ENS AUTOAVALUEM: LES RÚBRIQUES D’AVALUACIÓ I EL KAHOOT

Ja hem acabat el projecte i ara hem de veure què hem après durant aquests mesos que hem treballat el projecte dels elefants.
Abans que res hem fet una conversa en gran grup per veure com responen a les preguntes dels diferents blocs de contingut que hem anat treballant a través de les observacions, les experiències, les manipulacions, les fitxes… De la conversa sobre el què hem aprés, n’ha sortit un document “Què hem après?” on es recullen alguns fragments de les converses que s’han generat entre els i les alumnes i frases soltes.
Després d’aquesta conversa els i les alumnes han fet una rúbrica d’autoavaluació on han de respondre a preguntes senzilles a partir de l’observació de fotos i pintar la resposta correcta.
Un altre dia, amb l’ajuda d’Imma hem fet una activitat per veure què hem aprés dels elefants amb l’aplicació Kahoot. Hem treballat per parelles amb els I’pads i ens ho hem passat molt bé, ja que aquesta aplicació és com un joc de preguntes i respostes.

 

Autoavaluació del projecte

L’autoavaluació és un mètode que consisteix a valorar la pròpia capacitat que es disposa per a una tasca o activitat determinada, així com la qualitat del treball que es duu a terme.

Amb l’autoavaluació pretenem que els alumnes siguin crítics amb ells mateixos i veure què els hi ha agradat més per poder realitzar activitats similars en altres ocasions.

Després de seure en rotllana i parlar de com havia anat el projecte, del que havien après i del que més els hi havia agradat vam repartir aquest full d’autoavaluació on els xiquets i xiquetes havien d’escriure sí o no a les preguntes proposades i que prèviament havíem llegit en gran grup.

Compartim el nostre Projecte de Recerca de 4t d’ESO: I Jo… Què vull ser de gran?

Partíem del treball realitzat en els dos cursos anteriors amb el PdR de 4t d’ESO titulat

I jo, què vull ser de gran?

L’objectiu del mateix és que l’alumne sàpiga què pot fer després de 4t d’ESO i decidisca què vol fer en concret i com i on pot fer-ho.

Per tant, el PdR es converteix en una eina immillorable d’Orientació Professional, amb la implicació i materials que facilita el departament d’Orientació i l’estreta col·laboració de les tutories.

L’Equip Docent del Projecte de Recerca de 4t estava integrat per membres del grup impulsor de la Xarxa de CB i companyes i companys que no en formaven part. La qual cosa permetia una transmissió dels coneixements adquirits a la Xarxa de CB i, sobretot, treball conjunt.

Per altra banda, la resta del grup impulsor estava repartida als Treballs de Síntesi de 1r, 2n i 3r d’ESO.

La informació de les sessions de tots els equips de TdS i PdR era compartida amb tot el professorat, de manera que tot el professorat tenia coneixement d’allò que s’havia realitzat a la resta d’equips. L’objetiu és que tothom puga integrar-se, si cal, en qualsevol equip.

S’han creat bàsicament tres documents:

Dossier del professorat

https://app.box.com/s/rbmvn1utah6fpmzpmlkmg6lia2w73twp

Dossier de l’alumne (Del qual es deriva un Quadern de treball)

https://app.box.com/s/q1wsnyg5d15s25a0ujaxtt0mlpooy5hn

https://app.box.com/s/q9j1afw46cgq1w6cp7xjj58cc35pnlwg

Per acabar s’ha fet una enquesta d’avaluació de l’alumnat de 4t:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJ3gmFoYhgG4gbnazQxFe0zmczOuTBI11IsD0JGOj-eACDTg/viewform

Hem de considerar altament positiva i satisfactòria l’activitat i creiem que és fàcilment exportable a qualsevol centre,

Algunes de les valoracions de l’alumnat:
Jo crec que és una cosa molt més seria del que es planteja i que no hauria de ser una nota més ja que és una cosa molt important per al dia de demà.

Seria millor si no ens canviéssim de les nostres classes a cada hora

S’hauria de valorar més.

“Positiu: que està molt ben pensat per a poder decidir què fer l’any vinent. Ha estat molt útil.
Negatiu: haver de canviar de classe cada hora.”

Fer més treballs com aquest, ja que és un projecte que et fa pensar, és millor més que  fer un examen.

Gràcies al PdR, he pogut aprendre per quins camins he d’anar, quines coses necessito… i gràcies a este projecte ara sé el que he de fer i com fer-ho.

M’hagués agradat alguna xerrada respecte el batxillerat, tot i que ara ja sé què és.

Aquest projecte és molt útil perquè t’informes més sobre els estudis que vols fer, a quins llocs pots estudiar i quin camí has de fer per arribar a ser el que tu vols.
Sense haver treballat a casa vaig acabar el projecte amb una mica de temps de sobra, crec que amb 5 dies per a fer-lo seria suficient.

Jo per a mi aquest treball està molt ben plantejat, però li llevaria 1 o 2 dies, ja que crec que són massa dies.

“Bona temàtica, ja que ajuda a decidir el teu futur.
Una setmana és massa temps per a un treball d’aquest nivell.”

Doncs m’ha agradat aquest projecte, ja que m’ha ajudat a elegir el meu futur estudiantil.
Les positives són que sempre hi havia algun professor a la classe, i quan ho demanaves, eres atès/ajudat. També què alguns profes, ens explicaven conceptes sobre les PAU (i altres temes del PdR), per a entendre’ls millor.

