2.1. Nutrició dels vegetals

CONTINGUTS

1. Les necessitats de les plantes

2. El transport de substàncies

3. La fotosíntesi

4. La respiració

Una presentació sobre la nutrició de les plantes

 

1. Les necessitats de les plantes

Els processos implicats en la nutrició són: L’absorció dels nutrients, l’intercanvi de gasos (oxigen i diòxid de carboni), el transport de nutrients per tot l’organisme, el catabolisme (degradació de les molècules en altres més senzilles amb obtenció d’energia) i l’excreció de substàncies tòxiques produïdes durant el metabolisme cel·lular.

Des del punt de vista de la nutrició, els vegetals són:

Autòtrofs: perquè es nodreixen amb matèria inorgànica que transformen en la seva pròpia matèria. La seva font principal de carboni és la matèria inorgànica, fonamentalment el CO2. El CO2 l’ obtenen de l’atmosfera a través dels estomes de les fulles i parts verdes. Obtenen el N, P, i S de les sals minerals del sòl, també inorgàniques.

Fotòtrofs: la font principal d’energia és la llum, que poden captar gràcies a la presència de pigments fotosintètics com la clorofil·la als cloroplasts de les seves cèl·lules.

La matèria orgànica de què són fets els éssers vius consta de molècules químiques molt complexes, resultat d’engranar i enllaçar nombroses molècules més senzilles.

Els quatre elements principals que formen la matèria orgànica són el carboni, el nitrogen, l’oxigen i l’hidrogen; en un segon pla, pel que fa a les plantes, se situen el fòsfor i el potassi.
El nitrogen, l’oxigen i el carboni abunden en l’aire, mentre que el mateix nitrogen, el fòsfor, el potassi i l’aigua (que conté hidrogen i oxigen) estan més o menys presents al sòl.
Les plantes obtenen el carboni de l’atmosfera i  l’aigua, el nitrogen, al fòsfor i al potassi del sòl.

– Un breu resum sobre la nutrició de les plantes, força senzill.

– Com funcionen les plantes? Pots visitar Las funciones de las plantas.

– Quins minerals són importants per a les plantes? Una lliçó interactiva en vídeo sobre les necessitats minerals de les plantes.

Els nutrients essencials per a les plantes. La falta d’un o més dels 13 elements essencials que necessita tota planta provocarà símptomes en fulles: més petites, descolorides o groguenques.

Com entren les sals minerals i l’aigua a través de l’arrel? Una animació per a poder “veure” el procés d’entrada dels nutrients (en anglès).

2. El transport de substàncies per la planta

Els vegetals tenen dos sistemes de vasos conductors (xilema i floema), segons el tipus de saba (bruta i elaborada) que transporten:

La saba ascendent o bruta va, a través del xilema, des de les arrels fins a les fulles i altres òrgans i conté bàsicament les sals minerals absorbides del sòl i aigua. Aquesta aigua amb les sals dissoltes puja en contra de la gravetat a través del xilema.

A les fulles i òrgans fotosintetitzadors, els productes resultants de la fotosíntesi, sofreixen una sèrie de reaccions i donen lloc a la saba elaborada. La saba elaborada circula per l’interior del floema, en sentit ascendent i descendent, arribant a totes les parts del vegetal que no fan la fotosíntesi i servint d’aliment a la planta; conté substàncies orgàniques solubles, principalment aminoàcids i glúcids resultants de la fotosíntesi i que serveixen per a nodrir les cèl·lules de la planta i emmagatzemar-se com reserva (midó).

La saba bruta puja pel xilema, en contra de la gravetat, gràcies a dos mecanismes:

La Transpiració: és la pèrdua d’aigua a traves dels estomes de les fulles.

– Una animació per entendre com funciona el fenomen de la transpiració, imprescindible per a que arribe la saba bruta fins les fulles.

Distribució i transport de substàncies

Capil·laritat: els vasos del xilema són molt fins i això facilita l’ ascensió. Les molècules de l’aigua tenen una forta cohesió que les manté unides.

El procés mitjançant el qual la saba bruta ascendeix és complex, si vols més informació, llegeix aquí: Teoria de la cohesió-tensió.

Els estomes

Són els petits porus localitzats en la superfície de les fulles. Consten de dues grans cèl·lules oclusives o de guarda envoltades de cèl·lules acompanyants. Els estomes s’obren i es tanquen per l’acció de les cèl·lules oclusives, a causa de canvis en la turgència.

