Avaluem la Setmana Cultural

Un dels objectius que ens vam plantejar a l’hora de portar a terme aquest projecte, va ser apropar les famílies a la vida escolar del centre. Per tal d’aconseguir-ho ens vam proposar estendre la difusió habitual del centre amb invitacions més personalitzades fetes pels alumnes.

Per altra banda vam donar importància a la seva opinió oferint-los la possibilitat d’expressar  de manera qualitativa, què en pensaven de les activitats on van participar. Per tal que fos d’una manera dinàmica, accessible a la diversitat de cultures i idiomes de la comunitat educativa, vam idear  un sistema de votació mitjançant emoticones.

Un cop portat a terme el projecte treballat des del grup impulsor de Xarxa de Competències, i havent  fet valoració del procés, considerem el resultats obtinguts positius i motivadors per seguir treballant en aquesta línia metodològica.

Aquí podeu veure un exemple de power point treballat amb els alumnes per avaluar el projecte.