Tag Archives: nutrició

Reconeixement de biomolècules

Els glúcids (monosacàrids i polisacàrids), els lípids i les proteïnes són biomolècules que constitueixen la base estructural i funcional dels éssers vius.

Els éssers heteròtrofs necessitem incorporar aquestes biomolècules a través de l’alimentació. L’alimentació heteròtrofa consisteix a incorporar matèria orgànica procedent d’un altre ésser viu, i aquest és una suma de glúcids, lípids i proteïnes principalment.

La seva presència als aliments o a qualsevol mescla es pot detectar per mitjà de substàncies reactives que interaccionen químicament amb aquestes biomolècules produint un canvi de color determinat: Continue reading

Com funciona l’aparell respiratori

Aquí teniu un vídeo de 9 minuts i mig que descriu l’anatomia i el funcionament de l’aparell respiratori humà. És un vídeo-taller editat pel Parque de las Ciencias de Granada. Molt didàctic per entendre els conceptes bàsics sobre aquest aparell encarregat d’una tasca vital: incorporar l’oxigen que necessiten les nostres cèl·lules i eliminar el diòxid de carboni, tan tòxic per a l’organisme. Continue reading

Prevenir l’obesitat

El programa “Salut!” dedica el capítol a l’obesitat, l’epidèmia del segle XXI als països desenvolupats. Més de la meitat dels catalans pesen més del que seria aconsellable. Per prevenir-ho, cal educar en els bons hàbits alimentaris, començant pels més petits, però sense oblidar els adults i la gent gran. Continue reading

Alimentació: les necessitats del cos humà

Necessitats de matèria i de combustible del cos humà. Composició del cos humà. El contingut dels aliments. Els nutrients. Classificació dels nutrients segons la seva funció. Característiques de cada grup de nutrients. Necessitats d’aigua. Nutrients energètics: hidrats de carboni, greixos, proteïnes. Vitamines. Minerals. Composició en nutrients d’alguns aliments. Del programa Curar-se en salut. Durada: 28 min Continue reading