Arxiu d'etiquetes: Herència

Concepte d’herència

A principis de l’època romana, l’herència, del llatí haerentia, estava formada per persones i béns materials que depenien del pater familias. La successió hereditària no era un fet de traspàs de patrimoni sinó que representava el trànsit de la continuïtat de la família, és a dir, un conjunt de normes que regulessin la situació familiar un cop mort el sustent principal de la família. Es basava en quina manera i quins havien de ser els principis bàsics de la unitat familiar. Així doncs, l’adquisició de patrimoni no era la finalitat principal de la successió, sinó que l’hereu rebia en primer lloc, la sobirania domèstica que el pater tenia en vida (dona, fills, esclaus…) i en segon lloc, si s’escauen, béns materials. Per tant, a Roma, segons el dret romà, la propietat, fos moble o immoble, era essencialment transmissible entre vius (inter vivos) o a causa de mort (mortis causa).

Degut als progressos de la humanitat i la profunda transformació dels costums, a principis de l’època clàssica, el concepte herència ja comença a adquirir un significat econòmic i és aleshores  quan es comença a cobrar l’herència  amb pecuniae, és a dir, amb diners.

A l’actualitat, la terminologia de la paraula ha variat considerablement des dels principis de l’època romana i adquireix moltes més similituds en quant a l’època clàssica.

Avui en dia, anomenem herència al conjunt de béns, drets i obligacions que amb la defunció de l’individu, passa per testimoni o bé transmet de manera directa als seus hereus.

Imatge d'un testament actual, un cop escollits els hereus.
Imatge d’un testament actual, un cop escollits els hereus.

Comparació concepte d’herència

Actualment és impensable actuar com ho feien els romans en qüestions d’herència. Podem afirmar que hi ha una gran diferència en quant a l’herència romana i actual.

En quant a cobrar l’herència, és un fet summament relacionat amb la mort d’algú proper que vol deixar als seus éssers més íntims i estimats el que ha fet durant la seva vida, ja siguin càrregues ( en impostos, deutes..) o bé diners o patrimoni. És completament incomparable amb el fet de testimoniar persones com en l’antiga Roma. Un altre fet que demostra un gran canvi és l’herència en mans de les dones ja que avui dia juguen també un paper en la societat. Ningú no es planteja que pugui servir com a herència per un altre home, juntament amb els fills. Cada persona té els seus drets i han de ser respectats com ciutadans i persones que són. Tant homes com dones tenen el mateix grau d’importància.

En poques paraules, és un concepte incomparable des dels inicis fins els nostres temps .