La funció dels estomes és permetre l’intercanvi gasós, imprescindibles per realitzar la fotosíntesis i la respiració. És a dir a través de l’estoma entra CO2 i hi ha un intercanvi d’O2. Això comporta una pèrdua d’aigua en forma de vapor per transpiració.

Diversos factors regulen l’obertura i tancament d’estomes, els quals inclouen l’estrès hídric, la concentració de diòxid de carboni, la temperatura i la llum.

Estomas. Què són? On es localitzen? Com són? Quina funció tenen?

– La definició d’estoma de la wikipedia (en castellà, que és més completa que en català)

– En el següent enllaç podràs trobar moltes imatges i més explicacions sobre els estomes.

3. La fotosíntesi

La fotosíntesi és un procés biofísic i bioquímic fonamental que té lloc en les plantes, en les algues i en alguns bacteris, on l’energia de la llum solar és convertida en energia química, gràcies al pigment verd anomenat clorofil·la, que contenen els cloroplasts de les seves cèl·lules.

nutricióplantes. 2nESOAquesta energia química és, aleshores, utilitzada per a fixar el carboni atmosfèric en molècules orgàniques com és la glucosa, que és la principal font d’energia de totes les cèl·lules.

– Com són les fulles dels vegetals? També pots consultar l’estructura de les fulles.

– La funció de les fulles. (en castellà)

Els colors de la tardor. Tots hem quedat captivats alguna vegada pels colors de la tardor. Però per què les fulles dels arbres canvien de color? D’on vénen aquests grocs, taronges i vermells embriagadors?

Els cloroplasts.

-La fotosíntesi és possible gràcies a la presència dels cloroplasts en totes les cèl·lules de les fulles.

La fotosíntesi és l’única manera de produir matèria orgànica nova, i per tant, sense ella, la vida com la coneixem seria impossible al nostre planeta.

La matèria orgànica fabricada pels vegetals podrà ser consumida pels animals herbívors, que la utilitzaran per créixer i obtenir energia; i aquests seran menjats pels carnívors. Totes les espècies del planeta depenem en últim terme dels organismes fotosintètics.

A més, un subproducte de la fotosíntesi, l’oxigen, és utilitzat per tots els éssers vius aerobis en la seva respiració. Aquest oxigen, que representa un 20% dels gasos de l’atmosfera, es va originar gairebé exclusivament a partir de l’activitat dels organismes fotosintètics.

– La fotosíntesis (en castellà).

– Una explicació ben senzilla sobre la fotosíntesi.

– Un vídeo amb animació sobre la fotosíntesi Bones explicacions, però molt ràpides! Ves aturant-lo quan et calgue…

Què es fa amb la glucosa que s’obté a la fotosíntesi? Més vídeo.

– Quin és el paper que juga l’humus? Per què és important per a la nutrició de les plantes?

vull tornar a l’índex de 2n ESO

4. La respiració dels vegetals.

Les plantes, com tots els éssers vius, necessiten energia per fer les seues funcions vitals. Per obtenir energia combustionen la matèria orgànica que han fabricat durant la fotosíntesi. Aquest procés, anomenat respiració cel·lular, té lloc en els mitocondris de les cèl·lules.

Els vegetals són organismes aerobis, això vol dir que necessiten oxigen (O2 ) per poder realitzar la combustió o oxidació de la glucosa. L’energia que s’obté s’emmagatzema en els enllaços químics d’una molècula anomenada ATP.

Fotosíntesi i respiració. Aclareix els conceptes.

Relació entre fotosíntesi i respiració (en castellà)

Cloroplasts i mitocondris.

– Dormir amb plantes: és perillós? És un argument amb fonament científic? Llegeix això si vols entendre perquè és falsa la idea que és perjudicial dormir amb plantes.
Per les nits, les plantes no produeixen oxigen i en canvi, si en consumeixen (respiren, però no fan la fotosíntesi). Tot i així, el perill de dormir amb una planta és un mite que hem de tombar: per aquesta regla de tres, dormir amb algú altre a l’habitació hauria de ser més perillós, perquè consumeix més O2 una persona que un vegetal. Potser cal començar a veure-ho justament a l’inrevés: sort en tenim del vegetals, perquè són els únics éssers vius que ens “regalen” oxigen (encara que no sigui durant les 24h).

La nutrició dels vegetals en PowerPoint:

Aquí vos deixo el  PowerPoint que he fet per  poder repassar tot el tema de nutrició vegetal, amb imatges que us poden ajudar a entendre els conceptes.

vull tornar a l’índex de 2n ESO

13 thoughts on “2.1. Nutrició dels vegetals

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *