7. Introducció a la Física

Què és la Física?

Comencem l’estudi d’una disciplina de les ciències experimentals: la FÍSICA.

Caldrà primer saber què és la física, com es defineix, que estudia….

No és fàcil, això de definir física. Podríem dir allò de FÍSICA ÉS TOT. Però si encara no et queda clar…

– Una definició de Física , però no és la única….una altra definició

-Un  altre web ens explica que és una magnitud, que vol dir mesurar i quines són les unitats de mesura del S.I.

– Potser no saps ben bé què és la física, però ben segur que coneixes grans físics…. Oi què has sentit parlar de Newton,  Arquimedes,  Copèrnic,  Kepler,  Galileu, Einstein?…. Els seus descobriments i teories van revolucionar la manera d’entendre el món.

La física fou anomenada Filosofia Natural fins a finals del segle XIX. Amb aquest nom  es reconeixia el contrast existent entre matèries que depenien d’experiments i altres, com ara la Literatura o Religió, que no.

A mesura  que s’acumulaven els  resultats i les  conclusions de la Filosofia experimental, va començar a ser difícil per als estudiosos  treballar en tot  el camp, aleshores van aparèixer les subdivisions. Bastant  abans de 1850, la Química, l’Astronomia, la  Geologia i altres disciplines  similars es van separar com ciències independents. El nucli que va quedar a mesura  que això succeïa es va denominar Física. A causa de el seu caràcter central respecte a altres  ciències, la comprensió de la Física es requereix  en moltes altres disciplines.

La Física és una ciència quantitativa que inclou mecànica, fenòmens tèrmics, electricitat i magnetisme, òptica i so. Aquestes matèries són part de la Física clàssica. Si en la resolució d’un problema físic han de considerar-se velocitats properes a la de la llum o grandàries comparables a les d’un àtom, llavors s’han de tenir en compte els principis o lleis de la Física Moderna, això és, els descobriments del segle XX. Aquests principis inclouen la relativitat i la mecànica quàntica.

A l’hora de resoldre problemes….

Per començar amb bon peu la física és necessari tenir clar com resoldre problemes . Llegeix amb atenció i tingues present aquest document a l’hora de fer els exercicis.

Magnituds de mesura i unitats

La Física és una ciència que estudia els fenòmens i sistemes d’una manera quantitativa. Això vol dir que necessita mesurar: pren mesures i quantifica els fenòmens.

Una magnitud física és qualsevol propietat natural que pot ser quantificada a partir de la mesura o del càlcul matemàtic.

Les magnituds es representen amb símbols (una lletra).Una magnituds és mesurable directament o indirectament.

Així parlem de:

Magnituds fonamentals: Magnitud que no es pot expressar a partir de cap altra magnitud i que normalment es determina fent una mesura directa. Les magnituds fonamentals són la longitud, la massa, el temps, la temperatura, la intensitat de corrent elèctrica, la intensitat lluminosa i la quantitat de substància.

Magnitud derivades: que s’obtenen a partir de les magnitud fonamentals.L’àrea, el volum, la velocitat, la densitat, la pressió, la força, l’acceleració, l’energia, treball, calor, …  són exemples de magnituds derivades.

Has de tenir clar els conceptes de magnituds i unitats.  I sobretot quines són les unitats que acompanyen cada magnitud. També és necessari que aprenguis a escriure bé les unitats

– Saps què és el Sistema Internacional d’Unitats? En direm S.I. El Sistema Internacional d’unitats també té regles ortogràfiques; és important conèixer-les per expressar correctament les mesures de les magnituds.

Quan es fan servir quantitats molt grans o molt petites, és convenient utilitzar l’anomenada notació científica. Consisteix a utilitzar potències de 10, la qual cosa evita fer servir nombres amb molts zeros. En notació científica, els nombres s’expressen mitjançant una part entera, una altra de decimal i una potència de 10 amb exponent enter (és a dir un nombre positiu o negatiu).

– Entrena’t fent aquests problemes, pots comprovar la solució (S) o veure com s’ha resolt (R) si no te’n surts.

– Pots entrar en el tutorial de Notació científica. Si vols entrena’t

– Un cop tens per mà els càlculs, pots aprendre a utilitzar la notació científica amb la calculadora, seguint atentament les instruccions.

La història del metre (m) i perquè kg i no g. Aquí teniu un documental sobre l’establiment del metre (cal esquivar la publicitat!)

Factors de conversió

Per resoldre els problemes de física i química és necessari la utilització de les unitats de cada magnitud. En principi, s’han d’utilitzar les unitats del Sistema Internacional (SI), però freqüentment se’n fan servir d’altres. Per exemple, quan es parla de la velocitat d’un cotxe, es fa en km/h i no en m/s.

Per passar d’una unitat a una altra és convenient fer servir factors de conversió, ja que són una eina molt útil. Per ajudar-te a entendre els factors de conversió, pots visitar aquests enllaços:

Factores de conversión dins la web del Proyecto Newton, repassa també els conceptes de múltiple i submúltiple, t’explica pas a pas com fer el canvi d’unitats amb factors de conversió i et proposa una autoavaluació.

Els factors de conversió

Resolució de problemes: factors de conversió

Exercicis de factors de conversió

– Un conversor d’unitats per comprovar,…  he dit comprovar,  😉   els teus resultats.


Magnituds escalars i magnituds vectorials

S’ha de saber distingir entre magnitud vectorial i magnitud escalar.

Les magnituds escalars són magnituds que queden definides per un nombre i una unitat de mesura (per exemple la massa, 81 grams). Magnituds escalars ho són el temps, la densitat, la temperatura, la massa,….

En canvi, les magnituds vectorials necessiten un mòdul, una direcció i un sentit, per tal que queden ben definides, i es poden representar amb vectors . El desplaçament, la velocitat, la força que apliquem a un cos, són exemples de magnituds vectorials.

Característiques d’un vector

Components d’un vectors:

[kml_flashembed movie="http://cefax.org/eso/Cinematica/swf/componentes.swf" width="300" height="300" wmode="transparent" /]

També us deixo els meus apunts sobre Magnituds vectorials i vectors.

Enllaços d’interès per treballar la Física

Proyecto Newton. Web del Ministeri d’Educació

Ingredients de l’Univers : lliçons sobre el moviment, les forces, la calor, ….

Física en Flash. Exercicis resolts amb presentació Flash.

Educaplus Física. Excel·lent web amb explicacions i molts applets de física.

2 thoughts on “7. Introducció a la Física

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *