Qui som?

L’Escola  Pràctiques I és una de les primeres escoles públiques que es va obrir a la ciutat de Lleida. Aquest curs 2017/2018 ha celebrat el seu 173 aniversari.

L’escola Pràctiques I abans anomenada Annexa és una escola d’una línia.

Som una escola d’alta complexitat d’una línia amb 25 alumnes a cada aula, i on l’alumnat de l’escola és el reflex dels canvis i la heterogeneïtat del veïnat dels carrers que ens envolten.

Actualment som 16 mestres  -1TEI, 1 TIS,  3AEE que vetllem pel bon funcionament del centre i per a què l’alumnat avanci en el seu procés d’aprenentatge.

El curs 2009/2010 va ser reformada per última vegada. Aquesta reforma va servir per modernitzar-la  i apropar-la encara més al funcionament de les escoles del segle XXI. Es van acondicionar els espais i es va dotar de material informàtic.

 

CARACTERÍSTIQUES PRÒPIES:

– Escola catalana i plurilingüe. Escola catalana pel que fa a l’ús de la llengua catalana com a eix vertebrador de l’aprenentatge, de comunicació verbal i administrativa. Compromesa amb el país, peròd’acord amb les exigències actuals i de futur, també escola plurilingüe.

– Escola inclusiva, respectuosa amb la diversitat social i cultural com a font d’enriquiment, coherent amb el procés individual de cada alumne, atenta al seu punt de partida, als diferents ritmes, nivells i necessitats educatives.

– Educació transversal per l’assoliment de les competències bàsiques. El desplegament de l’organització, objectius i continguts de les àrees de l’etapa, establint com a finalitat central el desenvolupament de les competències bàsiques.

– Escola oberta a les tecnologies de la informació i de la comunicació, tant pel que fa al seu ús en el procés d’ensenyament i aprenentatge com en l’avaluació i funcionament intern del centre.

– L’educació com a procés integral. Formar persones capaces d’afrontar els reptes i ser part activa d’un món cada cop més divers i canviant.

– Aconfessionalitat i pluralisme, oberta a la diversitat de pensament. Educa per a lallibertat individual i per a la responsabilitat i també en l’adquisició d’hàbits i conductes.

– Escola coeducadora i no sexista. L’escola promou una educació per a la igualtat sense discriminació per raó de sexe.

– Compromesa amb l’entorn com a espai privilegiat per a vivències facilitadores d’aprenentatge i amb el medi ambient.

– Educació per a la socialització. Facilitadora d’eines per a la resolució de conflictes, la gestió de la competitivitat i l’assumpció de responsabilitats.

– Escola democràtica, dialogant i oberta a la participació, basada en una relació real i afectiva, respectuosa amb els diferents punts de vista i la crítica constructiva.

– Escola activa, innovadora, que aposta per la descoberta, l’experimentació, la curiositat, l’esperit crític, la creativitat, incloent projectes pedagògics.

– Escola oberta a les famílies. A través de la tutoria, de les reunions d’inici de curs, de les entrevistes durant el curs, de la participació de pares i mares en els diferents projectes, en la celebració de festes…


Per tal d’assolir-ho:

A l’etapa primària i infantil es realitza un projecte interdisciplinari de centre. Tanmateix es fan activitats i experiències compartides entre alumnes de diferents nivells i etapes educatives.

A tota l’etapa infantil i a primària es potencia la programació d’activitats complementàries, específicament, sortides i colònies com a part dels continguts del currículum.

A l’etapa d’Educació Infantil es realitzen racons de llenguatge, matemàtiques i experiències, fent especial incidència al treball de consciència fonològica. En aquesta etapa el material d’aula s’elabora des del centre en base als principis de treball globalitzat i transversal a partir de centres d’interès, projectes,…

A l’etapa de primària els llibres són presents com a recurs educatiu, essent l’àrea de català exempta de llibre de text de l’alumnat. A tota la primària els llibres són socialitzats.

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *