Les bicicletes P3 – METODOLOGIA

Per tal d’aconseguir una veritable construcció de l’aprenentatge i que pugui ser significatiu i funcional,  es va dissenyar unes activitats orientades a la construcció de relacions entre les experiències prèvies, els coneixements adquirits i els nous aprenentatges, també vam plantejar activitats obertes que suposin un repte per l’alumne i el convidin a utilitzar coneixements de diversa procedència per fomentar la creativitat i el pensament crític.

L’alumnat tindrà l’oportunitat de triar eines que més s’adaptin a les seves característiques i estils d’aprenentatge. Es facilitaran unes rúbriques d’autoavaluació

i co-avaluació mitjançant les quals, l’alumnat serà coneixedor dels aspectes que cal millorar.

Aquest projecte ofereix a l’alumnat, l’ocasió de fer una autoavaluació espontània. Un cop realitzat el projecte cada individu pot analitzar les tasques, i veure si han estat assolides. Aquesta autoavaluació, és molt important, ja que pot guiar a nous aprenentatges i pot permetre a cadascú determinar els seus punts forts i febles. El projecte educatiu afavoreix els infants a implicar-se, decidir, planificar i coordinar un conjunt de tasques que els ajudarà al llarg de la seva vida a ser més autònoms i independents.

Gestió d’aula:

Durant el projecte es treballa principalment amb gran grup, P3 A i P3 B conjuntament. Algunes activitats es realitzen en el grup-classe, combinant tasques individuals i en petits grups cooperatius. Hi ha també una activitat concreta que es va dur a terme en grups internivell de 12 alumnes (P3, P4 i P5).

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *