ÍNDEX “De iure”

de iure

Xènia Sánchez i Maryam Alaoui

2º Batxillerat C

Treball de Recerca de l’Institut Premià de Mar (Barcelona)

Tutora: Margalida Capellà Soler

Començat a finals del curs passat

Presentat el dia 11 de desembre i defensat el 18 de desembre de 2014

ÍNDEX

 1. Introducció
  1. En quant a
  2. Hipòtesi
  3. Objectius
  4. Raons metodològiques
 2. El dret romà
  1. Què és el dret romà?
  2. La importància del dret romà com a llegat del món occidental
  3. El dret romà i les seves fonts
  4. El codi de Teodosi
  5. La llei de les Dotze Taules (Leges duodecim tabularum)
   1. La  llei del Talió en la llei de les Dotze Taules
  6. Juristes romans
   1. Ulpià
   2. Quint Muci Escevola
   3. Gaius
   4. Papinià
   5. Juli Paule
   6. Justinià
  7. Idees romanes del dret:
   1. Ius
   2. Fas
   3. Iustitia
   4. Aequitas
   5. Iurisprudentia
   6. Tria iuris praecepta
   7. Ius publicum Ius privatum
   8. Ius scriptum Ius non scriptum
   9. Ius commune i Ius singulare
   10. Ius civile, Ius gentium, Ius naturale
   11. Ius civile i Ius honorarium
  8. Càstigs i penes
   1. Càstigs a la legió romana
   2. Penes corporals i tortura
   3.  L’esclavitud a Roma
   4. Causes de l’esclavitud
  9. Els drets de les dones romanes
  10. La família en el dret romà
  11. El matrimoni i el dret romà
  12. Modestino, el testament dins del Dret romà
  13. Pacta sunt servanda
  14. La justícia és cega
 3. Activitats de camp
  1. Wiki d’expressions llatines de l’àmbit jurídic
  2. Expressions llatines del dret
  3. Entrevistes a juristes, estudiants de dret, etc
  4. Enquestes
 4. Conclusions
  1. Valoració personal
  2. Valoració dels llatinismes
  3. Resultats obtinguts
 5. Agraïments
 6. Annexos
  1. Entrevistes
  2. Model entrevista en alemany
  3. Model entrevista en català
  4. Enquestes
  5. Bibliografia i webgrafia
  6. Glossari

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *

 

Referents clàssics del dret