LA VEU DELS ALUMNES PROJECTE 100 GAVINES

En aquest apartat donem veu a l’alumnat, crearem un vídeo en el qual escoltarem les seves impressions i opinions sobre el projecte. Com ho han viscut i experimentat, com han après i si creuen que és una bona metodologia per aprendre.

En general els alumnes han estat molt motivats al llarg d’aquestes 6 sessions de realització del projecte, ja que ha trencat la rutina del dia a dia a l’aula. Als professors implicats amb el projecte ens han comentat que han hagut de treballar més del que habitualment fan, ja que havien d’acabar alguna de les activitats de les sessions amb els deures diaris.

Us deixem uns vídeos amb les impressions dels alumnes:

[vimeo]https://vimeo.com/265992979[/vimeo]

[vimeo]https://vimeo.com/266043089[/vimeo]

AVALUACIÓ PROJECTE 100 GAVINES

L’avaluació serà de tot el projecte de forma global. Això vol dir que hem d’avaluar els alumnes i  la forma com els professors hem enfocat el treball i com s’ha desenvolupat per tal de poder millorar-lo.

L’avaluació dels alumnes serà formativa (durant tot el procés) i sumativa (amb el treball final). És important que els nostres alumnes coneguin des del principi com, quan i què s’avaluarà. D’aquesta manera els implicarem en el procés d’avaluació.

Per tal d’avaluar el procés d’aprenentatge (des del començament fins al final), els alumnes disposaran d’una rúbrica perquè ells es puguin autoavaluar i coavaluar així com la realització de reflexions al termini de les tasques: què he après? Què ha estat més interessant? Què m’ha resultat més difícil o he tingut més dificultat? Per finalitzar, se’ls valorarà el resultat del treball (estructura, presentació i continguts). La suma d’aquestes dues avaluacions serà la nota final del projecte.

Pel que fa referència a l’avaluació de com s’ha desenvolupat el projecte, el professorat disposarà també  d’una rúbrica “Avaluació projecte 100 Gavines”. Aquesta rúbrica ha de ser un instrument de millora, ja que ens permet reflexionar sobre els punts forts, les dificultats que ens hem trobat, així com els punts febles del projecte… i què és el que podem fer per millorar el nostre projecte o qualsevol altre projecte futur.

Aquest projecte puntuarà un 40% de la nota del crèdit de síntesi.

PRODUCTE FINAL PROJECTE 100 GAVINES

En el projecte 100 gavines, els alumnes realitzaran dos productes finals:

PRODUCTE 1

Un dels productes finals que s’ha decidit per aquest projecte és la realització d’un mur digital amb el programa padllet. En aquest mur els alumnes deixen constància de totes les tasques realitzades al llarg de les 6 sessions del projecte. És a dir, han de penjar al padlet el següent:

Sessió 1: realització panflet, de difusió del projecte, amb el programa canva.

Sessió 2: fotografies o vídeo de la construcció del menjador.

Sessió 3: fitxa sobre les característiques de les gavines, quadern de camp observació gavines, realització de ruta migratòria de la gavina riallera amb el Google Maps.

Sessió 4: document amb les respostes a les preguntes curioses, realització informe de censos amb l’excel.

Sessió 5: document amb resposta de la lectura del llibre de Juan Salvador Gaviota  i realització d’un catàleg d’art (amb 5 fotografies de quadres amb gavines) mitjançant el programa popplet.

Sessió 6: Escriure l’enllaç del vídeo realitzat penjat en la plataforma www.vimeo.com

PRODUCTE 2

Realització d’un vídeo que reculli evidències de les activitats realitzades al llarg del projecte. Els alumnes hauran de contestar la pregunta guía: “Es pot domesticar una gavina?”  i deixar-ne constància en aquests productes finals. La realització del producte final suposa un repte per als alumnes ja que han d’aprendre a buscar i sintetizar la informació que se’ls demana. També han de desenvolupar les seves destreses creatives a l’hora de dissenyar el padlet i el vídeo. Els resultats del nostre projecte es vinculen amb la pregunta guia a través de l’observació de les gavines després del pati. Tenim constància que hi ha gavines que van a menjar al menjador  construït.

Tant el padlet realitzat pels diferents grups com els vídeos seran posats a la pàgina web de l’institut, de la mateixa forma que es difondran al blog de la Xarxa de competències bàsiques.

Us deixem un tastet!

PADLET ALUMNES GRUP 2:   https://padlet.com/GAVINESGRUP2/e4f2jnl02umz

PADLET ALUMNES GRUP 5: https://ca.padlet.com/100gavines/43ux09e5k66c

VIDEO GRUP 5: [vimeo]https://vimeo.com/265700810[/vimeo]

VIDEO GRUP 1: [vimeo]https://vimeo.com/265767177[/vimeo]

 

SESSIÓ 6: REALITZACIÓ PRODUCTE FINAL

En la darrera sessió del nostre projecte la vam dedicar a l’elaboració d’un dels dos productes finals, un vídeo del projecte. Es va explicar als alumnes diversos programes que existeixen per a la realització de vídeos com són movie maker, stop motion i power vídeo. Així com el procediment per pujar-lo a la plataforma www.vimeo.com. Els alumnes, en el dossier del projecte, tenien les instruccions que havien de seguir per a la realització del mateix :pregunta guia,continguts gràfics de totes les sessions, text, música…a més d’una plantilla per a la seva planificació. En aquesta sessió no es va realitzar l’observació de gavines ja que el temps no ens va acompanyar, finalment es van resoldre dubtes respecte a la realització del mur digital (padlet). També es va aprofitar la darrera sessió per fer petits vídeos amb l’opinió dels alumnes respecte al projecte.

