“RàdioZER”, evidències.

Un dels processos més difícils de la planificació va ser escollir els moments i activitats d’avaluació.  Al moment inicial de compartir significats sobre els projectes ens va costar decidir quins instruments d’avaluació eren els més adients.

Si podem millorar aquest projecte el curs vinent, creiem que una carpeta o dossier d’aprenentatge que té més en compte el procès i no nomès els resultats. Les evidències d’aprenentatge serien variades i acompanyades de reflexions, escrites o verbals, en què l’alumne podria justificar què ha aprés i com ho ha aprés.

“RàdioZER”, avaluació del treball en equip.

La capacitat de saber col·laborar amb els altres per contribuir a un projecte comú es considera una competència clau que, per una banda, té efectes molt positius en la qualitat dels aprenentatges i en el creixement personal dels estudiants i, per l’altra, és imprescindible per poder actuar de forma eficaç en contextos acadèmics i professionals.

L’informe d’avaluació per a les famílies conté una rúbrica sobre l’avaluació del treball en equip; els resultats d’aquesta s’aconsegueixen amb la valoració del mestre i de la resta del grup.

Per a poder rrealitzar un bon treball en equip cal especificar bé els rols de cada membre, i en algun cas va ser necessari canviar els rols d’alguns membres del grup.

 

“RadioZER”, producte final.

El producte final consisteix en la gravació del programa de ràdio.

Dels cinc grups d’alumnes que van participar en el projecte, almenys dos no s’han finalitzat del tot.

El grup que va decidir realitzar una entrevista va  perdre alguns arxius quan l’ordinador que utilitzaven per  gravar va penjar-se en acabar la sessió. La persona entrevistada és Llorenç Sales Ferré, un famós corredor de la Galera, que corre amb el Futbol Club Barcelona.

Els àudios que no vam poder recuperar vam intentar aconseguir-los per missatges de veu amb un telèfon perquè l’entrevistat viu fora del poble i no vam  poder repetir l’entrevista.

Per falta de temps i inconvenients tècnics, no tots els àudios estan publicats, però ho farem aviat.

 

“RàdioZER”, presentació de resultats.

La primera part de la tasca deman que es presentin els resultats bé en una fitxa o bé en un esquema utilitzant l’eina Padlet.

 

 

 

 

Aquesta eina ja l’han utilitzat abans en altres àrees i per tant no ha calgut aprendre de nou el seu funcionament.

Als mes petits es va donar una fitza on recollir la informació cercada.

 

“RàdioZER”, el podcast.

Part de la cerca que fan els alumnes és en uns servidors de Podcast. Aquesta és una bona opció per allotjar programes de ràdio escolar i la fan servir molts centres.

Es tracta de servidors externs al centre i per aquest motiu enguany njo els hem pogut utilitzar, per motiu d’autoritzacions. Però l’any vinent si continuem amb el projecte ens agradaria obrir un canal de podcast en algun servidor.

 

De moment els hem allotjat a la pàgina de la ZER. Aquí en teniu una mostra.

“RàdioZER”, Investigue’m.

La investigació està molt guiada. En alguns casos les activitats de cerca són per internet i altres vegades són en paper.
L’alumnat més jove ha de cercar la informació i el mes gran, a més a més, l’ha d’estructurar i presentar de forma organitzada.

Per a aquestes tasques hem utilitzat eines com Puzzle fet amb https://www.jigsawplanet.com
o video explicatiu editat amb EdPuzzle

“RàdioZER”, informe d’avaluació.

Avaluar un projecte ens suposava un repte ja que des del curs passat la nota del projecte no va sola, sinó dins les àrees.

Un cop vam identificar els criteris d’avaluació dins de cada àmbit va ser més fàcil qualificar el projecte. Tot i així, necessitavem informar a les famílies de la valorció del projecte per això vam elaborar aquest informe.

Aquest informe també serveix per informar a les famílies de què consistia el projecte i a la vegada publicitar el producte final, els àudios dels programes.

“RàdioZER”, treball en equip dels docents.

Els mestres de  l’equip impulsor, han implementat el projecte, amb dos mestres més de les escoles.

El treball realitzat ha demanat coordinació de l’equip docent, que en una ZER no és fàcil degut a la distànica entre centres, les reduïdes reunions conjuntes (1 al mes) i les diferències d’horaris (l’ampliació horària fa que no coincidim gaire.

Amb aquest formulari hem intentat recollir les valoracions del professorat sobre la implementació del projecte.

 

“RàdioZER”, la veu dels alumnes.

Creiem que l’alumnat que ha participat al projecte s’ho ha passat molt bé. Alguns ja coneixien què era una webquest i altres ho han descobert ara.

En total ha participat un grup de l’escola de Freginals (1r, 2n i 3r), un grup de l’escola de la Galera (5è i 6è), un grup de l’escola de Godall (5è i 6è), un grup de l’escola de Masde Barberans (4t, 5è i 6è) i un grup de Masdenverge (1r i 2n).

Destaquem que el que més els ha agradat és saber que totes cinc escoles estavem participant en el mateix projecte.

“RadioZER”, treballem en grup.

La segona part del projecte consisteix en l’elaboració d’un programa de ràdio, i aquesta tasca es realitza en grup.

Els grups classe de les nostres escoles són reduïts, per això cada escola és un grup (en total 5).

Cadascuna de les feines de la ràdio ens serveix per establir el nom i funcions dels membres del grup:

 • el productor : busca recursos com música, o persones per entrevistar.
 • el redactor : elabora guions i textos.
 • el presentador: és el que se’n diu un locutor, és a dir, és l’encarregat de llegir. T
 • el director de programa : és qui s’assegura que tothom fa la seva funció.
 • l’editor : és qui coordina l’escaleta del programa.
 • el corresponsal : és qui parla o entrevista fora de l’aula.
 • el documentalista : s’ encarrega de localitzar documents escrits i sonors per ampliar la informació que s’ha d’emetre.
 • el lingüísta : és qui s’assegura que els textos elaborats estan el més correctes possible.
 • el tècnic de so : fa funcionar l’audacity per a l’enregistrament
 • el realitzador tècnic : s’assegura que hi hagi silenci a les gravacions, que s’assagi abans,..
 • el tècnic de control: és qui s’assegura d’editar correctament l’àudio, treure errors i posar efectes.
 • el tècnic d’exteriors : s’encarrega de les gravacions que es realitzen a l’exterior.
 • el tècnic de manteniment: s’encarrega de buscar i retornar auriculars i micròfon, obrir i tancar ordinadors