La veu dels alumnes

Aquí podeu llegir un recull d’opinions dels nostres alumnes del projecte “Descobrim La Conca”.

” Jo he après moltes coses en aquest projecte, he après moltes formes de treballar com en grup, jo vull que l’any que ve hi hagi un projecte com aquest perquè, així, podem aprendre moltes coses. Si jo arribo a ser profe, estic el 100% segur que faré projectes perquè és la única manera que les persones aprenguin coses que no saben”.

YB

” A mi treballar per projectes m’ha anat molt bé per treballar més. He après molt sobre el territori on visc. Amb els professors he estat molt a gust. Tot i que hem treballat, també hem sortit a fora del lloc on estudiem, el poble que més m’ha agradat ha sigut Forès per les seves precioses vistes i, Poblet, el monestir i la seva història”

SB

“Aquest projecte m’ha semblat molt xulo perquè hem fet moltes coses i m’ho he passat molt bé amb el grup”

HT

“Jo sóc Mohammed, he provat el projecte per primera vegada i m’ha agradat molt, he après català amb la Rosa i tots els profes. L’any que ve, jo vull que fem un projecte com aquest any perquè m’ha agradat molt i com he dit abans, he après moltes coses i català també”.

MZ

“A mi la forma de treballar amb projectes m’ha agradat perquè m’ha ajudat a aprendre millor. He estat molt a gust amb els profes, tot i que, al principi pensava que no m’agradaria. L’any que ve m’agradaria seguir treballant amb projectes. M’agradaria treballar coses sobre la muntanya”.

IB

En general, veiem que el resultat és molt positiu tal com mostren els comentaris, tot i així, seguirem treballant per millorar-lo.

Avaluació

L’avaluació és formativa i contínua, per tant, s’avalua el procés i els resultats. Durant el procés d’aprenentatge i desenvolupament del projecte, es corregeixen i es treballen els errors i dificultats sorgides durant el procés, els errors i dificultats són part i mostra de l’aprenentatge.

Per altra banda, s’avalua a través de la comprensió lectora, expressió escrita i les diferents competències transversals, els resultats que s’avaluen són pràctics i visuals, com per exemple, una exposició fotogràfica, una presentació oral, objectes o un pòster. També es dóna un pes molt rellevant a la implicació dels alumnes al projecte.

Producte final

El producte final del projecte és la creació d’una pàgina web o blog de viatges amb tota la informació de la nostra comarca dividida en diferents apartats:

  • On som i què som? informació de la Conca a nivell geogràfic, econòmic i demogràfic.
  • Gastronomia: productes típics de la comarca: bolets, vi, cervesa, mel, castanyes, carquinyolis…
  • Patrimoni arquitectònic i cultural
  • Rutes a peu i en bicicleta
  • Galeria fotogràfica
  • Recomanacions

La driving question va ser: Una família vindrà una setmana a visitar la nostra comarca. Serem capaços de dissenyar una web on qualsevol visitant pugui fer-se una idea de les possibilitats que ofereix el nostre territori?

Implementació

Com hem dit en l’article de l’apartat de planificació, el nostre projecte l’hem implementat aquest any a un grup reduït de sis alumnes amb NESE de 2n d’ESO.

Es dediquen 16hores setmanals al projecte i comprèn les matèries de català, castellà, matemàtiques, anglès i la matèria optativa. El projecte es va implementar a principi de curs i cada bloc diferent del projecte té una durada d’unes cinc setmanes, es pot allargar més o menys segons els reptes i objectius que van sorgint i modificant.

Com hem comentat, els alumnes gaudeixen d’aula pròpia pel desenvolupament del projecte i es coordinen tres professors per dur-lo a terme.

Com es treballa?

Es treballa amb un grup d’alumnes de 2n d’ESO amb NESE. Es treballa en parelles o en grup classe ja que és un grup reduït de sis alumnes. Cada alumne es responsabilitza d’una tasca i es potencia el saber demanar ajuda i el saber donar-la, també es potencien les habilitats de cada alumne/a.

Els alumnes tenen aula pròpia i es dediquen 16 hores setmanals al projecte, que té continguts relacionats amb l’entorn directe dels alumnes, es fan entrevistes, visites, caminades i diferents activitats per assolir l’objectiu. És treballa d’una manera interdisciplinària ja que les hores afectades de l’horari són de català, castellà, matemàtiques, anglès i una matèria optativa.

Arranquem el projecte

El nostre projecte s’anomena Descobrim la Conca. Als alumnes se’ls planteja la següent qüestió: Una família americana vindrà una setmana a visitar la nostra comarca. Serem capaços de dissenyar una web on qualsevol visitant pugui fer-se una idea de les possibilitats que ofereix el nostre territori?

Aquest va ser el punt de partida del nostre projecte, d’aquí, es divideix el projecte en diferents blocs:

  1. On som i què som?
  2. Gastronomia de La Conca
  3. Patrimoni cultural i arquitectònic
  4. Rutes a peu i en bicicleta

Nosaltres som l’Institut Joan Amigó i Callau

L’Institut Joan Amigó i Callau som el centre educatiu de secundària i CFGM de L’Espluga de Francolí a La Conca de Barberà.

Actualment hi ha dues línies d’ESO i una línia de CFGM, som un claustre d’uns 25 professors i professores. Gairebé tot el claustre participem a la XCB12 ja que estem molt interessats en la formació sobre noves metodologies, projectes i competències bàsiques.

El projecte que hem iniciat és “ Descobrim La Conca!”, amb els alumnes de 2n d’ESO. En aquests moments ens trobem a la fase inicial de desenvolupament ja que estem concretant els objectius d’aprenentatge i creant un brainstorming d’activitats.

En general, tots coneixem què és el treball per projectes però no tenim molta experiència d’implantació a l’aula, ens sorgeixen moltes inquietuds que anem debatint a les diferents sessions que duem a terme. Ningú va dir que seria fàcil!

Si voleu més informació, podeu visitar la nostra web: https://agora.xtec.cat/iesjoanamigo/

All-focus