L’aigua i el cos humà

L’aigua és la molècula majoritària del nostre organisme. En el cos dels éssers humans  representa aproximadament entre un 55 i un 60% del seu pes.

Part d’aquesta aigua (uns 2/3 del volum total) es troba en l’interior de les cèl·lules, constituint el líquid o fluid intracel·lular; la resta correspon al líquid  extracel·lular (el que es troba entre  les cèl·lules i que anomenem líquid intersticial o extracel·lular i el plasma sanguini de l’espai vascular).

Tots els òrgans contenen aigua. Els òrgans més rics en aigua són el cervell, el fetge i la musculatura; per això són tan sensibles a la deshidratació.

Generalitzant, es pot considerar que l’adult sa obté uns 2500 ml d’aigua al dia a partir dels aliments (30 %), de les begudes (60 %) i de l’aigua metabòlica, que resulta de l’oxidació intracel·lular dels compostos nutritius durant la respiració cel·lular (10 %).

Tot i ser tan essencial, el cos humà no té provisió per a emmagatzemar aigua i cada dia se’n perd al voltant de dos litres i mig. Les pèrdues d’aigua tenen lloc a través de 4 vies: via renal (per l’orina es perden uns 1.500 ml diaris), a través dels excrements (150 ml), de la suor (350 ml) i la respiració (400 ml). Per tant, la quantitat d’aigua que s’elimina cada 24 hores ha de ser restituïda per a mantenir l’organisme ben hidratat.

La hidratació correcta del cos depèn tant del volum necessari d’aigua corporal com de la proporció adequada de substàncies iòniques dissoltes (electròlits) en l’aigua. Diversos mecanismes nerviosos i hormonals actuen contínuament per mantenir constant la proporció d’aquestes substàncies, a força de regular-ne els guanys i les pèrdues.

Les funcions de l’aigua

Les funcions de l’aigua es poden resumir en els punts següents:

  • És el mitjà de transport de substàncies de rebuig de l’organisme (orina i suor).
  • Intervé en el manteniment de la temperatura corporal.
  • Manté la pressió osmòtica dels líquids extracel·lulars i intracel·lulars, essencials per a l’equilibri del medi intern.
  • Serveix de lubricant; per exemple, per a les articulacions dels ossos (líquid sinovial).
  • És el medi on tenen lloc totes les reaccions metabòliques.
  • Actua com a material de construcció per al creixement i la reparació dels teixits (element estructural).
  • Dona volum al contingut intestinal i n’afavoreix l’eliminació.

Enllaços per ampliar els teus coneixements

El agua que necesitamos

Una animació de l’osmosi perquè puguis entendre aquest important fenomen biològic. I una altra animació per a fer-t’ho més fàcil.

La importància de l’aigua en el cos humà.

 

 

 

Share

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *