La veu dels alumnes

Abans de començar el projecte ens vam informar mirant uns vídeos. Ens va agradar el de “tecnocoquito” perquè vam entendre-ho millor i vam descobrir més coses de les que sabíem.

 

Treballar en parelles ens ha funcionat molt bé i ens hem divertit, però valorem que de cara a un proper projecte ho podríem fer en grups de quatre o cinc alumnes.

També ens han agradat les exposicions amb el power point, perquè ens han quedat bastant bé i ens han servit per mostrar tot el que hem après.

Finalment volem dir que treballar d’aquesta manera ens ha servit per a cooperar en equip i a aprendre de manera divertida moltes coses que no sabíem.

Reflexió al voltant del projecte

L’equip del projecte de cicle superior ens hem repartit les diferents tasques per tal d’optimitzar la feina.

Al llarg del procés hem anat valorant l’evolució del projecte i hem anat incorporant/substituint accions a dur a terme.

Algunes d’aquestes rectificacions han estat:

 • Incorporar reptes pràctics per a interioritzar i analitzar la informació que s’anava treballant.
 • Modificació de l’evidència final. En principi havia de ser un mural expositiu, però la propia motivació i iniciativa dels alumnes ha transformat la idea inicial en una revista digital.

 

Propostes de millora pendents:

 • Implicar més activament les famílies donant-los la possibilitat de participar en activitats dintre de l’aula.
 • Buscar moments al llarg del curs per compartir metodologies de projectes entre els diferents cicles del claustre.
 • Començar el projecte al primer trimestre per poder dedicar més temps al procés d’avaluació.

 

En general ha estat una experiència molt positiva i satisfactòria poder comptar amb l’ajuda dels companys/es per tal d’anar construint tots junts.

 

COMPLETEM LA TRILOGIA DEL FULL DE PAPER

Seguim posant els alumnes en situació de resolució de reptes, posant en valor el perfeccionament de les idees a través de l’assaig error, per comprovar les seves hipòtesi.

Amb el mateix material, només un full de paper, se’ls plantegen dos reptes diferents.

 • Repte 2: aconseguir rendibilitzar el màxim el full per construir una torre el més alta possible i que s’aguanti dreta 3 segons sense caure.
 • Repte 3: construir un avió plegant el paper (origami) aconseguint un disseny eficient per sustentar-se fins a assolir la major distància possible.

Al llarg de dues setmanes han disposat d’alguns moments per repensar els seus dissenys i comprovar-ne l’efectivitat.

Rúbriques d’avaluació

Abans de començar el treball d’investigació per parelles se’ls proporcionen les rúbriques d’avaluació on queden definits els criteris avaluatius que es tindran en compte. Mitjançant aquestes avaluarem: l’expressió oral i el nivell d’implicació en el treball en grup. En finalitzar el treball cada parella emplenarà les rúbriques.

RÚBRICA D’EXPRESSIÓ

Per una altra banda, també avaluarem els continguts apresos, amb un qüestionari al final del projecte.

RÚBRICA AUTOAVALUACIÓ

Com evidenciem el projecte

Un dels aspectes que ens ha costat més, ha estat com evidenciar els aprenentatges i fer-ne un recull a nivell de grup.

Primerament es va pensar fer un mural on es reflectís el què sabíem i posteriorment, el que havíem après.

A mesura que anàvem avançant, ens adonàvem que era poc pràctic fer-ho d’aquesta manera i va sorgir la proposta de fer una revista digital on quedés constància en forma d’articles del treball de les diferents parelles.

La revista que ens va inspirar va ser aquesta:

 

Per a fer l’index de la revista, hem organitzat les diferents inquietuds que han sortit (què ens agradaria saber) en diferents apartats.

 

————————————————————

 

GUIÓ REVISTA AVENÇOS TECNOLÒGICS

 • Què entenem per tecnologia?

 

 • Conseqüències negatives dels avenços tecnològics.
 • La disminució de llocs de treball degut a les màquines
 • La contaminació i els canvis dràstics de temps
 • Quines solucions podem trobar per tal que això no passi

 

 • Entreteniment
 • Qui va ser el creador del primer videojoc i com era. Evolució dels videojocs. Play, PS4.
 • Com funcionen les ulleres de realitat virtual, com i qui les va inventar.

 

 • Medicina
 • Medicines , Vacunes , Raig X
 • Qui va inventar el microxip i per a què serveix
 • Què és la biònica? Què és la nano tecnologia?

