Arxiu d'etiquetes: Wikispaces

Valoració de la continuació de la wiki de llatinismes jurídics

Mentre  realitzava els aspectes del treball teòric, em vaig proposar seguir amb la continuïtat de la wiki de llatinismes, que unes ex-alumnes del centre, i tutorandes del treball de recerca de iure, de la Margalida Capellà, van iniciar per tal de crear una pàgina on tothom pogués visitar el significat de qualsevol expressió llatina jurídica.

Avui en dia, després de sis mesos d’haver acceptat la continuïtat d’aquesta, afirmo que va ser una bona decisió. M’ha permès conèixer de fons tots aquells llatinimes que en època romana van tenir tanta significació i que a l’actualitat continuen usant-se en l’àmbit jurídic. És cert que, hi ha molts que s’han perdut i que gairebé no s’usen però d’altres que, encara formen part del nostre codi civil i dels documents institucionals que conformen el nostre país.

La wiki de llatinismes jurídics m’ha comportat un coneixement extra al contingut del treball que m’ha aportat una mica més de bagatge cultural en aquest aspecte i també, entendre amb més facilitat alguns dels continguts del treball i a la vegada he pogut ampliar un document de consulta obert a Internet a tothom que vulgui saber el significat d’un llatinisme jurídic ja que “l’alfabetització informacional faculta les persones en tots els àmbits de la vida a cercar, avaluar, utilitzar i crear informació eficaçment per aconseguir els seus objectius personals, socials, laborals i educatius. És un dret humà fonamental en un món digital i promou la inclusió social a totes les nacions “(Proclamació d’Alexandria, 2005)

Llatinismes en el món jurídic- Wikispaces

En el món del dret trobem molts llatinismes jurídics, i molts cops no sabem el seu significat, ja que tant en el català com en el castellà es poden traduir de diferents maneres, i per això molts cops no sabem ni el perquè s’utilitzen, a què es refereixen, etc. Per això nosaltres hem seguit completant una wikispaces que la va obrir una ex-estudiant de llatí de la nostra tutora, en la wiki podeu trobar molts dels llatinismes que es fan servir en el món jurídic i el que hem fet nosaltres ha estat traduir els conceptes, definir-los i posar algun fragment per tal que es vegi clar el que es vol dir amb aquell llatinisme.