Obrim l’escola a les famílies

Un cop realitzada la nostra setmana cultural, valorem molt positivament el gran entusiasme que ha despertat aquest esdeveniment en la comunitat educativa de la nostra escola.

L’equip docent va observar amb gran satisfacció la implicació de les famílies.

Ara, analitzant les possibles causes que van donar lloc a aquest èxit pensem que els jocs creats per l’alumnat van ser la raó principal d’aquest èxit.

També veiem que la invitació personalitzada que nenes i nens van elaborar per convidar  a les seves famílies va ajudar molt a aconseguir la gran afluència de pares, mares, padrins, altres familiars i amics…..

En definitiva creiem que ha estat un dia molt especial per l’alumnat de tota l’escola, s’han sentit protagonistes, valorats i estimats!!

Valoració dels alumnes de la setmana cultural

Tal com mostra la imatge que presentem a l’inici d’aquest article  podem afirmar que amb el buidatge de l’avaluació feta a primària i a infantil  ens movem en un 80 % de bona valoració, amb un grau de satisfacció entre molt positiu i positiu.

L’ equip impulsor de la nostra escola creu que aquesta experiència ens ajuda a veure que cal replantejar el tipus d’activitats que fem a l’escola, potser val la pena planificar una activitat com aquesta setmana cultural i prescindir d’altres activitats que no són tan significatives ni tenen tan seguiment ni implicació.

Amb aquesta setmana cultural també hem vist el treball de valors i altres qüestions que a vegades en el dia a dia de l’escola no podem observar, com per exemple la relació entre pares, mares i fills davant del joc en família o en grup, l’empatia i la predisposició a ajudar-se els uns al altres per millorar el treball en grup…

El procés

Aquesta setmana cultural s’ha creat a partir d’una pregunta inicial que demanava com volíem celebrar el desè aniversari de l’escola Pinyana.

Desprès de parlar-ho en tutoria van sorgir diverses propostes de cada classe.

Va ser a l’assemblea  dels infants representada pels  delegats de classe, en el qual l’equip directiu va recollir les diverses propostes entre les quals sorgeix una demanda generalitzada d’obrir les portes a la comunitat educativa en les activitats de la setmana cultural i també en aquesta reunió es verbalitza l’interès dels alumnes per realitzar, jocs.

Altres idees que es van proposar van ser la confecció d’un pastís , inflables, música… en definitiva,  tot allò que es relaciona amb una festa d’aniversari.

Un cop decidides les activitats es va realitzar un calendari i les invitacions a les famílies.

El recull d’idees d’aquesta reunió es va traslladar a l’equip impulsor. A partir d’aquí es va decidir calendari, cada classe va escollir els jocs a crear i es va organitzar tota aquella setmana. Dilluns, dimarts i dimecres entre d’altres dies es van dedicar a confeccionar els jocs. Dijous tarda es va convidar a les famílies a l’escola. I divendres vam fer el tancament, aprofitant la celebració de la mona, amb un pastís gegant.

A la tornada de les vacances, aprofitant que era Sant Jordi, a la tarda, els alumnes van compartir els jocs entre nivells.

Posteriorment s’ha realitzat la valoració de l’alumnat a partir d’una rubrica.

La veu dels alumnes a l’escola Pinyana

Finalitzat el curs 17-18 vam fer balanç i treure la conclusió de que l’alumnat de l’escola havia de ser més protagonista de les decisions i elaboració del projecte d’escola d’aquest curs.

Per això es va tractar a cada tutoria  quin era el projecte que volien treballar amb tota l’escola per tal de celebrar el 10 è d’aniversari. Posteriorment, els representants de cada classe van realitzar un consell dels infants amb l’equip directiu per tal de compartir les idees que havien anat sortint a cada classe.

L’equip directiu va fer un recull amb les propostes.

https://docs.google.com/document/d/1dBpgDF7XNksMby34PYIav9BnuzzWzx0HrU8RCoXd_yI/edit?usp=sharing

 

Aquestes propostes van ser exposades a l’equip impulsor i les que es repetien a més grups van ser les escollides.Van decidir crear jocs relacionats amb els deu anys de vida de l’escola, compartir-los amb les famílies i realitzar un pastís commemoratiu de l’aniversari.

Organització de treball del grup impulsor

Al ser el segon any que participem a la xarxa i al valorar positivament el sistema organitzatiu del curs anterior, hem utilitzat la mateixa distribució de tasques, tot i que alguns companys han canviat de grup de treball en funció de les tasques específiques que desenvolupen a l’escola (gestió TAC, equip directiu, etc.)

 

El sistema organitzatiu que utilitzem és el següent:

    1. Grup 1: Escriu els articles per a penjar a la xarxa.
    2. Grup 2: Fa fotos i penja els articles.
    3. Grup 3: Defineix el calendari d’actuacions i els espais previstos durant el desenvolupament del projecte i distribueix els docents i les responsabilitats que tindran durant el desenvolupament del projecte.
    4. Grup 4: Dissenya com fer l’avaluació del projecte i crea la rúbrica per unificar criteris.

 

Totes les decisions i actuacions que es prenen a cada grup es traspassen durant les següents sessions de treball i, un cop consensuades, es passen a la resta del claustre.