Activitat: circular per a les famílies

La mestra explica que hem de redactar una circular informativa per a les famílies, per a fer-los partícips del projecte que hem començat i perquè ens puguin ajudar a cercar informació. Cada grup elaborarà la seva circular. Primerament s’establiran uns criteris comuns que els grups hauran de tenir en compte. Una vegada cada grup tingui redactada la seva circular, es posaran en comú, i cada grup podrà fer aportacions de millora a les circulars dels seus/de les seves companys/es.

Finalment, quan es consideri que estan correctes, es repartiran a les famílies.

Desenvolupament del projecte ( Inici )

El projecte s’inicia a partir d’una pregunta que realitza un alumne en una de les sortides realitzades. La mestra anima a investigar per trobar la resposta. A l’aula es fa una conversa inicial en gran grup. La mestra vol saber els coneixements previs al voltant d’aquesta pregunta ( per què els cavalls porten ferradures?). A partir d’aquesta pregunta, sorgeixen noves preguntes: tots els cavalls porten ferradures?;qui fa les ferradures?; hi ha altres animals que en porten?;com es col·loquen?…

Després que han sorgit totes aquestes qüestions, la mestra organitza el grup classe en grups de treball cooperatius. Cada grup serà l’encarregat de cercar informació i investigar sobre una d’aquestes preguntes.

PRESENTACIÓ ESCOLA SOLCUNIT

L’Escola Solcunit està situada al terme municipal de Cunit, al Baix Penedès. Som una escola de dues línies, amb uns 420 alumnes matriculats aquest curs i un claustre de 28 mestres de plantilla.

Hem entrat enguany a formar part de la XCB amb un equip impulsor força nombrós format per vint-i-quatre mestres del claustre. El nostre gran objectiu al formar part de la xarxa és ampliar els espais de trobada, per aprendre entre tots, intercanviant experiències i reflexionant sobre la nostra pràctica docent, per tractar de millorar dia a dia.

Dins del nostre equip impulsor ens hem distribuït en quatre grups per a treballar sobre els projectes, i cada grup elaborarà un projecte diferent per a cada cicle educatiu. En aquest blog documentarem el projecte del cicle d’infantil. A infantil ja fa cursos que es treballa per projectes i el que tractarem de documentar és com podem millorar un d’aquests projectes, perquè serveixi per veure els nostres punts forts i punts febles i com podem orientar i aconseguir que aquesta metodologia esdevingui una oportunitat encaminada a oferir un aprenentatge més competencial al nostre alumnat.

Al següent enllaç podeu visitar la nostra pàgina web.