Coneixeu l’escola Ferreries de Tortosa?

Si la voleu conèixer amb més profunditat cliqueu damunt el nostre logo.

Discere en llatí vol dir aprendre, adquirir una habilitat per fer quelcom, estudiar.

I a l’escola Ferreries el que volem és fer això, que tinguin ganes de descobrir, de gaudir  i de construir coneixements tots plegats. Per això la nostra escola va iniciant, sense pressa però sense pausa una revolució metodològica que ens està portant als docents a fer-nos preguntes en relació al nostre dia a dia a l’aula.

Com no ens volíem quedar només aquí, a l’escola des del curs passat és va crear una comissió metodològica que guia, regula i orienta en el canvi.

A partir d’aquesta reflexió metodològica que es fa a tots els cicles, hem continuat formant-nos tant individualment com a nivell de claustre. Aquest curs és el segon en què participem a la Xarxa de Competències Bàsques i també és el segon de formació amb Aprenentatge Cooperatiu ( fase d’implementació a l’aula).

L’equip implusor que formem part de la Xarxa,principalment, està format per mestres de Cicle Mitjà i Superior. Les dues coordinadores, juntament amb els membres de l’equip directiu, coordinem i implusem aquest repte de canvi metodològic progressiu a les aules.

A Cicle Mitjà i a Cicle Superior, ja vam iniciar-nos fa tres cursos amb els tallers internivells, molt ben valorats per alumnes, mestres i famílies. Volem partir de l’aprenentatge vivencial i de les pròpies experiències de l’alumnat no només perquè l’aprenentatge sigui més significatiu sinó que a més volem que estiguin engrescats i motivats per aprendre.

Treballar per projectes i centres d’interès no és una metodologia nova, sobretot a Infantil i Inicial, que porten més temps fent-ho, però ens hem adonat que fer-ho a cursos més elevats costa una mica més.

Per això, l’equip de mestres de Cicle Mitjà  i de Cicle Superior aquest curs hem decidit continuar formant-nos a través de la XCB.

Documentarem dos projectes el del PLÀSTIC fet a CICLIE MITJÀ  i el de l’ALIMENTACIÓ SALUDABLE  portat a terme a CICLE SUPERIOR. En posteriors entrades us anirem presentant.

L’equip de mestres de la XCB de l’Escola Ferreries.