 

 • Comunicació
 • Les diferents maneres de comunicar-se al llarg de la història: Des del foc, a l’escriptura… fins els bluetooth.
 • Evolució dels mòbil. Com era el primer mòbil. Hi ha mòbils indestructibles, mòbils plegables. Com funcionen els carregadors.
 • Qui va crear l’ordinador, com era i quan va ser.
 • Com funciona internet, com es va crear i quanta gent treballa.  Algunes aplicacions o programes d’internet d’ús freqüents: youtube, Siri, Alexia…
 • Quin any es va llençar la primera nau espacial? Qui la dirigia?  Qui va crear el primer satèl·lit? Quan es va enviar a l’espai?
 • Qui i com es va inventar la televisió? Com funcionen tants canals?
 • Com funcionen els rellotges tàctils? Com poden calcular les passes?
 • Com sabem el temps atmosfèric?

 

 • Transports

 

 • Com és que l’avió pot volar?
 • Com funcionen els cotxes intel·ligents? Com es va crear el primer cotxe?
 • Evolució dels transports, des de la roda, fins l’actualitat.

 

 • Tasques domèstiques

 

 • Per què refreda una nevera? Com escalfa un microones? Quins van ser i com es van crear els primers electrodomèstics? Procés d’elaboració d’un electrodomèstic.

 

 • Invents que han canviat la història.
 • Inventors famosos
 • Quin va ser el primer invent? ( armes, eines prehistòriques…) · Invents més importants de la història. ( bombeta, roda, rampa…)

 

 • Altres curiositats

 

 • Com es fan les tanques elèctriques de les vaques?
 • Per què utilitzem ara més plàstics? (en aquest article ha de sortir el plàstic a les diferents peces de roba)
 • Per quines raons hi ha països més avançats tecnològicament?
 • Quins museus de ciència i tecnologia hi ha a Catalunya?

Recerca d’informació

Per tal de fer la recerca i investigació del què volem saber, s’han portat a la classe llibres enciclopèdics, llibres de coneixements, informació extreta d’internet… on es pot consultar informació per elaborar els diferents articles de la revista.

Els alumnes, organitzats en grups de recerca, tenien la missió de seleccionar les pàgines on es pogués trobar informació rellevant per tal de proporcionar material adequat als companys, per posteriorment, elaborar l’article.

Fem d’arquitectes

Ens hem posat a la pell d’un inventor com podria ser Leonardo da Vinci i hem fet diverses proves per avançar tecnològicament s’ha d’anar provant, calculant, recalculant, modificant, ampliant, recercant, descobrint, aprenent, desaprenent, modelant, observant… fins trobar la fi del nostre objectiu.

Els hem proposat un repte sobre arquitectura. Després de comprovar amb el cos del propis alumnes, quina és la millor manera de sostenir-nos de peu i de fer un recordatori de com construïen les cabanes els homes del neolític, els hem proposat el repte: en grups de 4, havien d’aguantar, a quatre dits del terra, el pes de dos diccionaris solament amb l’ajuda d’un paper i una mica de cinta adhesiva si els feia falta.

Poc a poc han anat apropant-se a l’objectiu proposat i hem pogut veure com han fet tot el procés amb motivació, il·lusió i admiració final. Ha estat tot un èxit l’activitat.

Apilem diccionaris per veure de quina manera s’aguanten sense caure amb un full de paper.

Si fem un suport amb quatre potes s’aguantaran els llibres?

Objectiu aconseguit. Visca!

Organització del grup impulsor

El grup impulsor de l’escola Ramón y Cajal d’Ulldecona s’ha dividit en tres equips de treball: dos per a donar suport a la realització dels projectes La policia, a P4 i Els avenços tecnològics a 5è i el tercer hem elaborat material per a l’avaluació global dels projectes.

El document Indicadors per valorar els projectes es farà extensiu a tot el claustre per tal de reflexionar i, en conseqüència, marcar una línia d’escola en relació als elements bàsics a tenir en compte en el treball per projectes. Aquest document s’implementarà a partir del curs 19/20.

Els apartats a valorar els hem agrupat en les següents fases:

 1. Justificació
 2. Planificació
 3. Coneixements previs
 4. Què volem saber?
 5. Organització
 6. Metodologia
 7. Avaluació final

Abans d’acabar el curs es farà un traspàs de tot el treball fet pel Grup impulsor als membres del claustre.

 

Ens presentem

L’escola Ramón y Cajal d’Ulldecona, és el segon curs que forma part de la Xarxa de Competències Bàsiques.

El centre és de tres línies, menys infantil que és de dues i el nivell de tercer que està format per 4 grups.

Pel que fa al grup impulsor podem dir que ha augmentat en nombre, tot i que hi ha hagut alguna baixa. Aquest curs  està format per 15 persones, a més de les 2 coordinadores.

El nostre centre evidenciarem 2 projectes: Els avenços tecnològics i La policia.