“Tradicional children games”

A la ZER Montsià intentem fomentar la coordinació i cooperació, no només de l’alumnat sinó també dels mestres.
Per tal que el professorat dels diferents centres col·labori fomentem el treball de cicles i comissions.
Una d’aquestes comissions és la d’anglès, que entre altres tasques, participa en els projectes interdisciplinars de les diferents escoles.
Aquest curs, una de les escoles (Freginals) es disposa a  elaborar un projecte interdisciplinar per a tota l’escola, basat en els jocs tradicionals. Al principi nomès es volia participar en el projecte desde l’àrea d’anglès, però d’aquell interès en va sortir un projecte propi que es podia implementar als cicles mitjà i superior de la resta d’escoles. I així s’ha fet. El que va començar sent un projecte d’escola ha acabat sent un projecte de ZER.

De les 7 persones que formen l’equip impulsor, 3 són d’anglès i ens van animar a ajudar-les en la planificació del projecte.

RUTA TURÍSTICA

El que es pretenia des de un primer moment, era que el projecte fos totalment vivencial. Que els alumnes visquessin de primera mà tots els indrets interessant que tenim al poble. A més a més, que aprenguin a respectar-lo i estimar-lo. Era l’hora de planificar la nostra ruta turística.

Primerament, amb l’ajuda de la web de turisme del poble, es van consultar tots els llocs d’interès i quin eren els que hi podíem anar i visitar amb l’alumnat.

Ens vam posar amb contacte amb l’encarregada de l’oficina de turisme. Conjuntament vam dissenyar una visita i activitats al centre d’interpretació de les barraques, oficina de turisme i ràdio. També se’ns va recomanar la ruta del vapor Anita, de fàcil accés i complexitat per realitzar una caminada amb els alumnes.

El segon contacte va ser amb l’alcalde de la població. Amb ell es va acordar una visita guiada a l’ajuntament.

Finalment, ens vam posar en contacte amb el bibliotecaris per poder realitzar una visita el mateix dia que anàvem a l’ajuntament, ja que aquesta es troba molt pròxima a la casa de la vila.

A partir d’aquí vam concretar les dates i vam muntar la nostra ruta turística. Els alumnes ho van rebre amb molt d’entusiasme.

Ens organitzem en grups!

Per treballar en grup mitjançant el treball cooperatiu, és molt important saber quin paper hem de prendre quan treballem. Això no vol dir que puguem realitzar altres feines, però també és interessant expressar quines són les nostres habilitats i organitzar-nos i fer aquelles tasques que se’ns donen millor.

Aquest moments de treball en grup són s’han de veure reflectits a l’acta següent que tenen els secretaris dels equips de treball:

Idees prèvies

A partir de la pregunta inicial: “TENIM CURA DEL NOSTRE ENTORN, DE LA NOSTRA ESCOLA?”, es fa una pluja d’idees amb els nostres alumnes on s’enumeren accions que fem per intentar mantenir la nostra escola neta i cuidada i accions que es podrien fer o que es podrien millorar. Separem i classifiquen les accions en bones, millorables i a fer.

A partir de l’anàlisi oral i escrit de les respostes aportades pels alumnes es dissenya una activitat d’observació i recollida de dades. Els alumnes en grups cooperatius van pels diferents espais de l’escola i observen quins residus es generen: tipus i quantitat, ho anoten i enregistren en una taula de dades.

A partir de l’anàlisi del resultat de les observacions es planteja el repte de millora en la gestió dels residus del nostre centre. S’observa que se’n generen massa i que se’n fa una gestió deficient. Es fa un treball al voltant de les RRR.

Tenim cura de la nostra escola?

Amb aquest projecte es pretén que els alumnes dissenyin actuacions concretes a nivell d’escola i també de comunitat educativa per a millorar la gestió dels propis residus. Les diferents actuacions es decidiran en grups i es compartiran amb tots els alumnes de l’escola. Es definiran accions concretes i es vindularà a tota la comunitat educativa.
El projecte gira entorn a tres eixos prinicipals: Reduïr, Reciclar i Reutilitzar. En cada eix s’elaborà un producte final. Per treballar cada àmbit (RRR) primer es fa un estudi i cerca d’informació, observació de dades de l’entorn i elaboració d’un pla de xoc i millora que té com a objectiu principal la millora o implementació d’una acció concreta per reduïr, reciclar o reutilitzar.