Algunes fotos de la sessió:

SESSIÓ 5: LES GAVINES I LES ARTS

Aquesta cinquena sessió ha tractat de les arts i la relació amb el leitmotive de les gavines en un relat o una pintura.

Hem escoltat l’audiollibre de l’obra  Juan Salvador Gaviota, a de Richard Bach, hem parlat de la cultura de l’esforç, de la constància, del fet de ser diferent i de la possibilitat d’aconseguir reptes encara que ningú no cregui en nosaltres, és a dir,  s’han posat a la pell del protagonista de l’obra. Hem ofert la possibilitat de respondre a unes preguntes per tal d’aconseguir una qualificació extraordinària.

Hem parlat de la creació literària, de la inspiració i reflexió que cal per a ser artista o escriptor, de què entenen els nostres joves per l’art, dels dilemes sobre l’art figuratiu i l’art abstracte i del seu desconeixement d’aquest darrer, hem puntualitzat que l’art no ens pot oferir només plaer; mitjançant la reflexió, ens pot aportar inquietud, tristesa, repulsió o alegria. Han conclòs que l’art els agrada més quan s’hi reconeixen o identifiquen en un objecte, un personatge o un paisatge. Han reconegut que els escriptors i els artistes sovint expressen o fan referència a aspectes relacionats amb els seu entorn de proximitat.

Tot seguit, hem iniciat el debat artístic a partir de l’obra d’art de Pedro Marzorati, Juego de gaviotas. Donde las mareas suben y bajan, inclosa a la coberta del dossier del projecte. S’ha proposat la confecció d’un catàleg digital utilitzant www.Popplet.com. Abans s’han mostrat diferents catàlegs en paper per tal que veiessin el resultat dels catàlegs digitals una vegada surten de la impremta. Se’ls han ofert les pautes que cal seguir per crear-lo i l’inclusió del peu de foto quan s’esmenta l’obra. S’ha utilitzat www.poplet.com es penjarà al padlet de cada grup.

Hem volgut finalitzar la sessió amb una cançó, i com no, l’hem cantada. La peça musical 100 gaviotas, del grup musical Duncan Dhu, ha estat la més idònia per finalitzar la sessió de les arts. La sessió ha estat molt positiva, els silencis captius per l’atenció i l’interès del tema han ofert gran satisfacció als estudiants i als docents.

S’ha tractat l’atenció a la diversitat, donant veu i responsabilitats a diferents membres del grup que, sovint, es queden en segon terme. S’ha detectat una gran participació i interès en un alumne que durant el curs mostra deficiències en la seva conducta i saber estar.

SESSIÓ 4: CURIOSITATS SOBRE LES GAVINES.TRACTAMENT INFORMACIÓ CENSOS AMB EXCEL.

Avui hem fet la quarta sessió del nostre projecte. Com a continuació de la sessió anterior (on es van presentar els diferents tipus de gavines, hàbitat i rutes migratòries), els alumnes han cercat informació per poder respondre a preguntes i curiositats sobre les gavines. Algunes d’aquestes preguntes han estat:

  • Per què ploren les gavines?
  • Saps per què la major part de les gavines són blanques?
  • Sabies que les gavines no poden volar si no hi ha vent ?

Tots els grups han cercat informació per poder obtenir les respostes i han après molt. Ens ha sospres la seva motivació i la seva implicació. Al mateix temps han anat aclarint dubtes tecnològics sobre les sessions anteriors, han acabat algunes activitats de sessions anteriors i les han penjat als padlets.

Després del pati, com ha estat habitual, els alumnes han sortit a observar el comportament de les gavines per tal de comprovar si menjaven o no en el menjador. Mentrestant, els reporters han acabat de penjar els pamflets per a les classes.

Seguidament, hem dedicat la resta de la segona sessió, a aprendre  com es realitzen els censos de les gavines. D’altra banda també s’han tractat i analitzat la informació dels censos de gavines tant per espècies com per territori. A tal efecte, s’ha utilitzat l’Excel.

Al final, els dos objectius s’han complert i els alumnes pujaran al mur digital els dos fitxers corresponents. Volem remarcar que s’evidencia que el grup està més cohesionat i treballa millor.

