Bibliografia i webgrafia

Derecho romano, Derecho en red. [ en línia] <http://www.derechoromano.es/> [Consulta:  Durant tot el mes de setembre, octubre i els primers quinze dies de novembre]

Derecho romano, Ajuda pràctica dirigida a aquelles persones dedicades a l’estudi del dret i en particular a l’análisi del dret romà clàssic, com a font del nostre ordre jurídic. [ en línia] <http://derecho-romano.blogspot.com.es/ [ Consulta: 16, 17, 18 de novembre]

GIMENEZ CANDELA T. Derecho privado romano: (Valencia: Tirant lo blanc, 1999)

TIERNO GALVÁN E., VALENTÍ E, GALÍ N. Aurea dicta: Dichos y proverbios del mundo clásico: ( Barcelona: Referencia crítica, 1ª1987-4ª2008)

WEBGRAFIA

Respuestas en derecho, Bloc sobre el món del dret, comentaris jurídics, justícia i lleis. [en línia] <http://respuestasenderecho.blogspot.com.es/> [ consulta: 20,21,22, 25 i 27 octubre de 2016]

El llatí jurídic  <https://www.youtube.com/watch?v=FArNrS3n-t0>  [ en línia] [ consulta entre el dia 28-5 desembre]

Dret civil :<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/150/docs/DL/DretCivilIntroduccio.pdf> [ en línia] [ durant tot el mes de novembre]

Recuros per traduir textos jurídics <http://www.cicac.cat/arees/llengua/recursos-linguistics/eines-per-traduir-documents-juridics/> [ en línia] [ consulta durant el mes de novembre].

Pàgina d’acudits de Dret romà <http://www.iocandicausa.com/> [ en línia] [ consultada a mitjans de novembre]

Frases en llatí d’ús jurídic <http://ca.wikipedia.org/wiki/Categoria:Frases_en_llat%C3%AD_d’%C3%BAs_jur%C3%ADdic> [ en línia] [ consultada els mesos d’estiu]

Prezi influències del Dret <https://prezi.com/lhpn4zmfwewy/importancia-del-latin-en-el-derecho-de-hoy-en-dia/> [ en línia] [ consultat el mes de novembre]

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *