Qui som?

QUI SOM???

L’escola Mestre Ignasi Peraire és una escola pública de dos línies, que  té com objectiu bàsic fer els alumnes competents en els diferents àmbits de la vida, treballant les dimensions que composen les competències amb activitats de caire científic i natural, literari, sociocultural, emocional, comunicatiu i creatiu.

  • El català és la nostra llengua vehicular i d’aprenentatge,  tot i que vetllem també per desenvolupar la competència comunicativa en llengua anglesa, alemanya i castellana.
  • Respectem les característiques de cada nen i nena en el procés d’ensenyament aprenentatge que segueix.
  • Promovem  l’apropament al patrimoni social i cultural del nostre entorn més proper però també al d’altres cultures d’arreu del món.
  • Vetllem per l’educació emocional del nostre alumnat. Treballem l’autoestima, valor de desenvolupament personal, el respecte com a principi de tota relació social, i l’esforç per aconseguir cobrir les seves necessitats d’aprenentatge i els objectius que els puguin interessar.
  • Fomentem l’esperit crític, l’observació, la reflexió, la capacitat de diàleg i consens en l’alumnat. Realitzem projectes d’escola i d’aula, treball cooperatiu, reptes…
  • Obrim l’escola per tal d’aconseguir la participació activa de tots els membres de la comunitat educativa.
  • Fomentem els bons hàbits de salut i higiene.
  • Som respectuosos amb el medi ambient, tenim el distintiu d’escola verda,
  • Integrem les noves tecnologies i la robòtica com a eina d’aprenentatge i recurs instructiu..