Fotos de la sessió 4:

SESSIÓ 3: LES GAVINES, TIPUS, COMPORTAMENT I HÀBITS

En aquesta tercera sessió els alumnes i les alumnes han estat investigant els tipus de gavines més importants que podem veure en aquesta zona amb l’objectiu de poder identificar la gavina que ve al nostre institut a esmorzar a l’hora de pati. L’alumnat s’ha involucrat molt i s’han convertit en verdaders ornitòlegs, realitzant fotos a les gavines, observant el seu comportament i emplenant el quadern de camp sobre la gavina patigroga. També han après com fer un mapa amb el google maps sobre la migració de la gavina corsa.

En la segona part de la sessió, un cop finalitzat  el menjador, hem sortit al pati a observar si les gavines s’apropaven al menjador i si es menjaven les restes de l’esmorzar. En aquest cas, no hem aconseguit veure menjar a les gavines, però les hem pogut veure apropant-se al menjador per a veure el que hi havia. Cal remarcar que al principi hi havia un poc de xivarri, però després els alumnes han estat callats. Segurament les gavines han estat pammejant la situació.

Per altra banda, cal ressaltar alguns dels inconvenients que ens hem trobat en aquesta sessió. Per exemple, els problemes amb la connexió a Internet, cosa que ha provocat un cert retard amb la creació dels padlets. Això ha fet que no poguessin finalitzar els passos proposats i que restés pendent de fer el darrer pas amb continguts sobre els canvis d’hàbitats de les gavines.

Algunes fotos de la sessió:

SESSIÓ 2: CONSTRUCCIÓ MENJADOR

En aquesta segona sessió els alumnes han estat molt involucrats en la realització del menjador, ha estat una sessió purament manual realitzada al taller de tecnologia de l’institut i al pati. Sovint, aquestes tasques manipulatives ofereixen molt benestar als alumnes. Els grups han estat establerts en la primera sessió, fora de l’aula ordinària. Les tasques han estat distribuïdes i realitzades en dues hores. Per a la seva construcció s’ha tingut en compte que la base de fusta d’un metre per un metre estigués foradada per quan plou per tal que no s’acumuli l’aigua. Alhora, s’ha dissenyat un sistema de topalls perquè els rosegadors no puguin pujar a la cerca del menjar. En síntesi, ha estat una sessió molt divertida i de desenvolupament d’ofici, on els alumnes han mostrat les seves competències en treball artesanal.

SESSIÓ 1: PRESENTACIÓ DEL PROJECTE I VISITA D’EXPERTS

La Cap d’Estudis de l’institut ens ha visitat per a anunciar que ja hi som, ja comencem el projecte 100 GAVINES. El grup s’ha distribuït al grup-classe de segon d’ESO E  (26 alumnes) amb 5 subgrups heterogenis. Cada dia cadascun dels membres del subgrup exerceixen un rol diferent (coordinador del grup, secretari, periodista-ornitòleg, observador i publicista) i aquests es van intercanviant.

L’ inici ha estat una primera presa de contacte envers el projecte, l’alumnat estava molt entusiasmat i alhora xerrava del què i com ho farien. Calia que les tasques planificades es portessin a terme i esbrinar la forma de fer-ho. Han accedit a crear un nou compte de correu, han creat un padlet per penjar els seus treballs al mur digital i finalment han realitzat uns pamflets, mitjançant www.canva.com, molt creatius i comunicatius. La xerrada sobre les gavines ha anat a càrrec del tècnic del Parc Natural del Delta de l’Ebre, ha resultat força  interessant i els alumnes han restat atents i participatius i ens han explicat detalls sobre l’anellament de les gavines!

Els grups en general estan ben cohesionats i el fet de treballar per rols és una metodologia molt efectiva.

Us deixem unes fotos de la sessió:

 

 

IMPLEMENTACIÓ PROJECTE 100 GAVINES

La nostra pregunta guia és: Es pot domesticar una gavina?

No sabem encara si durant un espai de temps concret podrem esbrinar si les gavines acudeixen a la recerca de menjar per tot el pati o bé finalment acudiran al menjador que han construït els alumnes. Això canviaria el seu “modus operandi” d’alimentació, la qual cosa comportaria una bona forma d’observació del mètode científic, quan canvies les pautes.

La informació l’obtindrem a través de l’observació directa realitzada després del pati i serà efectuada pels alumnes. Donada la normativa del Parc Natural del Ports, no ha estat possible poder anellar a una gavina, la nostra idea original.

Durant la primera sessió es realitzarà una pluja d’idees per saber el grau de coneixement que tenen els alumnes respecte a les gavines, és a dir, aconseguirem una diagnosi. Mitjançant totes les sessions els alumnes han de realitzar activitats diverses relacionades totes elles sobre les gavines però des de diferents enfocaments i àmbits d’aprenentatge i coneixement (literatura, art, ciències naturals, matemàtiques, tecnologia …)

Els alumnes documentaran de forma gràfica, textual i visual tot el seu procés de producció. S’espera que alhora pugui ser una experiència transformadora, amb l’aplicació de diverses metodologies: la metodologia activa, cooperativa i col·laborativa, amb activitats introductòries, activitats teòriques, activitats pràctiques, d’atenció personalitzada i metodologies integrades.