Arxiu d'etiquetes: Ulpià

Iustitia

Els romans entenen el Dret com justícia.

Ulpià defineix justícia com “la constant i perpetua voluntat de donar a cadascú el seu dret” ( constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi).
La justícia de la qual es parla no és la justícia pura si no és justícia terrenal, in uso cotidiano, establint una igualtat entre els homes.
Es podria dir que la definició romana li falta una regla que pugui descobrir el dret de cadascú en els diferents àmbits, diferents situacions.  Però, el jurista no distingeix el just del injust, el que és lícit o il·lícit: Iustitiam namque colimus et boni et aequi notitiam profitemur, aequum ab iniquo separantes, licitum ab illicito discernentes (en efecte, cultivem la justícia, ensenyem el coneixement del bo i el just, separant el que és lícit del que és il·lícit, distingint el que és lícit del que és il·lícit).

Ulpià

Ulpià

Domitus Ulpianus (Ulpià) va néixer aproximadament l’any 170 i va morir l’any 223 o 224, era d’origen fenici i va morir a Roma. Va ser un jurista romà i magister libellorum, que va assessorar el seu mestre Papinià i va exercir com a praefectus praetori d’Alexandre Sever.

L’any 212 després de l’homicidi de Papinià, Ulpià va retirar-se de la carrera pública i es va centrar en la vida privada. En aquesta època va escriure la major part de les seves obres jurídiques.

Durant el govern d’Elagàbal (el 25è emperador de l’Imperi Romà) va ser expulsat de Romà per ser un bon home. L’any 222 Alexandre Sever va ser emperador i Ulpià va poder tornar a Roma i formar part del govern com a assessor i finalment va ser praefectus praetori d’Alexandre Sever.

Els seus escrits comprenen dues cinquenes parts de les compilacions de Justinià que durant segles va formar part de l’educació jurídica europea. Inclou capítols sobre l’ oratòria, la Cosmópolis, els Drets Humans i el Mètode Empíric. Entre les seves obres cal destacar els comentaris Ad Sabinum (sobre el ius civile) reunits en 51 llibres i ad Edictum ( sobre l’edicte del pretor) reunits en 81 llibres.
Ulpià volia aconseguir la igualtat de drets humans, els valors de la llibertat i la igualtat i dignitat humana.

Les obres d’Ulpià es poden llegir amb facilitat i gairebé col·loquial, utilitza exemples i així sigui més fàcil d’interpretar pels advocats. En els seus escrits no acostumava a donar  la seva opinió.