Negatiu: que cada hora havies de canviar de classe quan podries estar a la mateixa clase tranquil·lament.

Positiva: A la majoria de gent ens ha servit per a aclarir tots els dubtes que teniem sobre el nostre futur. Negativa: Hauria de ser menys temps ja que la gent acabava molt prompte i no tenien res a fer.

Tindria que practicar els meus nervis davant del públic.
M’ha ajudat a tenir clar quin és el camí per a arribar al que vull ser.
Crec que és un bon treball per ajudar a orientar-nos

Més rigor en la valoració del projecte i més tendència a fer aquest tipus de treball. També proposaria que el treball sigués més curt en qüestió de dies de duració.

No s’entenia el que havies de fer, tens poc temps per-a fer-ho.

COMENTARIS A LES VALORACIONS:

Un dels comentaris recurrents és que no agrada canviar de classe. S’ha fet d’aquesta manera per a aprofitar al màxim els recursos de professorat i els espais. Les classes de 4t són poc espaioses. I en una situació de grup-classe amb professorat i alumnat que no és l’habitual podria haver conduit a distorsions.

Hi ha qui comenta que sobrava temps i qui, el contrari. Aquest excés de temps, segons algú, es podia haver aprofitat en la convenient revisió, preparació de l’exposició oral, etc. No es pot modificar, ja que la normativa indica que s’han de destinar 6 dies.

ALTRES COMENTARIS:

L’enquesta pot resultar molt útil de cara a determinar el consell orientador de 4t. Tot i que era anònima. Hem demanat el nom i la majoria de l’alumnat no ha tingut cap inconvenient a facilitar-nos-el.

UN EXEMPLE DE PRODUCTE FINAL:

https://docs.google.com/document/d/1Gw4Nmd3GdiVhz-PfwQkHn_zMx3aPySf_oppu873YdVE/edit 

 

Què hem après?

El nostre projecte de centre ens ha permès millorar la cohesió socialpromoure la interacció i implicació de tota la comunitat educativa i ens ha permès, també, introduir un canvi de mirada sobre la línia pedagògica que la nostra escola vol seguir.

El diagrama següent que hem elaborat mostra, a nivell sinòptic, com “Un pati diferent és possible!!!” ens ha enriquit a tots i totes.

5. Projecte La policia a P3 autoavaluació

Una de les activitats d´autoavaluació del projecte de policies ha estat la següent:

Els xiquetes/es de la classe havien de ser capaços de triar cinc eines de policia  entre deu o dotze eines de diferents oficis. A partir d’una targeta d’autoavaluació on estaven els cinc objectes correctes, podien comprovar si havien fet bé l’activitat.

Aquesta activitat es realitza individualment amb l’acompanyament del tutor i un mestre de reforç a la classe.

Reflexió al voltant del projecte

L’equip del projecte de cicle superior ens hem repartit les diferents tasques per tal d’optimitzar la feina.

Al llarg del procés hem anat valorant l’evolució del projecte i hem anat incorporant/substituint accions a dur a terme.

Algunes d’aquestes rectificacions han estat:

  • Incorporar reptes pràctics per a interioritzar i analitzar la informació que s’anava treballant.
  • Modificació de l’evidència final. En principi havia de ser un mural expositiu, però la propia motivació i iniciativa dels alumnes ha transformat la idea inicial en una revista digital.

 

Propostes de millora pendents:

  • Implicar més activament les famílies donant-los la possibilitat de participar en activitats dintre de l’aula.
  • Buscar moments al llarg del curs per compartir metodologies de projectes entre els diferents cicles del claustre.
  • Començar el projecte al primer trimestre per poder dedicar més temps al procés d’avaluació.

 

En general ha estat una experiència molt positiva i satisfactòria poder comptar amb l’ajuda dels companys/es per tal d’anar construint tots junts.

 

Rúbriques d’avaluació

Abans de començar el treball d’investigació per parelles se’ls proporcionen les rúbriques d’avaluació on queden definits els criteris avaluatius que es tindran en compte. Mitjançant aquestes avaluarem: l’expressió oral i el nivell d’implicació en el treball en grup. En finalitzar el treball cada parella emplenarà les rúbriques.

RÚBRICA D’EXPRESSIÓ

Per una altra banda, també avaluarem els continguts apresos, amb un qüestionari al final del projecte.

RÚBRICA AUTOAVALUACIÓ

FI DEL NOSTRE VIATGE

Un cop realitzades totes les sortides, vam dedicar una tarda a l’aula per explicar que havíem visitat i tots els coneixements nous que havíem adquirit.

Vam realitzar dues fitxes amb fotografies on anàvem relacionant que es allò que sabíem i havíem après.

Finalment, es va realitzar una fitxa d’autoavaluació. Els alumnes van fer un dibuix del lloc que més els havia agradat. Una vegada acabat el dibuix, explicaven davant de la resta de companys/es el per què del seu dibuix i que havien après.

Com avaluem?

L’avaluació ha estat present en molts moments durant el procés del Projecte i l’elaboració d’estoig. És per això, que hem hagut de reflexionar sobre la nostra tasca i la dels altres equips de treball, a tall d’exemple, hem fet servir les següents rúbriques: d’autoavaluació, coavaluació…

Tanquem el projecte!

Un cop hem acabat d’elaborar l’estoig i presentar-lo a la resta de companys, veiem important treure’n unes conclusions i resumir una mica tot allò que hem après. A més a més, és clau treure’n una reflexió final per a prendre consciència dels aprenentatges rebuts.