Acció per reduïr: elaboració d’unes dramatitzacions/vídeos explicatius on els alumnes difonen diferents accions per reduïr que es poden portar a terme a l’escola i a casa. Aquestes gravacions es pengen i es difonen a través del blog de l’escola i del chat de google que tenim amb les famílies.
Acció per reciclar: reciclatge i elaboració de paper reciclat amb el paper que es genera a l’escola i a casa. Aquest paper reciclat s’utilitza per fer la tapa de l’àlbum de Nadal dels alumnes.
Acció per reutilitzar: els alumnes en grups enregistren un tutorial on reutilitzen un element per donar-li un nou us. Aquest tutorial es difon mitjançant el chat de google que tenim amb les famílies.

 

Com ho planifiquem?

Ha sigut un projecte molt pràctic i de poques fitxes, però és veritat que hem hagut de seguir unes pautes que ens han ajudat a donar-hi forma a totes aquestes idees que teníem al cap.

En aquesta fitxa podem observar, què ens vam preguntar per a poder-ho dur a terme.

També hem hagut d’aprendre continguts empresarials, i aprendre alguns conceptes necessaris per saber quants diners necessitem per dur a terme la producció del nostre producte:

Juguem a programar 4QR

La línia conductora del nostre projecte és el concepte d’algoritme, un conjunt finit d’instruccions o passos que serveixen per a executar una tasca o resoldre un problema. En la vida quotidiana, s’usen algoritmes en multitud d’ocasions per a resoldre diversos problemes, com per exemple per posar una rentadora.

El principal objectiu de treball és estructurar el pensament lògic i potenciar la creativitat digital dels alumnes permetent que ells mateixos dissenyin les seves pròpies aventures gràfiques a través de l’Scratch, i participant al concurs de l’Scratch Challenge.

Tenim en compte els interessos dels alumnes fent un treball d’investigació a partir del què volen saber.

Treballarem en grups cooperatius heterogenis formats per  alumnes de les dues classes de 4t.

Hem elaborat una carpeta d’aprenentatge per recollir les diferents activitats, els objectius i una reflexió sobre el que encara no fan prou bé.

Ens reunim els dos mestres de nivell per a fer un mapa conceptual on il·lustrarem totes les àrees que treballarem.

Aprenentatge cooperatiu la base del projecte

Durant tot el curs hem tingut al nostre horari una franja d’una hora i trenta minuts dedicada exclusivament a projecte.

Abans d’escollir-lo i iniciar-lo, vam establir les bases de l’aprenentatge cooperatiu, que com ja us havíem explicat, aquest curs implementem la formació del professorat a l’aula.

PAS 1 : ESTABLIR ELS EQUIPS DE TREBALL.

PAS 2:ELABORAR EL PLA DE L’EQUIP.

Estableix uns compromisospersonals i , per suposat de l’equip. També estableix els càrrecs que tindran els membres de l’equip.

Un cop establerts els equips, escollits els noms, dibuixats els logos, els alumnes van compartir amb tots els mestres de l’aula la seva configuració per equips de treball.

Ara ja només calia escollir el tema del projecte!!!

L’alumnat de Cicle Mitjà i Cicle Superior era conscient que el curs anterior havíem acabat amb problemes amb la neteja dels patis, sobretot pel fet que generàvem molts residus durant l’esmorzar a l’escola. Els tutors de Cicle Mitjà i Cicle Superior vam tornar a plantejar la problemàtica en moments dedicats a la tutoria.

  • Com és que tenim els patis bruts amb molts embolcalls d’aliments?

I després de fer un 1,2,4 ( tècnica d’aprenentage cooperatiu). Els alumnes de Cicle Mitjà van escollir sobretot investigar el món del plàstic i a Cicle Superior, l’alimentació saludable.

 

PERÒ, I ELS MESTRES QUÈ?

El treball d’un projecte no cal dir que requereix d’una coordinació de tots els membres que el realitzen. Per això tots els mestres implicats en aquest treball es van reunir per distribuir-se totes les tasques.

Des de l’àrea d’anglès hem treballat tot el relacionat amb l’idioma, els menjars i com no les pelis.

A música hem treballat un seguit d’artistes famosos de Nova York.

A l’àrea de religió i valors hem  realitzat un treball  sobre l’estàtua de la llibertat.

Els esports els hem deixat per a educació física.

Les portades del projecte així com altres manualitats les hem realitzat a plàstica.

I la resta  ho hem treballat a les diferents àrees que ens imparteix la nostra tutora.