AVALUACIÓ PROJECTE 100 GAVINES

L’avaluació serà de tot el projecte de forma global. Això vol dir que hem d’avaluar els alumnes i  la forma com els professors hem enfocat el treball i com s’ha desenvolupat per tal de poder millorar-lo.

L’avaluació dels alumnes serà formativa (durant tot el procés) i sumativa (amb el treball final). És important que els nostres alumnes coneguin des del principi com, quan i què s’avaluarà. D’aquesta manera els implicarem en el procés d’avaluació.

Per tal d’avaluar el procés d’aprenentatge (des del començament fins al final), els alumnes disposaran d’una rúbrica perquè ells es puguin autoavaluar i coavaluar així com la realització de reflexions al termini de les tasques: què he après? Què ha estat més interessant? Què m’ha resultat més difícil o he tingut més dificultat? Per finalitzar, se’ls valorarà el resultat del treball (estructura, presentació i continguts). La suma d’aquestes dues avaluacions serà la nota final del projecte.

Pel que fa referència a l’avaluació de com s’ha desenvolupat el projecte, el professorat disposarà també  d’una rúbrica “Avaluació projecte 100 Gavines”. Aquesta rúbrica ha de ser un instrument de millora, ja que ens permet reflexionar sobre els punts forts, les dificultats que ens hem trobat, així com els punts febles del projecte… i què és el que podem fer per millorar el nostre projecte o qualsevol altre projecte futur.

Aquest projecte puntuarà un 40% de la nota del crèdit de síntesi.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *