Category Archives: COS HUMÀ

L’impuls nerviós

L’impuls nerviós és el fenomen electroquímic que “transporta” la informació entre neurones. L’hauríem d’entendre com un feble corrent elèctric que recorre les neurones. Però…com poden les neurones generar electricitat? A comprendre com es dóna aquest procés et pot ajudar la lectura d’aquest article.

Continue reading

Quin fetge que tens!

Quan estudiem el cos humà és freqüent que aparegui la pregunta “però el fetge, exactament,… què fa? Quina funció té?”.

L’existència d’aquest òrgan és ben coneguda des de petits, però la seva funció és un misteri entre l’alumnat de la ESO.

Amb la lectura d’aquest article esperem que et facis una idea més aproximada de totes les funcions que fa el teu fetge i te n’adonis de la importància de cuidar-lo,…

El fetge treballa de valent! Continue reading

L’aigua i el cos humà

L’aigua és la molècula majoritària del nostre organisme. En el cos dels éssers humans  representa aproximadament entre un 55 i un 60% del seu pes.

Part d’aquesta aigua (uns 2/3 del volum total) es troba en l’interior de les cèl·lules, constituint el líquid o fluid intracel·lular; la resta correspon al líquid  extracel·lular (el que es troba entre  les cèl·lules i que anomenem líquid intersticial o extracel·lular i el plasma sanguini de l’espai vascular).

Tots els òrgans contenen aigua. Els òrgans més rics en aigua són el cervell, el fetge i la musculatura; per això són tan sensibles a la deshidratació. Continue reading

Cèl·lules mare, la medicina del futur

El programa de TVE  Tres14 dedica un dels seus episodis a explicar quins són els avenços amb cèl·lules mares en medicina: reemplaçar òrgans i teixits malmesos, crear nous òrgans que evitin el rebuig del trasplantament, remetre malalties fins ara incurables… Continue reading

Cèl·lules mare: per a què?

Actualment, les investigacions sobre l’ús de cèl·lules mare embrionàries per produir diferents tipus de teixits o fins i tot òrgans simples constitueixen la promesa més ferma per a la medicina del futur.

Aquestes cèl·lules indiferenciades i totipotents poden, en les condicions adequades, convertir-se en qualsevol tipus de teixit, per la qual cosa és previsible que, en un horitzó no gaire llunyà, es puguin obtenir, per exemple, neurones per tractar malalties neurodegeneratives, com ara la malaltia d’Alzheimer o la de Parkinson, obtenir illots pancreàtics per tractar la diabetis o reparar les regions del cor necrosades (mortes) per un infart de miocardi. Continue reading

El mal dels artistes

La síndrome compartimental i la distonia focal són dues malalties que afecten sobretot els músics i els esportistes que han dedicat moltes hores a fer un exercici repetidament. El programa Quèquicom ens explica en què consisteix aquestes malalties en les que, de tant repetir un gest de precisió, els músculs o el cervell ja no responen …
Continue reading

Quina és la velocitat del pensament?

Depèn del que entenguem per “pensament”. Pot ser que vulguem dir “imaginació”. Un pot imaginar-se que està, aqui en la terra i un segon més tard que està en Mart o en Alpha Centauro o prop d’un llunyà quasar. Si això és el que entenem per “pensament”, llavors pot tenir qualsevol velocitat fins a l’infinit. Continue reading

La fecundació in vitro

Extret de la revista Eureka!

 

Un problema cada cop més estès entre la població en edat fèrtil és la impossibilitat d’aconseguir un embaràs. Actualment es creu que aquest descens de la fertilitat podria ser degut a l’increment de contaminants atmosfèrics i alimentaris, com per exemple emissions de gasos i pesticides respectivament, i al frenètic ritme de vida occidental.

En alguns d’aquests casos, una de les tècniques de reproducció assistida que permeten aconseguir un embaràs és la fecundació in vitro.

Continue reading

Quin origen tenen els símbols que representen els dos sexes?

En biologia es sol utilitzar uns símbols que representen el sexe femení i el sexe masculí.

El sexe femení ve representat per un cercle amb una creu unida a sota, mentre que el masculí és un cercle del que surt una petita fletxa que apunta a nord-est.

Quin significat tenen aquests dos símbols? Per què aquests? Continue reading