1.3 Objectius

Els meus objectius de bon principi, van ser treballar sobre els llatinismes jurídics i la seva pervivència i utilitat en l’actualitat. Volia investigar quin grau de coneixement tenia la població sobre aquests i si realment els professionals se’n servien. Tota aquesta feina continuant a la vegada un glossari de llatinismes jurídics.

Posteriorment, vaig decidir ampliar el treball per fer-lo més complet. Per tant, vaig proposar-me nous objectius que englobessin la nova línia d’investigació.

Un cop iniciada l’ampliació de la recerca, m’agradaria arribar a conèixer i poder establir diferències i similituds entre ambdós períodes, el dret romà i el dret actual. Un cop realitzada la meva investigació, demostrar la vigència que el dret romà encara té  en l’actualitat, que tot i que no ens n’adonem és una part important del sistema jurídic espanyol.

El meu interès personal en la temàtica jurídica rau en tenir assimilats alguns conceptes de dret romà de cara als meus futurs estudis de Dret, a banda que tinc una forta inclinació cap a l’àmbit jurídic.

En el procés d’elaboració, i per tenir una visió més propera, seria interessant realitzar entrevistes amb juristes per conèixer el punt de vista professional i enquestes a la població per determinar l’ús i el coneixement dels llatinismes jurídics; ambdues enfocades a l’obtenció d’informació sobre el dret romà i els llatinismes.

Per acabar, i per donar-li una finalitat més pràctica i didàctica, fer la continuació de la Wiki de llatinismes jurídics i contribuir amb aquesta i amb el bloc a la difusió del dret en català a la xarxa.

 

 

Referents clàssics del dret