QUE US HA SEMBLAT NENS I NENES?

La valoració que fan els nens i nenes de la feina feta ha estat molt positiva, els nens han gaudit molt. Aquest treball ha afavorit que tots els nens i nenes es mostressin més motivats i implicats en el seu procés d’aprenentatge.

Hem fet aquest recull d’impressions:

“Volem treballar així durant tot el curs”
“Hem treballat grup i ens ha agradat molt”
“M’ha agradat molt fer els mini mons”
“M’agrada que vingui la meva mare a veure’m”
“És guai fer una exposició a les mares”

AVALUACIÓ

Al llarg de tot aquest treball s’ha realitzat una avaluació directa per part del mestre de la realització del procés del projecte però també del producte final. S’han observat també les relacions que s’estableixen entre els alumnes i com s’organitzen en les tasques a fer.

També s’avalua l’exposició oral final del minimon del grup.

AIXÍ HO HEM TREBALLAT!

En la fase d’implementació de les capses d’aprenentatge els alumnes han treballat en grups de 3 o 4 nens, supervisats per les mestres.
Cada nen tenia un rol assignat (fer silenci, llegir i escriure, portaveu…). Els nens s’organitzen ells mateixos .
A les 5 capses s’han treballat les 8 intel·ligències de Gardner, que són:
1. Visual-Espacial: tenen capacitat per representar i percebre el món de manera exacta. Els nens amb aquesta intel·ligència destacada aprenen millor amb imatges, tenen una gran facilitat per dibuixar i pintar.
2. Verbal-lingüística: pensen en paraules, tenen gran capacitat de comunicar-se oralment o per escrit. Tenen un vocabulari extens i ric i són bons en ortografia.
3. Naturalista: gaudeixen dels animals i la natura. Aprenen mitjançant la classificació i l’ordre i tenen una capacitat increïble d’observació.
4. Lògica matemàtica: tenen un pensament abstracte, són bons resolent problemes numèrics i que requereixen raonament lògic.
5. Interpersonal: són persones amb facilitat per ser líders, guiar els seus companys per a resoldre un problema comú. Tenen facilitat per fer i mantenir amistats.
6. Intrapersonal: solen ser introspectius i solitaris. Tenen una gran capacitat de reflexió i d’autoconeixement.
7. Corporal: són actius, es comuniquem mitjançant el seu cos i el moviment. Són grans ballarins i esportistes. Tenen una gran capacitat de coordinació.
8. Musical: gaudeixen de la música els sons, tenen una especial sensibilitat per entendre el llenguatge musical.
Aquí us deixem algunes imatges!

 

CAPSES D’APRENENTATGE

Les capses estan pensades per treballar en grups cooperatius. Són grups heterogenis organitzats pels mestres. Els rols assignats seran: encarregat del silenci, portaveu, secretari i ordre.
La previsió de temporalització és de vuit sessions de dues hores cada una per la realització de les capses.
Les capses que durem a terme són:
– Terra, mar i cel.
– On vius?
– I a tu, qui et cuida?
– Trepitja que trepitjaràs.
– Deixa’t portar.
Dins de cada capsa, trobaran tota la informació necessària (llibres de coneixement, revistes, reproductor de música, ninots, disfresses…).
Dintre de cada capsa els alumnes tindran les instruccions de la tasca a realitzar amb tot el material que necessiten i una graella d’autoavaluació del funcionament del grup. En acabar la setmana, cada grup explica la capsa que ha fet aquell dia, per tant, tots hauran passat per ella, i podran contrastar opinions, descobriments i plantejar dubtes.
Un cop hagin finalitzat les capses, realitzaran els mini mons, on es veurà reflectit el que han anat descobrint. L’alumne pot anar més enllà i plantejar-se nous dubtes o reptes.
Amb aquestes activitats es tenen en compte les intel·ligències múltiples de Gardner, treballant continguts de medi, l’àmbit d’aprendre a aprendre, incidint en l’autonomia, la iniciativa personal i el treball en grup.

 

COM HO PORTAREM A TERME?

Hem decidit treballar els animals per aprofitar el tema de l’àmbit de medi que tocava però enfocat d’una manera més motivadora a través del joc i del descobriment. Ho treballarem amb capses d’aprenentatge. A cada capsa treballarem les diferents intel·ligències múltiples.

Amb el que aprenguin/descobreixin els alumnes hauran de crear un mini món, aquesta serà la producció final que exposarem a la resta de cicles.

SOM L’ESCOLA BONAVISTA

Hola! Som l’escola Bonavista de Bonavista, Tarragona. Som un centre d’educació infantil i primària. La nostra escola és de dues línies, excepte a segon i cinquè que en son tres.

Nosaltres som els membres  del grup impulsor d’aquesta escola. És el primer any que ens iniciem en la Xarxa de Competències. Els nostres objectius sorgeixen de la necessitat de realitzar un canvi en la nostra metodologia i així, poder:

– Millorar la motivació dels alumnes.

– Fer-los protagonistes del seu aprenentatge.

La nostra escola: https://agora.xtec.cat/escolabonavista/