Quin fetge que tens!

Quan estudiem el cos humà és freqüent que aparegui la pregunta “però el fetge, exactament,… què fa? Quina funció té?”.

L’existència d’aquest òrgan és ben coneguda des de petits, però la seva funció és un misteri entre l’alumnat de la ESO.

Amb la lectura d’aquest article esperem que et facis una idea més aproximada de totes les funcions que fa el teu fetge i te n’adonis de la importància de cuidar-lo,…

El fetge treballa de valent!

El fetge és un òrgan vital, sense ell el nostre cos no pot viure. I per què és tan important? Quina funció té en el nostre organisme? O té més d’una?

Situat sota el diafragma, ocupa la part més alta de la cavitat abdominal (dreta). La seva posició és a més estratègica en la circulació ja que està fortament irrigat. Parlem d’una glàndula de gran grandària (pesa al voltant de quilo i mig), de consistència esponjosa i dura que realitza multitud d’activitats bàsiques per a la vida i essencialment lligades al metabolisme intermediari: participa de la funció digestiva, immunitària i participa en el metabolisme de proteïnes, glúcids, lípids, hormones i vitamines.Les funcions del fetge les duen a terme les cèl·lules del fetge (hepatòcits).

Podria dir-se que és com una gran plataforma des de la qual s’alliberen substàncies bàsiques per a diverses funcions. Concretament les funcions que desenvolupa el fetge són:

1) Activitat circulatòria. S’encarrega de filtrar la sang procedent de l’intestí, depurant-la.

2) Activitat secretora i excretora. El fetge s’encarrega de produir bilis, substància encarregada de:

– Facilitar la digestió dels greixos en l’intestí.

– Permetre l’absorció de vitamines liposolubles.

– Metabolitzar el colesterol i la bilirubina.

– Equilibrar l’acidesa del quim present en el duodè.

– Transportar la immunoglobulina A a la mucosa intestinal.

3) Activitat metabòlica. Participa en el metabolisme dels carbohidrats, proteïnes, lípids, minerals i vitamines. De fet, el fetge és l’encarregat de convertir els carbohidrats i proteïnes en greixos.

a) Les activitats específiques que ocupa en el metabolisme dels carbohidrats és la de:

– Emmagatzemar glucogen.

– Convertir galactosa i fructosa en glucosa.

– Elaborar diferents compostos químics.

b) Quant al metabolisme dels lípids, les seves funcions específiques són:

– La formació de la major part de les lipoproteïnes.

– La formació de colesterol i fosfolípids.

– La gluconeogènesis

c) Quant a les proteïnes es refereix, el que el fetge fa és:

– Desaminar els aminoàcids.

– Fabricar urea per a suprimir el amoníac dels líquids corporals.

– Formar la pràctica totalitat de les proteïnes plasmàtiques.

Cal afegir que encara que la major part del metabolisme dels hidrats de carboni i dels greixos es produeix en el fetge, probablement podríem sobreviure si aquesta funció s’interrompés; no obstant això, si el fetge no metabolitzés les proteïnes la persona moriria en pocs dies.

d) Les altres funcions metabòliques del fetge són les de:

– Emmagatzemar vitamines (A, D i B12)

– Emmagatzemar ferro (els eritròcits són destruïts en el fetge)

– Formar les substàncies que intervenen en el procés de coagulació (fibrinògen, protombina, factors VII, IX i X).

-Eliminar o excretar els fàrmacs, hormones i altres substàncies.

4) Activitat protectora i detoxificadora. En el fetge existeixen unes cèl·lules conegudes com cèl·lules de Kupffer -o macròfags- que tenen la funció de fagocitar (ingerir i digerir) paràsits, virus, bacteris i macromolècules. Així el fetge constitueix una barrera per a les toxines i microorganismes procedents de l’intestí.

A més aquestes cèl·lules juguen un paper fonamental en la formació d’antígens durant els processos d’inflamació i infecció perquè són les iniciadores de la immunitat intervinguda per les cèl·lules B i T.

Hi ha altres cèl·lules -les anomenades “cèl·lules de PIT”-, equivalents a grans limfòcits, que tenen també funcions similars pel que brinden protecció contra les infeccions virals.

5) Activitat hematològica. Durant part de la vida embrionària -i en alguns estats patològics en l’adult- es forma sang en el fetge. A més, aquest produeix fibrinogen, protrombina i heparina; i destrueix eritròcits.

Actualment, no existeix cap òrgan o dispositiu artificial capaç d’emular totes les funcions del fetge.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *