declinació (-is): “Ovis, -is”, “feles, -is”, “canis, -is”.

  4a declinació (-us):

  5a declinació (ei):

 26. laura donda

  1. En llatí totes les lletres es pronuncien com en català. Quines diferències hi has trobat, però?
  La lletra C es pronuncia K, no existeix la w i la y es pronuncia com una u francesa.
  2. Si has escoltat amb atenció, t’has adonat que alguna lletra no es pronuncia en el vídeo seguint les indicacions de la taula? Quina? Com l’hem de pronunciar nosaltres?
  En el video posa que la C és CH i en veritat sona K
  3. Quines lletres del nostre alfabet has trobat a faltar? Quina explicació pots donar?
  La J sona com una i
  La v sona com una u
  4. El llatí té accents gràfics? Té paraules agudes? Com podem saber la síl·laba tònica dels mots? (vid. Molinarium)Les paraules agudes no existeixen en el llatí, les paraules planes tenen 2 sil·labes i en la penultima sil·laba conté una vocal llarga o conté un diftong o acaba en consonanti les esdruixoles 2 o més.
  5. Com es pronuncien els diftongs eu, au i oe?
  Tal i com s’escriuen
  6. També has pogut observar que ens donen l’enunciat dels mots, en nominatiu i en genitiu. Posa’n algun exemple i especifica el cas nominatiu i tot seguit el genitiu amb totes les lletres.
  Nominatiu: puella
  Genitiu: puellae
  7. Si els mots varien segons la funció sintàctica, en quin cas surten els mots en el vídeo si tots fan la funció sintàctica de subjecte?
  En el nominatiu.

 27. irina

  1. En llatí totes les lletres es pronuncien com en català. Quines diferències hi has trobat, però?
  la ph es pronuncia f, la ch k i la th es pronuncia t. La h es muda, la y sona com una u francesa o ü alemanya, la ll es pronuncia com dues eles, u després de g i q es pronuncia sempre.
  3. Quines lletres del nostre alfabet has trobat a faltar? Quina explicació pots donar? la j i la w. La j no està ja que en llatí es una i consonàntica. La v no està ja que es una u.

  5. Com es pronuncien els diftongs eu, au i oe? eu es pronuncia eu, au es pronuncia au, oe es pronuncia oe

  6. També has pogut observar que ens donen l’enunciat dels mots, en nominatiu i en genitiu. Posa’n algun exemple i especifica el cas nominatiu i tot seguit el genitiu amb totes les lletres.
  Anser -is,
  anser, anseris
  Rana, -ae
  Rana, Ranae
  7. Si els mots varien segons la funció sintàctica, en quin cas surten els mots en el vídeo si tots fan la funció sintàctica de subjecte?
  Nominatiu
  8. Si ja has fet llatí, sabràs quins mots pertanyen a la 1a, 2a, 3a, 4a o 5a. Els pots classificar tenint en compte el seu genitiu?
  Cornix,-icis: 3a
  Ovis,-is: 3a
  Cicada,-ae: 1a
  Upupa,-ae: 1a
  Infans,-ntis: 3a
  Ventus,-i: 2a
  Anser,-is: 3a
  Mus, muris: 3a
  Anas,-atis: 3a
  Lupus,-i: 2a
  Ursus,-i: 2a
  Feles,-is: 3A
  Auriga,-ae: 1a
  Pullus,-i: 2a
  Cuculus,-i: 2a
  Canis,-is: 3a
  Serpens,-entis: 3a
  Graculus,-i: 2a
  Bubo,-onis: 3a
  Lepus,leporis: 3a
  Rana,-ae: 1a
  Asinus,-i: 2a

  Grec;: A(alfa),B(beta),E(epsilon),H(eta),I(iota),K(kappa),M(mi),N(ni),O(omicron),P(ro),T(tau),

 28. Alina Roman

  1. En llatí totes les lletres es pronuncien com en català. Quines diferències hi has trobat, però?

  Les lletres llatines es pronuncine iguals al català excepte la “c” que es pronuncia “k” , la “h” que es pronuncia com una “h” sorda y la u que es pronuncia amb to francès , la ph que es pronuncia com f.

  2. Si has escoltat amb atenció, t’has adonat que alguna lletra no es pronuncia en el vídeo seguint les indicacions de la taula? Quina? Com l’hem de pronunciar nosaltres?

  La c al video la pronuncia amb accent italia dient como una ch en comptes de k.

  Nosaltres l’hem de pronunciar com una K.

  3. Quines lletres del nostre alfabet has trobat a faltar? Quina explicació pots donar?

  la J , la W , la V i la u . La J no està perque en llatí es una consonàntica.

  4. El llatí té accents gràfics? Té paraules agudes? Com podem saber la síl·laba tònica dels mots? (vid. Molinarium)
  En llatí no hi ha accent a cap paraula.

  No existeixen les paraules agudes.

  Quan la paraula té tres o més síl·labes es plana si la penúltima sil·laba: conté una vocal llarga(ā,ē,ī,ō,ū,…) conté un diftong o es una paraula acabada en consonant.
  Si la paraula té tres o més sil·labes i no compleix ninguna de les condicions dites anteriorment és esdrúixula.

  5. Com es pronuncien els diftongs eu, au i oe?
  El diftong EU es pronuncia “ev” o “eu”
  El diftong AU es pronuncia “au” o “av”
  El diftong OE es pronuncia “e”

  6. També has pogut observar que ens donen l’enunciat dels mots, en nominatiu i en genitiu. Posa’n algun exemple i especifica el cas nominatiu i tot seguit el genitiu amb totes les lletres.

  El nominatiu pot fer la funció de subjecte o de atribut.

  El genitiu pot fer la funció de vocatiu , CD i CC.

  7. Si els mots varien segons la funció sintàctica, en quin cas surten els mots en el vídeo si tots fan la funció sintàctica de subjecte?

  8. Si ja has fet llatí, sabràs quins mots pertanyen a la 1a, 2a, 3a, 4a o 5a. Els pots classificar tenint en compte el seu genitiu?
  Si fas grec, podràs dir-nos també:

  Quines lletres majúscules de l’alfabet llatí coincideixen amb les lletres majúscules de l’alfabet grec? (Utilitza tanmateix el teclat grec de l’ordinador per escriure-les i entre parèntesi posa la minúscula i el nom de la lletra grega).

  Coincideixen la alfa, beta , èpsilon, iotta, kappa, mi , ni , tau , ìpsilon.

  Per saber-ne més:
  Observa l’evolució de l’alfabet llatí i comenta-la.

 29. Roger.U

  1.Es pronuncien totes igual excepte la C que es pronuncia com una K, també hi ha canvis a la H que es una H sorda i la Y que es pronuncia com la U francesa

  4.El llatí no té accent gràfics ni tampoc paraules agudes, gairabé totes les paraules amb tres o més sil·labes en llatí són esdruixoles i les que tenen dos són planes només són agudes las paraules monosil·labes.

  5.·El diftong “eu” es pot pronunciar “eu” o “ev”.
  ·El diftong “au” es pot pronunciar “au” o “av”.
  ·El diftong “oe” es pronuncia “e”.

  6.Nominatiu: Roma-Romae/ Genitiu:Tarraco- Tarraconensis

  Grec:
  A (alfa,α)
  B (beta,β)
  E (èpsilon,ε)
  I (iotta,i)
  K (cappa,κ)
  M (mi,μ)
  N (ni,ή)
  T (tau,t)
  Y (ípsilon,γ)

 30. Elisa Moya i Sheila Pena

  (CORRECIÓ)
  1. En llatí totes les lletres es pronuncien com en català. Quines diferències hi has trobat, però?
  La y, que es pronuncia com una u, i la c, que sempre es pronuncia com la k.

  2. Si has escoltat amb atenció, t’has adonat que alguna lletra no es pronuncia en el vídeo seguint les indicacions de la taula? Quina? Com l’hem de pronunciar nosaltres?
  La c en comptes de pronunciar com a k, la pronuncia com a ch.

  3. Quines lletres del nostre alfabet has trobat a faltar? Quina explicació pots donar?
  La j, la v, la w. Crec que pot ser perquè hagin aparegut desprès, a partir d’una lletra que representava dos sons diferents.

  4. El llatí té accents gràfics? Té paraules agudes? Com podem saber la síl·laba tònica dels mots? (vid. Molinarium)
  El llatí té accents, però només per marcar la sílaba tònica. Tampoc té paraules agudes. Podem saber quina és la síl·laba tònica pel nombre de síl·labes que té o per si té una ratlla a sobre de la síl·laba tònica.

  5. Com es pronuncien els diftongs eu, au i oe?
  Es pronuncien igual.

  6. També has pogut observar que ens donen l’enunciat dels mots, en nominatiu i en genitiu. Posa’n algun exemple i especifica el cas nominatiu i tot seguit el genitiu amb totes les lletres.
  Nominatiu: cicada. Genitiu: cicadae.
  Nominatiu: upupa. Genitiu: upupae

  7. Si els mots varien segons la funció sintàctica, en quin cas surten els mots en el vídeo si tots fan la funció sintàctica de subjecte?
  En el cas nominatiu.

  8. Si ja has fet llatí, sabràs quins mots pertanyen a la 1a, 2a, 3a, 4a o 5a. Els pots classificar tenint en compte el seu genitiu?
  1a: cicada, upupa, auriga,rana.
  2a: lupus, ursus, pullus, asinus, cuculus, tabanus, graculus, ventus.
  3a: cornix, ovis, infans, anser, mus, anas, feles, canis, serpens, bubo, lepus.

  Si fas grec, podràs dir-nos també:
  Quines lletres majúscules de l’alfabet llatí coincideixen amb les lletres majúscules de l’alfabet grec? (Utilitza tanmateix el teclat grec de l’ordinador per escriure-les i entre parèntesi posa la minúscula i el nom de la lletra grega).
  A (α, alfa)
  B (β, beta)
  E (ε, èpsilon)
  I (i, iotta)
  K (κ, cappa)
  M (μ, mi)
  N (ή, ni)
  T (t, tau)
  Y (γ, ípsilon)

 31. F. Xavier Gras

  1. La c la pronuncien com una k, la ll la pronuncien com una l·l i la ph com una f.

  2. En el vídeo, pronuncia la c com una ch, tot i que nosaltres la pronunciariem com una k.

  3. Falten la be baixa (V), la jota (J), i la doble be baixa (W).

  4. El llatí no té accent gràfic ni té paraules agudes, per saber l’accentuació de les paraules tòniques de tres o més síl·labes, hem de saber la penúltima síl·laba, si és llarga, la paraula és plana, si és breu, la paraula és esdrúixula.

  5. ·El diftong “eu” es pot pronunciar “eu” o “ev”.
  ·El diftong “au” es pot pronunciar “au” o “av”.
  ·El diftong “oe” es pronuncia “e”.

  6. Nominatiu: cicada.
  Genitiu: cicadae.
  Nominatiu: upupa.
  Genitiu: upupae

  7. En Nominatiu

  8. 1a: -ae/ 2a: -i/ 3a: -is/ 4a: -us/ 5a: -ei

  9. Les lletres de l’alfabet que s’assemblen son: La “A” (Alfa), la “B” (Beta), la “E” (épsilon), la “Z” (dseta), la “H” (eta), la “M” i la “N” (mi i ni), la “O” (ómicron), la “T” (tau), la “P” (ro), i la “X” (ji).

 32. S. John Tuset

  1-
  ·La lletra “c”, a diferència del català, només es pronuncia com una “k” o una “ch”, mentre que en català pot arribar a pronunciar-se com una “s”.

  ·La “ll” només es pronuncia com una sola “l”, mentre que en català es pronuncia com una “i”.

  2-
  ·Hi ha moments en que la pronunciació de la “u” és diferent: O es pronuncia com una “iu” o una “u”. Nosaltres la pronunciaríem com una sola “u”.

  ·La taula esmenta que la lletra “c” s’ha de pronunciar com una “k”, quan el vídeo el prununcia com una “ch”.

  ·La “V” sona com la nostra “v” quan en la taula diu que s’ha de pronunciar com una “u”.

  3-
  ·Trobo a faltar les lletres “j,u i w”. La “j” no es troba, ja que antigament, la “i” es podia pronunciar com una consonant (el que seria per nosaltres la “j”) al mateix temps que la “u” també actuava a vegades com una consonant (la “v”). Aquesta dificultat fa que els humanistes del segle XV escriguin en alguns casos les lletres “j” i “v” en cada moment en el que la “i” o la “u” s’utilitzin com una consonant.

  4-
  ·D’accents gràfics iguals als que tenim al castellà o al català no n’hi ha, però el que sí que he vist són una espècie de línies horitzontals amb una funció similar que s’utilitzen en les síl·labes tòniques també (no en totes). Una síl·laba amb aquesta línia horitzontal és una síl·laba llarga.

  ·No n`hi ha cap paraula aguda, a excepció de les paraules monosil·làbiques.

  ·La majoria són esdrúixoles i només són planes si només tenen dos síl·labes, si tenen la penúltima síl·laba llarga, o si porten el diftong “ou”, “au” o “eu”.

  5-
  ·El diftong “eu” es pot pronunciar “eu” o “ev”.

  ·El diftong “au” es pot pronunciar “au” o “av”.

  ·El diftong “oe” es pronuncia “e”.

  6-
  ·Exemples de nominatius: Cicada, upupa, auriga, pullus.

  ·Exemples de genitius: Cicadae, upupae, aurigae, pulli.

  ·El cas genitiu es presenta a l’hora de especificar quina és la terminació de la paraula.

  ·El cas nominatiu fa la funció de subjecte, o bé d’atribut.

  7-
  ·En nominatiu

  8-
  ·1a: -ae
  ·2a: -i
  ·3a: -is
  ·4a: -us
  ·5a: -ei

  MAJÚSCULES COINCIDENTS DE L’ALFABET GREC:
  Α(alfa α), Β(beta β), Ε(èpsilon ε), Η(eta η), Ι(iota ι), K(capa κ), Μ(mi μ), Ν(ni ν), Ο(òmicron ο), Ρ(ro ρ), Τ(tau τ), Χ(ji χ), Υ(ípsilon υ), Ζ(dseta ζ)

 33. Margalida Capellà Soler Post author

  En primer lloc, us haig de felicitar perquè tot i no publicar els comentaris els heu anat deixant! Alguns amb reivindicacions i tot! Xavier, no et sentis discriminat. No ets l’únic que t’enfrontes amb el llatí per primera vegada! A classe teniu nivells diferents: uns heu fet llatí a quart; altres és el primer cop; uns heu fet el mètode més tradicional, d’altres el més innovador! No patiu, ens en sortirem!

  Tindreu la retroacció al Moodle, però crec que abans heu d’acabar de fer l’última pregunta perquè sempre cal saber-ne més: “Observa l’evolució de l’alfabet llatí i comenta-la”.

  John, no sé quan has arribat de Filipinas, però tot i que escrius molt bé en català, no vares entendre el que jo vaig donar per sabut: ll en llatí equival a l·l en català.

  Ai, les declinacions! Ai, els enunciats! La majoria rellisquen bastant!

  Ventus, de quina declinació és? i el genitiu de pullus?…

  Abans de la propera classe de llatí, hauríeu d’intentar traduir les frases llatines, tenint en compte el soroll que fan els animals (a classe de català sempre ho estudieu!) i que els verbs estan en present d’indicatiu.

 34. aiida

  En llatí totes les lletres es pronuncien com en català. Quines diferències hi has trobat, però?

  La lletra C, només es pronuncia com una K, cosa que en el català no, o una CH.

  2. Si has escoltat amb atenció, t’has adonat que alguna lletra no es pronuncia en el vídeo seguint les indicacions de la taula? Quina? Com l’hem de pronunciar nosaltres?

  La C. Es pronuncia com un CH.

  3. Quines lletres del nostre alfabet has trobat a faltar? Quina explicació pots donar?

  Falten la V J i W.

  4. El llatí té accents gràfics? Té paraules agudes? Com podem saber la síl·laba tònica dels mots? (vid. Molinarium)

  El llatí no té accent gràfic i tampoc paraules agudes, per saber l’accentuació de les paraules tòniques de tres o més síl·labes, hem de veure la penúltima síl·laba, si és llarga, la paraula és plana, si és breu, la paraula és esdrúixula.

  5. Com es pronuncien els diftongs eu, au i oe?

  EU: es pot pronunciar “eu” o “ev”.
  AU: es pot pronunciar “au” o “av”.
  OE: es pronuncia “e”.

  6. També has pogut observar que ens donen l’enunciat dels mots, en nominatiu i en genitiu. Posa’n algun exemple i especifica el cas nominatiu i tot seguit el genitiu amb totes les lletres.

  nominatius: Cicada, upupa, auriga, pullus.

  genitius: Cicadae, upupae, aurigae, pulli.

  – El cas genitiu es presenta a l’hora de especificar quina és la terminació de la paraula.

  – El cas nominatiu fa la funció de subjecte, o d’atribut.

  7. Si els mots varien segons la funció sintàctica, en quin cas surten els mots en el vídeo si tots fan la funció sintàctica de subjecte?

  En el nominatiu

  8. Si ja has fet llatí, sabràs quins mots pertanyen a la 1a, 2a, 3a, 4a o 5a. Els pots classificar tenint en compte el seu genitiu?

  1 cicada, upupa, auriga,rana.
  2 lupus, ursus, pullus, asinus, cuculus, tabanus, graculus, ventus.
  3 cornix, ovis, infans, anser, mus, anas, feles, canis, serpens, bubo, lepus.

  Si fas grec, podràs dir-nos també:

  Quines lletres majúscules de l’alfabet llatí coincideixen amb les lletres majúscules de l’alfabet grec? (Utilitza tanmateix el teclat grec de l’ordinador per escriure-les i entre parèntesi posa la minúscula i el nom de la lletra grega).

  A (α, alfa)
  B (β, beta)
  E (ε, èpsilon)
  I (i, iotta)
  K (κ, cappa)
  M (μ, mi)
  N (ή, ni)
  T (t, tau)
  Y (γ, ípsilon)

  Si m’he equivocat en algo fes-m’ho saber siusplau margalida! Gracies, VAle!

 35. Amar Astudillo

  salve!!
  A classe em començat amb el alfabet llatí i grec( encara no l’hem acabat). En aquest video pots veure la semblança que hi ha entre la llengua mare,i les seves filles com el catalá i castellá, però també veus com hi ha una i altre diferencia de pronunciació, i en la manera de de representarles graficament.

 36. Cristina Ortiz

  Hola! 🙂
  1. En llatí totes les lletres es pronuncien com en català. Quines diferències hi has trobat, però?

  C es pronuncia com una k, H es pronuncia i en català no sona , Y és com una ll

  2. Si has escoltat amb atenció, t’has adonat que alguna lletra no es pronuncia en el vídeo seguint les indicacions de la taula? Quina? Com l’hem de pronunciar nosaltres?
  Si. Quina?

  La “c” es pronuncia com la “x” o “ch” en castellà.
  La “h” es pronuncia com una “h” sorda y la u que es pronuncia amb to francès , la ph que es pronuncia com f.
  La “d” la pronuncien com una “k” o “c”
  La “i” i la “u” la pronuncien com una “ll”, la “t” sona com una “r” bategant.

  3. Quines lletres del nostre alfabet has trobat a faltar? Quina explicació pots donar?

  j i la w, no se el motiu de perquè no consta en l’alfabet, però se que aquestes grafies corresponen a la forma semiconsonántica de les vocals fébles “i” i “u”

  4. El llatí té accents gràfics? Té paraules agudes? Com podem saber la síl·laba tònica dels mots? (vid. Molinarium)

  No té accents gràfics ni paraules agudes, i per saber si la paraula és plana o esdrúixola hi ha que mirar la penúltima síl·laba, i si aquesta és llarga, la paraula serà plana, en el cas de que sigui breu, la paraula serà esdrúixula

  5. Com es pronuncien els diftongs eu, au i oe?
  El diftong “eu” es pot pronunciar: “eu” o “ev”.

  ·El diftong “au” es pot pronunciar: “au” o “av”.

  ·El diftong “oe” es pronuncia: “e”.

  6. També has pogut observar que ens donen l’enunciat dels mots, en nominatiu i en genitiu. Posa’n algun exemple i especifica el cas nominatiu i tot seguit el genitiu amb totes les lletres.

  Nom sg: pullus
  Gen sg: pulli

  7. Si els mots varien segons la funció sintàctica, en quin cas surten els mots en el vídeo si tots fan la funció sintàctica de subjecte?

  En nominatiu

  8. Si ja has fet llatí, sabràs quins mots pertanyen a la 1a, 2a, 3a, 4a o 5a. Els pots classificar tenint en compte el seu genitiu?

  1ªDeclinació -ae: cicada, upupa, auriga,rana.
  2ªDeclinació -i: lupus, ursus, pullus, asinus, cuculus, tabanus, graculus, ventus.
  3ªDeclinació -is: cornix, ovis, infans, anser, mus, anas, feles, canis, serpens, bubo, lepus.
  De 4ª i 5ªDeclinació no n’he trobat cap.

  Grec:
  Quines lletres majúscules de l’alfabet llatí coincideixen amb les lletres majúscules de l’alfabet grec?

  -Les lletres majúscules de l’alfabet grec que coincideixen amb les lletres de l’alfabet llatí són aquestes:

  La alfa(α) és igual que la A
  la beta(β) és igual que la B
  La épsilon(ε) és igual que la E
  La iota(ι) és igual que la I
  La capa(κ)és igual que la K
  La mi(μ) és igual que la M
  La ni(ή) és igual que la N
  La tau(τ) és igual que la T
  La ípsilon(γ) és igual que la Y

  En les lletres que poso a continuació, la grafia grega s’ha conservat, pero s’ha adaptat a un so diferent:

  La zeta(ζ) és igual que la Z
  La eta(η) és igual que la H
  La ómicron(o) és igual que la O
  La ro(p) és igual que la R
  La qui(χ) és igual que la X

 37. Jordi Rodríguez

  1. En llatí totes les lletres es pronuncien com en català. Quines diferències hi has trobat, però?

  En llatí, en els dígrafs “qu” i “gu” la u es pronuncia a diferència del català.
  La lletra C és com una K, la Y com una u alemanya.
  El dígraf ch sona com una k, el ph com una f
  i th es pronuncia t.

  2. Si has escoltat amb atenció, t’has adonat que alguna lletra no es pronuncia en el vídeo seguint les indicacions de la taula? Quina? Com l’hem de pronunciar nosaltres?

  Sí, la lletra C és pronunciada com una TX quan nosaltres faríem una K.

  3. Quines lletres del nostre alfabet has trobat a faltar? Quina explicació pots donar?

  Es troba a faltar la J que es pronuncia com una Y o com la forma consonàntica de la I; tampoc hi és la W, que encara que en català no es fagi servir hi consta; i finalment la V que passa a ser pronunciada com la U consonàntica.

  4. El llatí té accents gràfics? Té paraules agudes? Com podem saber la síl·laba tònica dels mots? (vid. Molinarium)

  El llatí no té cap accent gràfic ni tampoc paraules agudes.
  Per a esbrinar quina és la síl.laba tònica dels mots en llatí s’ha d’observar la penúltima síl.laba de la paraula, si és llarga la paraula serà plana d’altra banda si és breu serà esdrúixola.

  5. Com es pronuncien els diftongs eu, au i oe?

  Eu es pronuncia: eu

  Au es pronunciar: au

  Oe es pronuncia: e

  6. També has pogut observar que ens donen l’enunciat dels mots, en nominatiu i en genitiu. Posa’n algun exemple i especifica el cas nominatiu i tot seguit el genitiu amb totes les lletres.

  Cas nominatiu: pullus
  Cas genitiu: pulli

  7. Si els mots varien segons la funció sintàctica, en quin cas surten els mots en el vídeo si tots fan la funció sintàctica de subjecte?

  Els mots que surten en el vídeo surten en cas nominatiu.

  8. Si ja has fet llatí, sabràs quins mots pertanyen a la 1a, 2a, 3a, 4a o 5a. Els pots classificar tenint en compte el seu genitiu?

  1 cicada, upupa, auriga,rana.
  2 lupus, ursus, pullus, asinus, cuculus, tabanus, graculus, ventus.
  3 cornix, ovis, infans, anser, mus, anas, feles, canis, serpens, bubo, lepus.
  Si fas grec, podràs dir-nos també:
  Quines lletres majúscules de l’alfabet llatí coincideixen amb les lletres majúscules de l’alfabet grec? (Utilitza tanmateix el teclat grec de l’ordinador per escriure-les i entre parèntesi posa la minúscula i el nom de la lletra grega).
  A (α, alfa)
  B (β, beta)
  E (ε, èpsilon)
  I (i, iotta)
  K (κ, cappa)
  M (μ, mi)
  N (ή, ni)
  T (t, tau)
  Y (γ, ípsilon)

 38. Alba Lorenzo

  1. En llatí totes les lletres es pronuncien com en català. Quines diferències hi has trobat, però?
  La C i la Q es pronuncien com a k, la H a vegades es pronuncia com una h aspirada, la V com a u, la X com a ks, la Y com a u francesa o alemanya, la LL com a dues eles, la U després de g i q es pronuncia sempre, el digraf CH es pronuncia k, el PH es pronuncia p o f el TH t.
  2. Si has escoltat amb atenció, t’has adonat que alguna lletra no es pronuncia en el vídeo seguint les indicacions de la taula? Quina? Com l’hem de pronunciar nosaltres?
  La C es pronuncia X o CH en castellà i la H es pronuncia com una H sorda .
  3. Quines lletres del nostre alfabet has trobat a faltar? Quina explicació pots donar?
  La J perquè es pronuncia com una Y.
  La U perquè la V ja es pronuncia com si fos una U.
  La W que no se el motiu.
  4. El llatí té accents gràfics? Té paraules agudes? Com podem saber la síl•laba tònica dels mots? (vid. Molinarium)
  El llatí no te accents gràfics ni paraules agudes, per poder saber la síl.laba tònica d’un mot es té que mirar la penúltima síl•laba, si es llarga serà plana, si es breu la paraula es esdrúixola.
  5. Com es pronuncien els diftongs eu, au i oe?
  Eu = eu o ev
  Au= au o av
  Oe = e
  6. També has pogut observar que ens donen l’enunciat dels mots, en nominatiu i en genitiu. Posa’n algun exemple i especifica el cas nominatiu i tot seguit el genitiu amb totes les lletres.
  Nominatiu = rana Genitiu= ranae
  7. Si els mots varien segons la funció sintàctica, en quin cas surten els mots en el vídeo si tots fan la funció sintàctica de subjecte?
  En Nominatiu
  8. Si ja has fet llatí, sabràs quins mots pertanyen a la 1a, 2a, 3a, 4a o 5a. Els pots classificar tenint en compte el seu genitiu?
  1a: -ae
  2a: -i
  3a: -is
  4a: -us
  5a: -ei

 39. Andrea Ocaña Alvarez

  Salve!

  No se com ho faig que sempre em quedo al final !

  1. En llatí totes les lletres es pronuncien com en català. Quines diferències hi has trobat, però? La “v” es pronuncia “u”, la “y” es pronuncia com “hy”, “u” després de g i q es pronuncia sempre, la “ch” com a “k”, la “ph” es pronuncia “f” i “th” com a “t”.
  2. Si has escoltat amb atenció, t’has adonat que alguna lletra no es pronuncia en el vídeo seguint les indicacions de la taula? Quina? Com l’hem de pronunciar nosaltres?
  No es pronúncia la ‘’v’’ com a u i també la ‘’c’’ que nosaltres la tenim que pronunciar com k (ka, ke, ki, ko, ku).
  3. Quines lletres del nostre alfabet has trobat a faltar? Quina explicació pots donar?
  La ‘’j’’ perquè es pronuncia com una ‘’y’’, la ‘’u’’ perquè la ‘’v’’ ja es pronuncia com a ‘’u’’ i la ‘’w’’perquè es pronuncia com a ‘’b’’.
  4. El llatí té accents gràfics? Té paraules agudes? Com podem saber la síl•laba tònica dels mots? (vid. Molinarium)
  En llatí no trobem ni accents gràfics ni paraules agudes, en canvi, podem saber la síl•laba tònica a partir de la penúltima síl•laba.Si és breu serà esdrúixola i si és llarga serà plana.
  5. Com es pronuncien els diftongs eu, au i oe?
  Eu com a ‘’ev’’
  Au com a ‘’av’’
  Oe com a ‘’e’’
  6. També has pogut observar que ens donen l’enunciat dels mots, en nominatiu i en genitiu. Posa’n algun exemple i especifica el cas nominatiu i tot seguit el genitiu amb totes les lletres.
  Lupus,-i (2ª declinació)
  Nominatiu : Lupus
  Genitiu : Lupi
  7. Si els mots varien segons la funció sintàctica, en quin cas surten els mots en el vídeo si tots fan la funció sintàctica de subjecte?
  Surten en nominatiu i genitiu singular.
  8. Si ja has fet llatí, sabràs quins mots pertanyen a la 1a, 2a, 3a, 4a o 5a. Els pots classificar tenint en compte el seu genitiu?

  1 declinació
  Cicada,-ae
  Upupa,-ae
  Auriga,-ae
  Rana,-ae
  2 declinació
  Lupus,-i
  Pullus,-i
  Ventus,-i
  Ursus,-i
  Cuculus,-i
  Tabanus,-i Asinus,-i Graculus,-i
  3 declinació
  Cornix,-icis
  Ovis,-is
  Infans,-ntis
  Anser,-is
  Mus,murisAnas,-atis
  Feles,-is
  Canis,-is
  Serpens,-entis
  Bubo,-onis Lepus,leporis

  Això em sembla molt interessant! perquè a classe amb la Teresa l’alfabet en ho fa dir en llatí i això dificulta més la lectura ja que estem acostumbrats al nostre alfabet..

  Encara que no em surt la ”v” com a ”u” ho seguiré intentant!

  Adéu!

 40. Teresa Devesa i Monclús

  Tranquil·la, Andrea, que acabaràs acostumant-te a aquesta v baixa que tant et costa!

 41. Margalida Capellà Soler Post author

  A Premià hi ha alguns alumnes que encara s’hi entrebanquen també! Aviat, però, ho tindreu superat i després us faran mal les orelles quan algú per la televisió o la ràdio ho faci! Com diu la Teresa és qüestió d’acostumar-s’hi i de pensar que en el segle XV els humanistes varen utilitzar la “v” per facilitar la lectura de la “u” consonàntica llatina!

  En el Fil Moodle tindreu la retroacció d’aquesta tasca!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *